Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006

2 Kjære skolepolitiker! Takk for at dere har bidratt til at Fridalen skole ikke er blitt nedlagt Takk for at dere har bidratt til at det ble bevilget 13 mill til oppussing av skolen Barn og voksne har sett at demokratiet fungerer Roald Breistein, FAU leder Geir Hove, Leder av FAU sin rehabiliteringsgruppe Takk for at vi igjen får lov til å ha deputasjon!

3 Kort tilbakeblikk 15.12.03 Fridalen skole opprettholdes
Fridalen skole legges ikke ned og ledige lokaler frigjøres til barnehageformål bevilget 10 mill til rehabilitering av Fridalen skole bevilget 3 mill til rehabilitering av Fridalen skole for å dekke mva. og prisstigning Rehabilitering startet januar 2006 Dette er vedtak gjort i Bergen bystyre!

4 Status pr. i dag Oppussing er snart ferdig innenfor bevilget ramme
Har fått gjort mer enn beregnet i anbudet Bygget var i mye bedre forfatning enn man trodde Baksiden gjenstår og er i enda bedre forfatning enn forsiden Vi er veldig glad for det som er blitt gjort ”Den stygge andungen” er blitt en svane Et skolebygg Bergen kan være stolt av – igjen, se bare på bildene her…… Taket og de dårligste fasadene, dvs fasadene mot sør, vest og nord, er ferdig. Fasaden mot øst, 2 stk leskur og litt murer og bed utvendig, og oppussing innvendig, gjenstår.

5

6

7

8

9 Skolebruksplanen Fridalen FAU er glad for at byrådet prioriterer skole ved å foreslå: Alle skolene i Årstad skal bestå Det bevilges 10 nye millioner kr. til rehabilitering av Fridalen skole Det er vi jublende glad for, men…… Hovedrehabilitering vil komme senere, uten at det er sagt når Samtidig opplever vi at byrådet, for andre gang i 2006, har skapt uro og usikkerhet ved å foreslå Fridalen redusert fra B18 til B14 skole. Det er helt uakseptabelt å avslutte ”inntil videre” før jobben er gjort!!!!!!

10 Fra B 21 til B18 til B14 skole Hvorfor redusere antall elever når det er plass på skolen og elevtallet er stabilt økende? Kjellerlokaler står tomme (200 kvm), leilighet i 2. etg., tannklinikken kan brukes Nå 23 grupper, 440 elever, snitt 19 i hver gruppe, alle egne rom Forslag om barnehage i 2004 kom for å utnytte ledig kapasitet, ikke for å redusere antall elever! Benytt ledige areal og reparer det eksisterende ventilasjonsanlegget slik at kapasiteten kan utnyttes og B21 opprettholdes Deler av nord/vest enden og deler av sør/øst enden inkl vaktmesterbolig og eksisterende barnehage var med i vårt forslag i feb Å sette i stand kjellerlokalene vil koste ca. kr ,-. 70 nye elever til høsten 60 på 1. Trinn i år

11 Mulige konsekvenser 440 elever i 14 grupper = 31 elever i hver gruppe
Skolebruksplanen sier B14 = maks 392 elever, snitt 28 Ca 50 elever for mye Fortsetter vi med 19 elever i snitt = 266 elever Ca 180 elever for mye Helsevernetaten maks 15 i hver gruppe, totalt 210 elever Ca 230 elever for mye Alle disse alternativene fører til for mange elever. Hvor skal de flyttes? Kunnskapsløftet og individuelt tilrettelagt opplæring vil vanskelig kunne oppnås med 28 elever i hver gruppe Vil de øverflødige elevene bli tilbudt plass på de andre skolene i området som: også skal redusere antall elever Har ennå dårligere inneklima enn Fridalen

12 Hovedrehabilitering senere
Hva betyr senere, i 2008 eller 2011? Uklokt og dyrt å utsette ferdiggjøring Ifølge våre kalkyler trengs det ca. 17 mill for å bli ferdig Dette vil etter vår mening også tilfredsstille kravene fra helsevernetaten når det gjelder inneklimaet Entreprenør hevder skolen er mye bedre enn forventet Utnyttelse av korridorene til grupperom kan gjøres som på Harvard University I vårt forslag kan skolen derfor se slik ut …. Helsevernetaten krever bl.a. bedre ventilasjon, nye gulvbelegg og lyddempende himling i en del klasserom. Ca 4,6 mill utvendig og 12,4 mill innvendig. Med BBE sine metoder vil det utvendig komme på ca 7 mill.

13

14

15

16

17 Hvorfor strakk ikke 10 mill til?
BBE har mer kostbare metoder enn det Fridalen FAU’s dokumenterte utredninger la til grunn i februar 2004 (priser innhentet des. 2003). Hvem fjerner all gammel maling før man maler på nytt? Høst 2003 var det lite press i entreprenørbransjen. I 2006 er presset enormt og prisene derfor svært mye høyere. Hvorfor gikk det så lang tid ? Våre beregninger var gjort uten moms, den blir jo vanligvis refundert fra staten Entrepenør har bekreftet at maling som blir fjernet ikke inneholder PCB. Godkjenning av barnehagen skapte store forsinkelser fordi enheter innad i kommunen kjempet mot hverandre!! Byråden måtte som kjent gripe inn til slutt.

18 Byrådets kalkyle på 105 mill
Vi er jo glad for at det blir gjort skikkelig ”Tæring etter næring” i Bergen kommune BBE’s erfaringstall kan ikke brukes som kostnadsberegning ved Fridalen skole 17 millioner inkl. mva er nok 10 millioner foreslått i 2007 Vi trenger bare ytterligere 7 millioner ……….. Det er ikke foretatt en konkret vurdering av hva det virkelig vil koste å rehabilitere Fridalen skole. Dersom vi venter lenge nok vil prisstigningen sikkert medføre at BBE får rett….. Våre kalkyler i 2006 viser at ca. 17 mill er nok til å gjøre skolen ferdig utvendig og tilrettelegge i tilstrekkelig grad innvendig til ”Kunnskapsløftet”.

19 Oppfordring Behold Fridalen skole som B21 skole
Bidra til at rehabilitering gjøres ferdig når den først er kommet i gang Bidra til å bevilge de nødvendige ekstra midler slik at Fridalen skole blir: Trygg – Tett – Varm - Sunn - og godt tilrettelagt for ”Kunnskapsløftet” Les hvordan det kan gjøres i vårt høringssvar

20 FRIDALEN BLOMSTRER FORTSATT !


Laste ned ppt "Fridalen Lever! Deputasjon Komité for oppvekst 26. oktober 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google