Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vi jobber med innovasjon ved MN Gunnar Dick.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vi jobber med innovasjon ved MN Gunnar Dick."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vi jobber med innovasjon ved MN Gunnar Dick

2 Studenter Stipendiater Vit. Innovasjon ved MN – «Nytenkning satt i arbeid» (Jo Døhl, KI) MN Ledelsen MN Studie MN Forskning Instituttene

3 Utdanning - endring: -Beregningsorientert utdanning (CSE) -Nytenkning og kreativitet innebygd i utdanning -Dialog med enhetene – undervisere/veiledere MN Studie Utdanning - kurstilbud -«Science in Society» – PhD-kurs 5 st.p.

4 Senter for entreprenørskap -ENT 1000 – 10 st.p. (bachelor) -Gründerskolen 30 st.p. (post grad) -Master i innovasjon og entreprenørskap 120 st.p. Andre enheter -Ikke egne definerte emner (?) -Pågående programrevisjon Instituttene

5 Ekstern aktivitet: -næringsliv, klynger og nettverk -referanse og høringsinstans for virkemiddel apparatet -institusjonelt samarbeid Intern aktivitet: -Forskerstøtte – eksterne midler (EU søknader) -Tildeling av rekrutteringsstillinger for innovasjon -Stimulering gjennom dialog – Tour de MN, Endringsmiljøene -Andre stimuleringstiltak i samhandling med enhetene MN Forskning

6 24 rekrutteringsstillinger bevilget fra KD øremerket MNT-fag i 2016 I samarbeid med UiO er disse tildelt MN fakultetet og innrettes mot innovasjon = Innovasjonssatsingen Utlyst internt i forskningsmiljøene Innovasjonssatsingen

7 Rammeverk – åpen utlysning 4 stipendiatstillinger 4 årsverk per stilling Stillingene sees i sammenheng Målsetting Langsiktig styrking av koplingen mellom fremragende forskning innovasjon og talentutvikling.

8 Innovasjonsdel Ett årsverk = 25% av stipendiatstillingene Fokus: –Ny kommersiell virksomhet –Nyskaping i eksisterende bedrifter og forvaltning –EUs tematiske satsinger i Horizon 2020 Koblet til det vitenskapelige arbeidet –Presiseres i vedlegget til PhD søknaden Kommersialisering i samarbeid med Inven2 –Rettigheter forvaltes av Invent2

9 Innovasjonsdel - eksempler

10 Status: 3 Stillinger tildelt Endringsmiljøer Frist for skisser til 2 x 4 stillinger 15. februar – avgjørelse 18. mars 4 stillinger Senter for digitalt liv Norge, 4. mars – avgjørelse 18. mars 4 stillinger OsloMedTech, utsettes 4 stillinger UNIK, utsettes Beslutning medio mars Plan for prosjekt + innovasjonsdel + utlysning Ansettelse H2016 - 5 st.p. PhD-kurs + oppfølging av Inven2


Laste ned ppt "Hvordan vi jobber med innovasjon ved MN Gunnar Dick."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google