Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa (KinCat) består ellers av 10 SINTEF-forskere, 15-20 dr. kandidater og 4 post.doc.’er. Gjestestudenter (PhD og MSc) fra utlandske laboratorier. Oversikt over aktiviteten gies hvert år i en egen Årsrapport

2 2 Katalysegruppa Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

3 3 ~m ~cm ~mm ~nm Tjeldbergodden metanolfabrikk Katalysatorpellets Mikroreaktor Katalysator- partikkel Au/C Katalyse Katalyse er et fagfelt som involverer fenomen som spenner fra fullskala industrianlegg ned til komplekse nanomaterialer Hovedaktiviteter Omsetning av naturgass Oljeraffinering Hydrogenteknologi Energi- og miljøteknologi Karbonnanofibre Mikroreaktorer Katalysatorfremstilling Karakterisering av katalysatorer Kinetikk

4 4 Fischer-Tropsch synthesis Oxygen production Synthesis gas production Fischer-Tropsch synthesis Separation/ upgrading Air Natural gas/ steam H 2 CO CO 2 Final products Raw products Catalysts: Co, Fe, Ru Temperature: 180-350°C Pressure: 1-50 atm

5 5 Statoil Halvkommersielt pilot anlegg i Mossel Bay, Sør-Africa. I drift fra høsten 2004. Vi har arbeidet sammen med Statoil om denne prosess- utviklingen i over 20 år.

6 6 Advanced catalyst/reactor systems for conversion of hydrocarbons to hydrogen for fuel cells SINTEF Applied Chemistry –Catalysis and Kinetics Department –Hydrocarbon Process Chemistry Department The Norwegian University of Science and Technology –Department of Chemical Engineering SINTEF Materials Technology –Department of Process Metallurgy and Ceramics International collaboration with Forschungzentrum Karlsruhe, Germany CHEMICAL HYDROGEN CARRIER FUEL CELL H 2 + O 2  H 2 O AIR ANODE GAS CATHODE GAS ELECTRICITY EVAPORATION HEAT EXCHANGE PARTIAL OXIDATION/ STEAM REFORMING WATER GAS SHIFT CO + H 2 O  CO 2 + H 2 CO-REMOVAL CO + ½O 2  CO 2 EXHAUST (CLEAN) Forschungzentrum Karlsruhe

7 7 Selective synthesis of CNF/CNT CNT/CNF as catalyst supports Pt/CNF

8 8 TKP4700 Katalyse og petrokjemi Tema (3.75 stp) i Fordypningsfaget (7.50 stp):  Katalyse i energi og miljøsammenheng Fornybar energi, hydrogen, fotokatalyse, grønn kjemi, NO x rensing  Modellering av katalytiske reaksjoner  Heterogen katalyse, VK. Tema fra andre fordypningsemner kan også velges. HMS og eksperimentelt arbeid Nytt emne, obligatorisk del av Fordypningsprosjektet.

9 9 Eksempler på prosjektoppgaver høsten 2007  Framstilling og anvendelser av karbonnanofibre  Fischer-Tropsch katalysatorer, konvertering av naturgass til drivstoffer  Mikroreaktorer og membranreaktorer  Oppgradering av oljefraksjoner  Framstilling og testing av nanostrukturerte gullkatalysatorer  Framstilling av CO 2 adsorbenter for bruk ved framstilling av hydrogen i ett trinn  Nye metoder for framstilling av heterogene katalysatorer  Membranreaktor for produksjon av hydrogen fra metanol  Biomassebasert råstoff for hydrogenproduksjon  Se fullstendig liste over oppgaver på hjemmesiden til instituttet Sommerjobber:  Sommerjobb til alle i 4 kl. i 2007 ved NTNU/SINTEF eller Statoil

10 10 Dr. grad (PhD) utdanning Vi har et også omfattende dr.program og håper at mange ønsker å fortsette med en forskerutdanning. PhD kandidater utdannet i 2005/2006 Zhixin Yu: Carbon nanotubes (SINTEF) Kjersti Omdahl Christensen: Steam reforming (Statoil-Kårstø) Ingrid Aartun: Microstructured reactors for H 2 production (Statoil-Tr.heim) Sølvi Storsæter: Fischer-Tropsch synthesis (Statoil-Trondheim) Erlend Bjørgum: Direct conversion of methane (SINTEF) Vidar Frøseth: Transient kinetics (Statoil – Mongstad) Florian Huber: Water-gas shift catalysts (Haldor Topsøe) + 6 kandidater i 2007

11 11 SFI - inGAP Senter for forskningsbasert innovasjon Sammen med UiO, SINTEF, Hydro, Statoil, Borealis, Kerling.


Laste ned ppt "1 Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google