Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Rehabiliteringsinstitusjonene – status etter et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Rehabiliteringsinstitusjonene – status etter et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR)
Orientering om: Rehabiliteringsinstitusjonene – status etter et halvt år med nye avtaler Informasjon i Koordinatorforum på Frosta Nancy Haugan

2 Private rehabiliteringsinstitusjoner som har fått avtale med HMN om spesialisert rehabilitering Namdal (Ortopedi)(8) Kastvollen (nevrologi,ortopedi)(23) Meråker (habilitering, hjerneslag, revmatologi, ortopedi) (30+5) Betania, Malvik (psykiatri, hjerneslag, ortopedi, amputasjoner, revmatologi, hjerneskader) (22+18) Coperiosenteret (smerte, ME, tinnitus)(0+10) Selli (Hjerte, lunge,kreft,gastro,ortopedi)(25+10) Røros (hjerte, lunge, overvekt) (60) Muritunet (overvekt, lunge, ortopedi)(64) 2

3 HMN: Endring – nye rehabiliteringsavtaler
Pasienter med psykiske lidelser Habilitering for ungdom og voksne Pasienter med behov for assistanse/tilrettelegging (eks. stell, påkledning forflytning, måltider). Dagtilbud Ambulante tjenester De fleste ortopediske pasienter (eks. kne- og/eller hofteproteser) bør tilbys et dagtilbud ved poliklinikk i HF eller ved fysikalsk institutt i kommunene Regionale tilbud Åpent hele året Kontraktsmengde: 204 mill 3

4 Fra 10.mai 2010: Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Trøndelag:
Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger TLF: / Fax: Åpningstid: Alle hverdager kl Internett: Søknadsskjema: (word-format, kan skrives i på data) E-post: Informasjonstelefon reHabilitering, grønn linje

5 Gjelder henvisninger fra:
Fastleger og avtalespesialister Helse Nord-Trøndelag (HNT) Gjelder ikke sykehushenvisninger utenom HNT

6 Gjelder henvisning til følgende institusjoner:
Betania Malvik, Malvik Coperiosenteret, Trondheim Kastvollen Rehabiliteringssenter, Inderøy Meråker Sanitetsforenings Kurbad, Meråker Namdal Rehabilitering, Høylandet Røros Rehabiliteringssenter, Røros Selli Rehabiliteringssenter, Klæbu Gjelder IKKE henvisninger til Muritunet, Valdal. Henvisninger til Muritunet skal, som i dag, sendes direkte til institusjonen.

7 Innfri pasientrettighetslovgivningen
Felles adresse for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner - Hensikt: Innfri pasientrettighetslovgivningen - sikre at pasientens lovfestede rettighet blir ivaretatt - sikre at prioritering skjer i henhold til gjeldende regelverk Sørge for at tilgjengelig kapasitet blir hensiktsmessig utnyttet Fremskaffe kunnskap om rehabiliteringsbehov Informasjon om rehabiliteringstilbud

8 Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – uten frist
Prioritering av henvisninger – følgende konklusjoner iflg prioriteringsforskriften: Rett til nødvendig (”prioritert”) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – med frist Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – uten frist Ikke rett til/behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - avslag

9 Kriterier for vurdering av retten til spesialisthelsetjeneste
Pasientrettighetsloven/prioriteringsforskriften: Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet Pasienten skal ha forventet nytte av helsehjelpen De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

10 I tillegg: - pasienten skal være akuttmedisinsk ferdigbehandlet
- det skal foreligge et behov for tverrfaglig oppfølging - pasienten skal ha potensiale for rehabilitering - pasienten skal ha motivasjon for rehabilitering Gjentatte opphold fortrinnsvis indisert ved: Progredierende lidelser med nytilkomne funksjonstap – som en del av en individuell plan ved vesentlige endringer med redusert funksjonstap ved ikke-progredierende tilstander.

11 Prioriteringsveiledere
Veileder for Fysikalsk medisin og rehabilitering Veileder for ortopedi Veileder for lungesykdommer Veileder for hjertesykdommer Veileder for nevrologi Veileder for sykelig overvekt o.s.v ……

12 Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Rehabiliteringsinstitusjonene – status etter et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google