Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Drivstoff og annen raffinering Karin Øyaas Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) Campus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Drivstoff og annen raffinering Karin Øyaas Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) Campus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Drivstoff og annen raffinering Karin Øyaas Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) Campus Gløshaugen, Trondheim Bioenergi på Kongsgården,

2 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute  Papir- og fiberinstituttet (PFI) FoU bl.a. innen forbehandling, separasjon og konvertering av lignocellulose til bioenergi og «grønne» materialer/kjemikalier  SINTEF Materialer og kjemi FoU bl.a. innen energikonvertering, bioteknologi, materialteknologi, anvendt kjemi og prosesskjemi  SINTEF Fiskeri og havbruk FoU på fornybare marine ressurser; biologisk grunnlag, oppdrett,fangst, foredling, distribusjon  NTNU Kjemisk prosessteknologi Teknisk forskning innen bl.a. katalyse, gasskonvertering, bioenergi og fiberteknologi Campus Gløshaugen

3 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Biokjemisk vs. termokjemisk konvertering Biprodukt eks. lignin Ligno- cellulose (Eks. trevirke, skogs- og landbruks-avfall) Alger Forbehandling, separasjon, hydrolyse Løst sukker Biokjemisk konvertering Fermentering Konvertering Forbehandling/ energifortetting Biodrivstoff, tilleggs- produkter Bioetanol Diesel komponenter «Grønne» kjemikalier «Biocrude» Termokjemisk konvertering Konvertering Eks. pyrolyse, torrefaction Eks. gassifisering, F-T syntese, oppgradering Eks. solvolyse

4 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Kompetansebyggende prosjekter:  To RENERGI-prosjekter ledet av PFI : Biofuel; Forbehandling av trevirke (bar/løv). Separasjon. Konvertering av lignin : LignoRef; Omforming av lignocellulose (trevirke/halm/bagasse) til drivstoff og «grønne» kjemikalier; Forbehandling og separasjon Hydrolyse av karbohydrater Fermentering Ligninkonvertering Torrefiering og konvertering  To nordiske bioetanol-prosjekt ledet av PFI (Nordisk Energiforskning ) og SINTEF Materialer og kjemi (Nordisk Energiforskning ) Biokjemisk konvertering - lignocellulose

5 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Biokjemisk konvertering - lignocellulose Bedriftsrettede prosjekter:  Weyland AS: Produksjon av bioetanol basert på sterksyreprosess. Flere prosjekter, 2007 – 2012, RENERGI, Innovasjon Norge - pilot  Bio Oil AS: Produksjon av bioetanol blant annet med bestråling som forbehandling og membranseparasjon for oppkonsentrering. Et prosjekt, , RENERGI  LTL NOR AS: Omforming av lignin-resten fra bioetanolproduksjon til drivstoffkomponenter/kjemikalier. To prosjekter, , RENERGI  Borregaard: Pentosefermentering. Bioraffinerikonsept for produksjon av bioetanol og andre produkter fra lignocellulose. Flere prosjekter, , BIA, Innovasjon Norge – pilot

6 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Biokjemisk konvertering - makroalger Kompetansebyggende prosjekter:  To prosjekter, Natur og Næring, ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk:  : Macrobiomass; Sporeproduksjon, dyrkings- og høstingssystemer. Sam- lokasjon med oppdrettsanlegg.  : Seabreed; Storskala sporeproduksjon i off- shore system. Illustration by Prof. Tierry Chopin, Univ. of New Brunswick, Canada

7 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Biokjemisk konvertering - makroalger Bedriftsrettede prosjekter:  Seaweed Energy Solutions / SINTEF i)Omforming av makroalger til bioenergi / bioetanol , RENERGI ii)Utvikling av storskala, sjø- baserte dyrkings- og høstingssystem , Natur- og næring

8 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Termokjemisk konvertering - lignocellulose Kompetansebyggende, bio-olje:  SINTEF Materialer og kjemi: Katalytisk hydrogenering av bio-oljer til alkaner , RENERGI Bedriftsrettet prosjekt, bio-olje:  Norske Skog/PFI: Rask-pyrolyse teknologi for omforming av hogstavfall til bio-olje for oppgradering til bl.a. transportdrivstoff , RENERGI

9 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Termokjemisk konvertering - lignocellulose Kompetansebyggende prosjekt – konvertering av syntesegass:  NTNU Kjemisk prosessteknologi: Synteseprosesser (Fischer- Tropsch) og katalysatormaterialer egnet til å omforme syntesegass fra biomasse til drivstoff. RENERGI,

10 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Bedriftsrettet prosjekt – Råstoffhåndtering, energi- intergrasjon og konvertering:  Norske Skog/PFI: Integrert håndtering av råstoff og varmestrømmer i en papir- fabrikk, forbrenningsanlegg, pelletsfabrikk og syntetisk biodrivstoff anlegg for energi- effektiv biodrivstoff-produksjon , Natur og Næring Råstoffhåndtering, energi-integrasjon og konvertering - lignocellulose

11 Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!


Laste ned ppt "Papir- og fiberinstituttet AS Paper and Fibre Research Institute Drivstoff og annen raffinering Karin Øyaas Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) Campus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google