Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En leges erfaringer med flerkulturelle pasienter Bård Waldum Konst Overlege Nyremedisinsk avdeling OUS Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En leges erfaringer med flerkulturelle pasienter Bård Waldum Konst Overlege Nyremedisinsk avdeling OUS Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 En leges erfaringer med flerkulturelle pasienter Bård Waldum Konst Overlege Nyremedisinsk avdeling OUS Ullevål

2 Min bakgrunn Cand med Tromsø 2000 Turnustjeneste på Kongsvinger og i Grue 3 år på med avd Diakonhjemmet sykehus 1,5 år ved hjertemed avd Ullevål 3 år på Nyremedisinsk avdeling Ullevål

3 Dialyseavdelingen ved Ullevål 41 25 38%

4 Kulturelt mangfold Norge Pakistan Nigeria Vietnam Somalia Bosnia Gambia Kosovo Filippinene Irak Haiti Chile Sri Lanka Polen India Makedonia

5 Hvorfor så stor andel?

6 Data fra Oslo Imigrant Health profile

7 Egen oppfattelse av helse

8 Andel diabetes

9 Andel fysisk inaktive

10 Mye frukt og grønt

11 Andel overvektige

12 Andel med ugunstig lipidprofil

13 Hvorfor så stor andel? Høy andel diabetikere og overvekt – Genetisk disponert – Dyr frukt og grønt, relativt billigere kjøtt og sukkerholdige varer – tilpasser seg vestlig kosthold Lavt fysisk aktivitetsnivå Selekterte grupper innvandrere? Dårligere oppfølging fra primærhelsetjenesten?

14 Hypotese Pasienter fra andre kulturer får dårligere kvalitet på sin behandling

15 Utfordringer Språk Kulturell sykdomsforståelse Kosthold Tidsbegrep/ oppfattelse av avtaler

16 Språk Nyrepasienter svært kompliserte – Sykdommen henger sammen med sykdommer i flere organsystemer – Multimorbide Diabetes, hjerte/karsykdom++ – Behandlingen inkluderer Mange medisiner Komplisert dosering Hyppige doseendringer Livsførsel Drikkerestriksjon Kostomlegginger

17 Språk Stort behov for kommunikasjon Språkproblemer en kjempeutfordring – Uhøflig å ikke å forstå, later som de forstår Tolk tidkrevende og må planlegges – Ofte umulig i klinisk hverdag

18 Sykdomsforståelse Vårt vestlige verdensbilde basert på vestlig naturvitenskap en selvfølge for oss Skolemedisinsk tankegang preger vår kommunikasjon. Hvordan vil våre argumenter høres ut hvis man har en annen oppfatning om sykdom og årsak?

19 VG artikkel - Innvandrere velger bort skolemedisinen «Onde ånder» får skylden for lidelser

20 Sykdomsforståelse Symptomangivelse Mange kulturer spesifiserer ikke smerte – Psykiske plager, smerter med ulikt utgangspunkt og karakter, uvelhet, kvalme, slapphet blir presentert likt

21 Kosthold Nyrepasienter skal følge spesifikke kostråd – Fosfatfattig kost – Kaliumfattig – Proteinfattig – Saltfattig Kulturelle forskjeller mellom kosthold – Ris inneholder veldig mye fosfat Hvor enkelt er det å erstatte et kosthold basert på ris?

22 Tidsbegrep og avtaler Andre kulturer ikke så strengt styrt av klokken Påvirker avtaler – Kan påvirke vår oppfattelse av pasientens motivasjon for behandling og compliance

23 Hypotese Pasienter fra andre kulturer får dårligere kvalitet på sin behandling

24 En uvitenskapelig tverrsnittsstudie Opptelling på hoveddialysen ved vår nyreavdeling Valgt ut 3 behandlingskvalitetsindikatorer – Hemoglobin – Fosfat – BT før dialyse Analyserte de to gruppene opp mot hverandre.

25 Dialyseavdelingen ved Ullevål 41 25 38%

26 Obs dialysepopulasjonen Selvdialysen ved Ullevål: – De presumptivt friskeste dialysepasientene som kan bidra i sin egen behandling – Yngre, mindre komorbiditet – Færre med ikke vestlig bakgrunn pga språkproblemer 7 av 31, tilsvarer 23% Dette gjør sammenligningen noe kunstig!!!

27 Aldersfordeling

28 Blodtrykk P=0,057

29 Hemoglobin p=0,409

30 Fosfat P=0.033

31 Oppsummering Brukbar kvalitet på behandlingen Men stort forbedringspotensiale Å jobbe med flerkulturelle – Faglig utfordrende – Tidkrevende – Store krav til kommunikasjon, åpenhet og tålmodighet

32 Oppsummering


Laste ned ppt "En leges erfaringer med flerkulturelle pasienter Bård Waldum Konst Overlege Nyremedisinsk avdeling OUS Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google