Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gruppe for katalyse og petrokjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gruppe for katalyse og petrokjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gruppe for katalyse og petrokjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa (KinCat) består ellers av 10 SINTEF-forskere, 15-20 dr. kandidater og 4 post.doc.’er. Dr. studenter og M.Sc. Studenter fra Europa Oversikt over aktiviteten gies hvert år i en egen Årsrapport

2 2 Katalyse gruppa Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

3 3 ~m ~cm ~mm ~nm Tjeldbergodden metanolfabrikk Katalysatorpellets Mikroreaktor Katalysator- partikkel Au/C Katalyse og petrokjemi Katalyse er et fagfelt som involverer fenomen som spenner fra fullskala industrianlegg ned til komplekse nanomaterialer Hovedaktiviteter Omsetning av naturgass Oljeraffinering Hydrogenteknologi Energi- og miljøteknologi Karbonnanofibre Mikroreaktorer Katalysatorfremstilling Karakterisering av katalysatorer Kinetikk

4 4 Hvorfor studere reaksjoner på overflater? Mål med katalysator: Selektivitet lik 100%. Høy reaksjonshastighet.

5 5 Fischer-Tropsch synthesis Oxygen production Synthesis gas production Fischer-Tropsch synthesis Separation/ upgrading Air Natural gas/ steam H 2 CO CO 2 Final products Raw products Catalysts: Co, Fe, Ru Temperature: 180-350°C Pressure: 1-50 atm

6 6 Statoil Halvkommersielt pilot anlegg i Mossel Bay, Sør-Africa. I drift fra høsten 2004. Vi har arbeidet sammen med Statoil om denne prosess- utviklingen i over 20 år.

7 7 Advanced catalyst/reactor systems for conversion of hydrocarbons to hydrogen for fuel cells SINTEF Applied Chemistry –Catalysis and Kinetics Department –Hydrocarbon Process Chemistry Department The Norwegian University of Science and Technology –Department of Chemical Engineering SINTEF Materials Technology –Department of Process Metallurgy and Ceramics International collaboration with Forschungzentrum Karlsruhe, Germany CHEMICAL HYDROGEN CARRIER FUEL CELL H 2 + O 2  H 2 O AIR ANODE GAS CATHODE GAS ELECTRICITY EVAPORATION HEAT EXCHANGE PARTIAL OXIDATION/ STEAM REFORMING WATER GAS SHIFT CO + H 2 O  CO 2 + H 2 CO-REMOVAL CO + ½O 2  CO 2 EXHAUST (CLEAN) Forschungzentrum Karlsruhe

8 8 Selective synthesis of CNF/CNT CNT/CNF as catalyst supports Pt/CNF

9 9 TKP4700 Katalyse og petrokjemi Emnemoduler:  Katalyse i energi og miljøsammenheng  Modellering av katalytiske reaksjoner  VK Heterogen katalyse. Prosjektoppgaver:  Katalyse: Teorier, framstilling, karakerisering.  Konvertering av naturgass.  Oppgradering av oljefraksjoner. Sommerjobber:  Sommerjobb til alle i 4 kl. i 2006 ved NTNU eller Statoil

10 10 Eksempler på prosjektoppgaver høsten 2006  Framstilling og anvendelser av karbonnanofibre  Fischer-Tropsch katalysatorer  Mikroreaktorer og membranreaktorer  Oppgradering av oljefraksjoner  Framstilling og testing av nanostrukturerte gullkatalysatorer  Framstilling av CO 2 adsorbenter for bruk ved framstilling av hydrogen i ett trinn  Nye metoder for framstilling av heterogene katalysatorer  Membranreaktor for produksjon av hydrogen fra metanol  Konvertering av naturgass til drivstoffer  Biomassebasert råstoff for hydrogenproduksjon  Se fullstendig liste over oppgaver på hjemmesiden til instituttet

11 11 Dr. (Ph. D.) utdanning Vi har et også omfattende dr.program og håper at mange ønsker å fortsette med en forskerutdanning. Dr.ing. utdannet i 2004/2005 Kjetil Hauge: Oligomerization to high octane gasoline (Statoil-Stavanger) Thomas Løften: Isomerization of light alkanes (Statoil-Mongstad) Zhixin Yu: Carbon nanotubes (SINTEF) Kjersti Omdahl Christensen: Steam reforming (Statoil-Kårstø) Ingrid Aartun: Microstructured reactors for H 2 production (Statoil-Tr.heim) Sølvi Storsæter: Fischer-Tropsch synthesis (Statoil-Trondheim) Erlend Bjørgum: Direct conversion of methane (SINTEF)

12 12


Laste ned ppt "1 Gruppe for katalyse og petrokjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google