Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebyggene i Meldal.. Grefstad skole Areal totalt 1957 m² Areal pr. elev24,9 m² Areal pr. lærer10,8 m² Utfordrende bygg pga mange nivå/trapper. 22,4%

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebyggene i Meldal.. Grefstad skole Areal totalt 1957 m² Areal pr. elev24,9 m² Areal pr. lærer10,8 m² Utfordrende bygg pga mange nivå/trapper. 22,4%"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebyggene i Meldal.

2 Grefstad skole Areal totalt 1957 m² Areal pr. elev24,9 m² Areal pr. lærer10,8 m² Utfordrende bygg pga mange nivå/trapper. 22,4% av skolen er gang/trapperom ”Gammelbygget” mangler ventilasjonsanlegg og skikkelig rømning. Ikke universell utforming.

3 Å Skole Areal totalt1260 m² Areal pr. elev18,0 m² Areal pr. lærer17,9 m² Kostnadskrevende med endringer. Skolekjøkken/bibliotek brukes til klasserom Ikke universell utforming.

4 Storås skole Areal totalt1511 m² Areal pr elev22,8 m² Areal pr lærer10,3 m² Kommunens nyeste skole. 15,3% av skolen er gang/trapperom. Mangler grupperom/møterom.

5 MULB Areal totalt5507 m²(6484 m²)* Areal pr elev16,2 m² (19,3 m²) * Areal pr lærer14,3 m² Meget slitt skolebygg. 21,2% av skolen er gang/trapperom. Store vegg/takflater med dårlig isolasjon. (* inkl gymsaler/garderober Idrettsbygget)

6 Forutsetninger i beregninger: Trondheimsmodellen lagt til grunn. Nøktern arealbruk som tar høyde for fellesfunksjoner og antall klasser. Fra 12,8 m²/elev til 28 m²/elev. Det ble foretatt en vurdering av ulike modeller. - større skole – mindre areal pr. elev.

7 Vedtatte alternativer: 1.Beholde dagens skolestruktur: Etter Trondheimsnormen: (1690+1770+1690+4400) =9.550 m² Reelle tall: 11.500 m²

8 2.Beholde Mulb og slå sammen de 3 andre: Etter Trondheimsnormen (4400+3240)=7640 m² Reelle tall (6350+3240)=9590 m²

9 3aEn felles barneskole og en felles u.skole: (4460+3110)=7.570 m² 3b En samlokalisert barne/ungdomsskole: =6100 m²

10 Følgende er benyttet til kostnadsberegningene: Rehabilitering av eksisterende skolebygg: 10.000,- kr/m² Tilbygg til eksisterende skole: 32.500,- kr/m² Nybygg for skolebygg: 25.000,- kr/m²

11 Kapitalkostnader for alternativene: 1.Dagenskr. 127.000.000,- 2.Mulb + Ny barneskolekr. 145.000.000,- 3aNy U skole + ny bskolekr. 189.000.000,- 3bNy u.skole/b.skolekr. 153.000.000,-

12 Driftskostnader totalt

13 Så mye bruker vi på vedlikehold:

14 Sammenholdt:

15 Forutsetninger for beregning av årlige kostnader Årlige driftskostnader gmlt bygg. 800 kr/m² Årlige driftskostnader nybygg 600 kr/m² Årlige kapitalkostnader gammelt bygg. (6% rente og 20 års avskrivn.)0,12 Årlig kapitalkostnader nybygg (6% rente og 30 års avskrivn.)0,10

16 Årskostnadene blir da: AltKapFDVSum 1 151025 2 16723 3a 19523 3b 15419 Alle tall i millioner kroner.

17 Årlige kostnader ulike alt. (Kap. FDV Lønn skyss)

18


Laste ned ppt "Skolebyggene i Meldal.. Grefstad skole Areal totalt 1957 m² Areal pr. elev24,9 m² Areal pr. lærer10,8 m² Utfordrende bygg pga mange nivå/trapper. 22,4%"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google