Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ntnu.no 1 Papir- og fiberteknologi (treforedling)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ntnu.no 1 Papir- og fiberteknologi (treforedling)"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ntnu.no 1 Papir- og fiberteknologi (treforedling)

2 www.ntnu.no 2 Problemorientert og tverrfaglig Fokus: Produsere papir –Oppgavene avhenger av reelle problemstillinger –Må søke informasjon som er relevant for å løse et gitt problem Problemstillingene dekker flere fagområder samtidig –Botanikk –Kjemi –Kjemiteknikk –Maskinteknikk –Fysikk –…

3 www.ntnu.no 3 Jobbutsikter Papirindustrien: Stor personellavgang pga. alder de nærmeste årene  Stadige nyansettelser selv om media bare skriver om innskrenkinger Gode jobbmuligheter utenfor Oslogryta Gode muligheter for å arbeide i utlandet Pluss: –“Når det er slutt på oljen, vil det fremdeles vokse trær i verden”

4 www.ntnu.no 4 Typiske arbeidsoppgaver, siv.ing. Driftsingeniør –Skiftsjef med personalansvar for et helt skift Prosjektingeniør –Design og dimensjonering av nye anlegg –Styring av og ansvar for utbygginger/omlegginger Laboratorieansvarlig –Lab. sjef Forsknings- og utviklingsingeniør –Evt. med doktorgrad

5 www.ntnu.no 5 TKP4125 Papir og Fiberteknologi Vårfag 4. klasse, 7,5 SP Formål: Gi en oversikt over treforedlings-prosessene Forelesninger og lab. øvinger Grunnlag for fordypningsemne treforedling Foreleses av Størker Moe og Øyvind Gregersen

6 www.ntnu.no 6 TKP4750 Papir og fiber fordypning Høstfag, 5. klasse Faget skal gi en grundig innføring i de produksjon og kvalitetsspørsmål som trenges for å drive en papirmasse eller papirfabrikk. Valgbare moduler –Papirmasse –Papir –Teknologi –Kjemisk prosessteknologi spesialtema Prosjektoppgaver i samarbeid med stipendiater og/eller PFI- forskere Utgangspunkt: Prosjektoppgaver videreføres i hovedoppgave

7 www.ntnu.no 7 Prosjekt- og hovedoppgaver – generelt Forankret i forsknings- samarbeidet med PFI Gjerne utformet i samarbeid med studenten 1) Tradisjonelle treforedlingstemaer –Masseframstilling –Papirframstilling Nye områder –Nye, trebaserte materialer –Biodrivstoff fra trær 1) Gjelder hovedoppgaver

8 www.ntnu.no 8 Prosjekt- og hovedoppgaver – eksempler  Tradisjonelle problemstillinger  Stabilisering av ekstraktivstoffkolloider fra mekanisk masse  Adsorpsjon og desorpsjon av kolloidale ekstraktivstoffer til overflater  Bleking av mekanisk masse  Effekten av våttøyning på kjørbarhet for trykkpapir  Overflateruhet og inntrengning av trykkfargepigmenter  Samraffinering av gran og løvved  Innvirkning av harpikskomponenter på arkegenskapene til mekanisk papirmassefiber  Nye områder  Cellulosefiber som fyllstoff i termoplaster  Framstilling av cellulose-mikropartikler ved hjelp av ”steam explosion”  Funksjonalisering av mikro- og nanopartikler fra cellulose  Lignin som biodrivstoff  Evaluering av ulike prosesser for framstilling av biodrivstoff/biodiesel fra vedråstoff


Laste ned ppt "Www.ntnu.no 1 Papir- og fiberteknologi (treforedling)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google