Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Espen Starheim Momentum Selvkost AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Espen Starheim Momentum Selvkost AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Espen Starheim Momentum Selvkost AS
Høgevarde og selvkost Espen Starheim Momentum Selvkost AS

2 Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS ble etablert januar 2004
Kontorer i Oslo og Åndalsnes Åtte ansatte, alle siviløkonomer med inngående kjennskap til kommuneregnskap Vi arbeider daglig med selvkostproblematikk for kommuner, interkommunale selskap og aksjeselskaper – over 200 kunder Selvkostmodell for kommuner og IKS Budsjettering og etterkalkulasjon Kursvirksomhet Utarbeidelse av gebyrregulativ og -vedtekter Annen rådgivende bistand Vi har per i dag 148 kommuner og 17 selskaper som benytter vårt selvkostberegningsverktøy Overgang: Kort sagt: vi gjør alt innen selvkost

3 Generelt om selvkostreglene
Definisjonen på selvkost fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: «Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste» 100 % privateide vann- og avløpsselskap omfattes ikke av selvkostreglene Dette innebærer at de kan tjene penger på tjenesten Høgevarde AS har valgt å følge retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) ved prissetting av tjenestene de yter innen vann og avløp, vei og serviceavgift til hytteeierne

4 Selvkost i Høgevarde Når Høgevarde skal følge selvkostprinsippene angitt av Kommunal og Moderniseringsdepartementet innebærer det at: Alle henførbare driftsutgifter og –inntekter skal henføres til selvkost I Høgevarde sitt regnskap er alle inntekter og utgifter fordelt med fordelingsnøkler til selvkostområdene og til Høgevarde AS selv Kapitalkostnader (renter og avskrivinger) skal beregnes med utgangspunkt i særskilte regler Anleggsbidrag skal komme til fradrag i grunnlaget for beregning av kapitalkostnader Det er innført tre selvkostområder i Høgevarde AS Vann og avløp Vei Serviceavgift Alle priser vil etterkalkuleres når endelig årsregnskap foreligger For mye innbetalt vil tilbakebetales med renter i løpet av en fem års periode og visa versa

5 Selvkost på vann og avløp
I 2013 betalte hytteeier kroner i vann- og avløpsgebyr Alle tall på denne sliden er eksklusiv moms Selvkostberegning for 2013 viser at kostnad per hytte var kr. Budsjettert gebyr for 2015 er kroner Det er lagt inn kroner i anleggsbidrag fra alle tomtesalg Det innebærer at Høgevarde AS dekker kapitalkostnaden for alle tomter som ikke er solgt, samt driftskostnad tilsvarende 70 hytter Totalt dekker Høgevarde i underkant av kroner i 2015

6 Oversikt av selvkost på vann og avløp

7 Selvkost på vei Høgevarde vil dekke en andel tilsvarende 70 hytter for vedlikehold og brøyting av vei, siden det antas å være nødvendig med vei til visningsklare og opparbeidede tomter Kapitalkostnader knyttet til vei er ikke tatt med i selvkostkalkylene Som grunnlag for budsjett for 2015 er prisjusterte kostnader 2013 lagt til grunn i tillegg til økte kostnader som følge av nye hytter Felles vei vil koste kroner eksklusiv mva. per år per hytte Privat brøyting, bomkort og bompasseringer kommer i tillegg Ved endrede forutsetninger i inntekt fra privat brøyting, bomkort og bompassering vil prisen justeres opp eller ned ved etterkalkyle

8 Oversikt av selvkost på vei

9 Selvkost på serviceavgift
Høgevarde dekker utgift til serviceavgift for alle hyttetomter som ikke er solgt Slalåmbakke og lavvo er ikke med i grunnlaget for selvkostberegning Bompenger fra «eksterne skigåere» kommer til reduksjon i felles veiavgift Som grunnlag for budsjett for 2015 er prisjusterte kostnader 2013 lagt til grunn I 2015 vil serviceavgift være på kroner kroner eksklusiv moms Kostnad hvis Høgevarde AS ikke dekker utgift til usolgte tomter, ville vært på kroner kroner per hytte

10 Oversikt av selvkost på serviceavgift

11 Oppsummering I 2013 dekket Høgevarde AS et tap tilsvarende kroner ved å ikke belaste hytteeierne for faktiske utgifter beregnet etter selvkostprinsippet

12 Oppsummering av gebyrer for 2015
Kostnad per hytte i 2015 for vann og avløp, felles brøyting og vedlikehold av vei og serviceavgifter er kroner inklusiv mva. I tillegg kommer kostnad til privat brøyting og bomkort/bomavgift Med subsidiering fra Høgevarde AS blir gebyr per hytte kroner inklusiv mva. i 2015 Totalt budsjetterer Høgevarde å subsidiere kroner inklusiv mva. per hytte i 2015

13 Oppsummering av gebyrer for 2015


Laste ned ppt "Espen Starheim Momentum Selvkost AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google