Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens vegvesen Ny organisasjon fra 1. januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens vegvesen Ny organisasjon fra 1. januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens vegvesen Ny organisasjon fra 1. januar 2010

2 Organisering Vegdirektoratet Fem regioner 19 fylkesavdelinger 72 trafikkstasjoner Rundt 5200 ansatte

3 Omorganisering av Statens vegvesen Forvaltningsreformen Mulig vegtilsyn Ny Vegdirektør Siste omorganisering i 2003 Prosjekt, SVV2010 etablert i juni 2008 –Prosjektleder –Bred deltagelse –Noe ekstern støtte –God kobling til pågående prosjekt som forvaltningsreformen og vegtilsyn

4 Hovedmålet til SVV 2010 Å utvikle en organisasjon som er i god stand til å møte fremtidens utfordringer Delmål:  Være en god tjenesteleverandør  Løse oppgaver på en kvalitetsmessig god måte  Effektiv forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser  Bli en mer enhetlig organisasjon  Utvikle kunnskapsbedriften SVV

5 Formål og visjon Visjon: På veg for et bedre samfunn Formål: –Vi utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. –Formålet skal dekkes på godt faglig grunnlag og i samspill med politikere, brukere og andre interessenter. Våre verdier; –Ta ansvar og vise tillit –Være åpne og kundevennlige –Være romslige og skape arbeidsglede

6 Hovedtrekk Trafikant - og kjøretøyområdet etableres som egen enhet i regionene. Regionene får én enhet per fylke som ivaretar riksveg og fylkesveg i fylket IKT samles som én nasjonal enhet Det nasjonale myndighetsområdet ivaretas av to enheter; Veg og transport og Trafikant og kjøretøy Det etableres en nasjonal enhet for Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Det etableres én enhet med faglig ansvar for HR og administrasjon på etatsnivå (støttefunksjoner organiseres også regionalt) I tillegg til dagens stabsfunksjoner for vegdirektøren, opprettes styringsstab Internrevisjon videreføres som i dag.

7

8

9

10 Målet med Forvaltningsreformen Kortversjon: Målet med reformen er å gjøre fylkeskommunene til sterkere regionale plan- og utviklingsaktører Dette skal Statens vegvesen bidra til at fylkeskommunene lykkes med !

11 Mer fylkesveg – mindre riksveg etter 2010 OFFENTLIG VEGNETT I DAG RiksvegerFylkesvegKommunal veg Stam- veg Øvrig riksveg 8.800 km 18.200 km 27.000 km 38.000 km OFFENTLIG VEGNETT ETTER 1.1.2010 (Vegdirektoratets høringsutkast) Riks- veg FylkesvegKommunal veg 10.200 km 43.800 Km 38.000 Km

12 Noen andre konsekvenser Før 2010Etter 2010 Riksveg (Sum og for stamveg + øvrig riksveg) Fylkes- veg RiksvegFylkes- veg Ferjesamband95 12 + 83 2718104 Tunneler797 395 + 402 155 Ca 410 Ca 540 Drepte (2006)189 109 + 80 35 Ca 115 Hardt skadde (2006) (meget alvorlig og alvorlig skadde) 592 296 + 296 176 Ca 300 Ca 470

13 Styringslinjer etter 2010 Storting Regjering Samf.dep Vegdirektorat (VD) Regionvegsjefen Fylkesting (FK) Politiske og administrative organ. Fylkesrådm./adm.sjef hører under FK i fylkes- vegsaker hører under VD i riksvegsaker Lover Bevilgning

14 Oppgaver som sams vegadministrasjon skal gjøre for fylkeskommunen Bistå fylkeskommunen med faglige underlag Forestå operativ oppfølging av fylkesvegnettet Bistå fylkeskommunene med administrative støttefunksjoner/-systemer, Bistå med nødvendige underlag for fylkeskommunens styring og rapportering internt og eksternt. Bistå fylkeskommunen i arbeidet med å samordne tiltak og oppgaver knyttet til riks-, fylkes- og kommunalveg.

15 På veg for et bedre samfunn


Laste ned ppt "Statens vegvesen Ny organisasjon fra 1. januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google