Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅSTVEIT HELSESENTER LIKEVERDIGE HELSETJENESTER INNEN HABILITERING OG REHABILITERING TIL PASIENTER MED INNVANDRER BAKGRUNN 24.05.2016 TONE O. KALLEKLEIV,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅSTVEIT HELSESENTER LIKEVERDIGE HELSETJENESTER INNEN HABILITERING OG REHABILITERING TIL PASIENTER MED INNVANDRER BAKGRUNN 24.05.2016 TONE O. KALLEKLEIV,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅSTVEIT HELSESENTER LIKEVERDIGE HELSETJENESTER INNEN HABILITERING OG REHABILITERING TIL PASIENTER MED INNVANDRER BAKGRUNN 24.05.2016 TONE O. KALLEKLEIV, INSTITUSJONSLEDER

2 ÅSTVEIT HELSESENTER En privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse Vest Vi tar imot mange pasienter med ulike diagnoser Vi har døgnrehabilitering, dagrehabilitering og pasienter innen ordningen raskere tilbake Vi ser en stadig økning i pasienter med innvandrer bakgrunn

3 HVILKE TYPER PASIENTER MED MINORITETSBAKGRUNN KOMMER TIL OSS I hovedsak pasienter med muskel- og skjelettutfordringer Har også hatt pasienter med hofte og kne problematikk Hjertepasienter Den senere tid økende grad av yngre pasienter i yrkesaktiv alder

4 UTFORDRINGER HOS PASIENTENE Ser stort sett de samme fysisk utfordringer hos pasienter med minoritetsbakgrunn som vi ser hos andre Utfordringen er å gi likeverdige tjenester til alle uansett bakgrunn

5 HVILKE UTFORDRINGER STÅR VI OVERFOR? Språk Kultur Forventninger Våre fordommer

6 HVORDAN LØSER VI UTFORDRINGENE? Bruk av tolk Grundigere organisering av opphold i forkant og underveis for pasienter med minoritetsbakgrunn Oversette informasjonsmateriell og velkomstperm til andre språk Fokus på økt kunnskap innad i institusjonen

7 HVA ER FORTSATT UTFORDRENDE? Språk Tilrettelegging for bruk av tolk i mer utstrakt bruk en hva som ansees som nødvendig for å gjennomføre behandlingen – sosial tolking Helhetlig rehabilitering krever gjerne mer bruk av tolk enn det de økonomiske rammene gir mulighet for Planlegge i god tid Vi har ingen mulighet for å kvalitet sikre det tolken sier til pasienten. Vi har i enkelte tilfeller opplevd misforståelser i fht dette

8 TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "ÅSTVEIT HELSESENTER LIKEVERDIGE HELSETJENESTER INNEN HABILITERING OG REHABILITERING TIL PASIENTER MED INNVANDRER BAKGRUNN 24.05.2016 TONE O. KALLEKLEIV,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google