Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De store læringsteoriene : Psykologiske teorier: Det som skiller de store læringsteoriene er deres syn på: - Hvordan virkeligheten ser ut - Hvordan ting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De store læringsteoriene : Psykologiske teorier: Det som skiller de store læringsteoriene er deres syn på: - Hvordan virkeligheten ser ut - Hvordan ting."— Utskrift av presentasjonen:

1 De store læringsteoriene : Psykologiske teorier: Det som skiller de store læringsteoriene er deres syn på: - Hvordan virkeligheten ser ut - Hvordan ting virkelig er (ontologiske spørsmål) (Ontologi gresk oppr. ”slik ting faktisk er”)

2 To hovedretninger Objektivisme – verden består av ting/objekter som kan observeres slik de i virkeligheten er, uavhengig av den som oppfatter Subjektivisme – den ytre verden eksisterer slik den oppfattes og tolkes av den som observerer

3 Objektivisme: Mennesket en biologisk mekanisme uten selvstendig vilje Følger fysiske lover akkurat som naturen for øvrig I dag: ingen psykologiske teorier som bygger på objektivisme i rendyrket form

4 Behaviorismen Utviklet i USA første halvdel av 1900-tallet Sann vitenskap kan bare holde seg til det som kan observeres, telles og måles I studier av mennesket bare mulig å observere hva som påvirker individet og hva slags atferd som følger av denne påvirkningen Påvirkning = stimulus Påfølgende atferd = respons

5 Behaviorismen - forts Stimulus – respons Brukes bevisst i læringssammenheng Belønning og straff Ideen om mennesket som et tomt kar Kan lære hva som helst Hedonistisk prinsipp: Søker behag – unngår ubehag

6 Subjektivisme Den ytre verden eksisterer bare slik den oppfattes eller tolkes av den som observerer Fenomenologi Hvordan en fenomen arter seg for et enkeltindivid i dets livsverden Humanisme Mennesket unikt i skaperverket (relig.) Mennesket fri vilje og kan selv bestemme hva det skal gjøre Mennesket et meningssøkende vesen som kan ta ansvar for sine handlinger

7 Hulelignelsen Platon: I en hule sitter en gruppe fanger. De er lenket fast på en slik måte at de bare kan se bakveggen i hulen. På denne veggen kan de se skygger som beveger seg. Bak fangene er det en mur, og bak muren går noen personer frem og tilbake mens de holder gjenstander over hodet. Bak disse personene igjen er det et bål, og lyset fra bålet sørger for at gjenstandene som bæres kaster skygger på veggen foran fangene. Platon spør: Er det ikke rimelig at fangene vil tro at det de ser - skyggene - er virkeligheten?

8 1 Behaviorismen Individperspektiv: Det tomme kar Stimuli -respons Fenomenologisk og humanistisk læringsteori individperspektiv Fra objektivisme til subjektivisme - fenomenet slik det oppleves i den enkelte persons livsverden Eksistensiell plattform - det frie handlende individ - mest mulig kontroll over egen tilværelse = grunnlaget i humanistisk psykologi Carl Rogers (1902 – 1987) Abraham Maslow (1907-1970)

9 Psykoanalytisk teori - individperspektiv Medfødte instinkter og atferdstendenser balanseres mot samfunnets normer og påbud. Freuds modell: Personligheten Id = indre medfødte drifter Ego= balanserende fornuft mellom Id og Superego Super Ego = samvittigheten

10 Kognitiv psykologi -individperspektiv Kognitive prosesser: - læring, hukommelse tenkning og problemløsning - søker mening og sammenheng i tilværelsen - tendens til å organisere kunnskap i mønstre - hjernen som datamaskin: - persepsjon – bearbeiding - atferd - Input – prosessering – output Språk og språkutvikling Viktig grein innenfor kognitiv psykologi Piaget (1896-1980)

11 Sosialpsykologi Individ OG MILJØ-perspektiv Symbolsk interaksjonisme Samspill symbol Gjensidig påvirkning Speilingsmetaforen Oppfatning om oss selv Kommunikasjon gjennom symbolspråk Mead (1863-1931) Dewey(1859-1952)


Laste ned ppt "De store læringsteoriene : Psykologiske teorier: Det som skiller de store læringsteoriene er deres syn på: - Hvordan virkeligheten ser ut - Hvordan ting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google