Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
Anders Edd Anders De Magnus Hilde Holmen Blekkan Chen Rønning Venvik Katalysegruppa (KinCat) består ellers av 10 SINTEF-forskere, 15-20 dr. kandidater og 4 post.doc.’er. Gjestestudenter (PhD og MSc) fra utlandske laboratorier. Oversikt over aktiviteten gies hvert år i en egen Årsrapport

2 Katalysegruppa Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

3 Katalyse Tjeldbergodden metanolfabrikk Katalysatorpellets Mikroreaktor
Hovedaktiviteter Omsetning av naturgass Oljeraffinering Hydrogenteknologi Energi- og miljøteknologi Karbonnanofibre Mikroreaktorer Katalysatorfremstilling Karakterisering av katalysatorer Kinetikk Katalysatorpellets ~m Mikroreaktor ~cm Katalysator- partikkel Au/C ~mm Katalyse er et fagfelt som involverer fenomen som spenner fra fullskala industrianlegg ned til komplekse nanomaterialer ~nm

4 Fischer-Tropsch synthesis
Catalysts: Co, Fe, Ru Temperature: °C Pressure: 1-50 atm Natural gas/ steam Air H2 CO CO2 Raw products Oxygen production Synthesis gas production Fischer-Tropsch synthesis Separation/ upgrading Final products

5 Statoil Halvkommersielt pilot anlegg i Mossel Bay, Sør-Africa.
I drift fra høsten 2004. Vi har arbeidet sammen med Statoil om denne prosess- utviklingen i over 20 år.

6 PARTIAL OXIDATION/ STEAM REFORMING WATER GAS SHIFT CO + H2O  CO2 + H2
Advanced catalyst/reactor systems for conversion of hydrocarbons to hydrogen for fuel cells Forschungzentrum Karlsruhe SINTEF Applied Chemistry Catalysis and Kinetics Department Hydrocarbon Process Chemistry Department The Norwegian University of Science and Technology Department of Chemical Engineering SINTEF Materials Technology Department of Process Metallurgy and Ceramics International collaboration with Forschungzentrum Karlsruhe, Germany CHEMICAL HYDROGEN CARRIER FUEL CELL H2 + O2  H2O AIR ANODE GAS CATHODE GAS ELECTRICITY EVAPORATION HEAT EXCHANGE PARTIAL OXIDATION/ STEAM REFORMING WATER GAS SHIFT CO + H2O  CO2 + H2 CO-REMOVAL CO + ½O2  CO2 EXHAUST (CLEAN) Finally, I will say a few words about or own project. Financed by the NRC, stretching over 5 years, we are to develop and demonstrate one or more hydrogen generating systems. Our approach is to optimize heat transport to or from the catalyst surface, and to experiment with air and steam over new catalytic systems to find a promising design. These activities are based on our research group’s long experience with research on steam reforming and catalytic partial oxidation catalysis and kinetics. The new catalyst may also give further information on kinetics, giving us even better insight to the relevant processes while we go for design Among other things, we will experiment with microstructured catalyst/reactor systems together with partners at Forschunzentrum Karlsruhe, who are in the international forefront of this technology.

7 Selective synthesis of CNF/CNT
CNT/CNF as catalyst supports Pt/CNF

8 TKP4700 Katalyse og petrokjemi
Tema (3.75 stp) i Fordypningsfaget (7.50 stp): Katalyse i energi og miljøsammenheng Fornybar energi, hydrogen, fotokatalyse, grønn kjemi, NOxrensing Modellering av katalytiske reaksjoner Heterogen katalyse, VK. Tema fra andre fordypningsemner kan også velges. HMS og eksperimentelt arbeid Nytt emne, obligatorisk del av Fordypningsprosjektet.

9 Eksempler på prosjektoppgaver høsten 2007
Framstilling og anvendelser av karbonnanofibre Fischer-Tropsch katalysatorer, konvertering av naturgass til drivstoffer Mikroreaktorer og membranreaktorer Oppgradering av oljefraksjoner Framstilling og testing av nanostrukturerte gullkatalysatorer Framstilling av CO2 adsorbenter for bruk ved framstilling av hydrogen i ett trinn Nye metoder for framstilling av heterogene katalysatorer Membranreaktor for produksjon av hydrogen fra metanol Biomassebasert råstoff for hydrogenproduksjon Se fullstendig liste over oppgaver på hjemmesiden til instituttet Sommerjobber: Sommerjobb til alle i 4 kl. i 2007 ved NTNU/SINTEF eller Statoil

10 Dr. grad (PhD) utdanning
Vi har et også omfattende dr.program og håper at mange ønsker å fortsette med en forskerutdanning. PhD kandidater utdannet i 2005/2006 Zhixin Yu: Carbon nanotubes (SINTEF) Kjersti Omdahl Christensen: Steam reforming (Statoil-Kårstø) Ingrid Aartun: Microstructured reactors for H2 production (Statoil-Tr.heim) Sølvi Storsæter: Fischer-Tropsch synthesis (Statoil-Trondheim) Erlend Bjørgum: Direct conversion of methane (SINTEF) Vidar Frøseth: Transient kinetics (Statoil – Mongstad) Florian Huber: Water-gas shift catalysts (Haldor Topsøe) + 6 kandidater i 2007

11 Senter for forskningsbasert innovasjon
SFI - inGAP Senter for forskningsbasert innovasjon Sammen med UiO, SINTEF, Hydro, Statoil, Borealis, Kerling.


Laste ned ppt "Gruppe for katalyse Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google