Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006

2 www.fridalenlever.com 2 Kjære skolepolitiker!  Takk for at dere har bidratt til at Fridalen skole ikke er blitt nedlagt  Takk for at dere har bidratt til at det ble bevilget 13 mill til oppussing av skolen  Barn og voksne har sett at demokratiet fungerer Roald Breistein, FAU leder Geir Hove, Leder av FAU sin rehabiliteringsgruppe

3 www.fridalenlever.com 3 Kort tilbakeblikk  15.12.03 Fridalen skole opprettholdes  21.6.2004 Fridalen skole legges ikke ned og ledige lokaler frigjøres til barnehageformål  13.12.04 bevilget 10 mill til rehabilitering av Fridalen skole  19.12.05 bevilget 3 mill til rehabilitering av Fridalen skole for å dekke mva. og prisstigning  Rehabilitering startet januar 2006

4 www.fridalenlever.com 4 Status pr. i dag  Oppussing er snart ferdig innenfor bevilget ramme Har fått gjort mer enn beregnet i anbudet Bygget var i mye bedre forfatning enn man trodde Baksiden gjenstår og er i enda bedre forfatning enn forsiden Vi er veldig glad for det som er blitt gjort  ”Den stygge andungen” er blitt en svane  Et skolebygg Bergen kan være stolt av – igjen, se bare på bildene her……

5 www.fridalenlever.com 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Skolebruksplanen 2007 - 2016  Fridalen FAU er glad for at byrådet prioriterer skole ved å foreslå: Alle skolene i Årstad skal bestå Det bevilges 10 nye millioner kr. til rehabilitering av Fridalen skole  Det er vi jublende glad for, men……  Hovedrehabilitering vil komme senere, uten at det er sagt når Samtidig opplever vi at byrådet, for andre gang i 2006, har skapt uro og usikkerhet ved å foreslå Fridalen redusert fra B18 til B14 skole.

10 www.fridalenlever.com 10 Fra B 21 til B18 til B14 skole  Hvorfor redusere antall elever når det er plass på skolen og elevtallet er stabilt økende?  Kjellerlokaler står tomme (200 kvm), leilighet i 2. etg., tannklinikken kan brukes  Nå 23 grupper, 440 elever, snitt 19 i hver gruppe, alle egne rom  Forslag om barnehage i 2004 kom for å utnytte ledig kapasitet, ikke for å redusere antall elever!  Benytt ledige areal og reparer det eksisterende ventilasjonsanlegget slik at kapasiteten kan utnyttes og B21 opprettholdes

11 www.fridalenlever.com 11 Mulige konsekvenser  440 elever i 14 grupper = 31 elever i hver gruppe  Skolebruksplanen sier B14 = maks 392 elever, snitt 28  Ca 50 elever for mye  Fortsetter vi med 19 elever i snitt = 266 elever  Ca 180 elever for mye  Helsevernetaten maks 15 i hver gruppe, totalt 210 elever  Ca 230 elever for mye  Alle disse alternativene fører til for mange elever.  Hvor skal de flyttes?  Kunnskapsløftet og individuelt tilrettelagt opplæring vil vanskelig kunne oppnås med 28 elever i hver gruppe

12 www.fridalenlever.com 12 Hovedrehabilitering senere  Hva betyr senere, i 2008 eller 2011?  Uklokt og dyrt å utsette ferdiggjøring  Ifølge våre kalkyler trengs det ca. 17 mill for å bli ferdig Dette vil etter vår mening også tilfredsstille kravene fra helsevernetaten når det gjelder inneklimaet Entreprenør hevder skolen er mye bedre enn forventet Utnyttelse av korridorene til grupperom kan gjøres som på Harvard University  I vårt forslag kan skolen derfor se slik ut ….

13 www.fridalenlever.com 13

14 www.fridalenlever.com 14

15 www.fridalenlever.com 15

16 www.fridalenlever.com 16

17 www.fridalenlever.com 17 Hvorfor strakk ikke 10 mill til?  BBE har mer kostbare metoder enn det Fridalen FAU’s dokumenterte utredninger la til grunn i februar 2004 (priser innhentet des. 2003). Hvem fjerner all gammel maling før man maler på nytt?  Høst 2003 var det lite press i entreprenørbransjen.  I 2006 er presset enormt og prisene derfor svært mye høyere. Hvorfor gikk det så lang tid ?  Våre beregninger var gjort uten moms, den blir jo vanligvis refundert fra staten

18 www.fridalenlever.com 18 Byrådets kalkyle på 105 mill  Vi er jo glad for at det blir gjort skikkelig  ”Tæring etter næring” i Bergen kommune  BBE’s erfaringstall kan ikke brukes som kostnadsberegning ved Fridalen skole  17 millioner inkl. mva er nok  10 millioner foreslått i 2007  Vi trenger bare ytterligere 7 millioner ………..

19 www.fridalenlever.com 19 Oppfordring  Behold Fridalen skole som B21 skole  Bidra til at rehabilitering gjøres ferdig når den først er kommet i gang  Bidra til å bevilge de nødvendige ekstra midler slik at Fridalen skole blir: Trygg – Tett – Varm - Sunn - og godt tilrettelagt for ”Kunnskapsløftet”  Les hvordan det kan gjøres i vårt høringssvar

20 www.fridalenlever.com 20 FRIDALEN BLOMSTRER FORTSATT !


Laste ned ppt "Www.fridalenlever.com 1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google