Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 LCC- og miljøboka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 LCC- og miljøboka."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 LCC- og miljøboka 11. oktober 2012 Undervisningsbygg Helen Knutsen Prosjektansvarlig Fagansvarlig LCC Atle Sverre Hansen Undervisningsbygg Oslo KF www.fkok.no

2 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 2 2 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012

3 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Agenda Virksomhetskostnader Livssykluskostnader Beregningsverkstøy NS 3454 LCC- og miljøboka Oppsummering - spørsmål

4 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Beregnes for å få oversikt over totaløkonomien 4

5 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Definisjon av LCC og virksomhetskostnader Livssykluskostnader – life cycle costs (LCC) - omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid, dvs. både kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget Virksomhetskostnader er alle kostnader knyttet til kjernevirksomheten etter at bygget er tatt i bruk. Altså brukernes driftskostnader: –personellkostnader –støttekostnader –produksjonskostnader –husleie 5

6 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Virksomhetskostnader Beregnes i tidlig fase av prosjekteringen For å viser fordelene av et effektivt og driftsvennlig bygg Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet gir lave virksomhetskostnader 6

7 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Beregning av virksomhetskostnader Virksomhetskostnadene beregnes i kr/m²/år: Lønn (inkl. sosiale utgifter) til alle ansatte i virksomheten Produksjonsutstyr (virksomhetsspesifikt) Data, telefon, teknisk utstyr Firmabil Kontorutstyr, møbler Forsikringer, abonnementer, lisenser, skatt Husleie Julebord Virksomhetskostnaden beregnes til xxx kr/m²/år 7

8 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ LCC – Life Cycle Cost Mål: –Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering. Målet er å danne et helhetlig kostnadsbilde av et produkts livssyklus Analyser av livssykluskostnader er et verktøy som gir mulighet til å vurdere byggverk i et videre perspektiv enn kun ut i fra investeringskostnader og utforming En metode for å finne kostnadsoptimale løsninger eller alternativer i livssyklusperspektivet Lønnsomhetsberegninger Grunnlag for beregning av kostnadsdekkende husleie LCC-kalkulatorer benyttes til beregningene 8

9 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Livssyklusperspektivet Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering Bidrar til mer kostnadseffektive løsninger i bygget, som gir større forutsigbarhet for drift av ferdig bygg Riktig kvalitet på løsningene gjør at unødvendige vedlikeholdsutgifter unngås Lov om offentlige anskaffelser - §6 9 Ubehandlet ospRegelmessig malingsprosjekt

10 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Forklaring av LCC og kostnadsbegrepene INVESTERING Forvaltning VU D F Drift Vedlikehold Livssyklus Årskostnader Tid Kroner Utskifting Rest- verdi

11 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Sammenhengen mellom LCC og virksomhetskostnader Virksomhetskostnaden utfyller LCC ved å se økonomisk konsekvens for virksomheten som skal benytte bygget En eventuell merkostnad knyttet til gjennomarbeidede vurderinger i prosjekteringsfasen har minimal kostnad i et livsløpsperspektiv NB: Virksomhetskostnadene overstiger vanligvis bygningsrelaterte kostnader 11

12 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Kostnader over bygningens livssyklus 12 BYGGEKOSTNADER (inkl. prosjektering) BYGGE-KOSTNADER FDV-KOSTNADER VIRKSOMHETSKOSTNADER ca 10 % =husleie ca 65 % Kilde: Multiconsult UtbyggerByggeierLeietaker

13 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ LCC Beregningsverktøy Ulike tilgjenglige verktøy finnes, bl.a. webbaserte –TidligLCC (Difi) –LCCweb (Statsbygg) Brukers utfordring er gode normtall (GIGO) Krav –Muliggjør total analyse for å finne årskostnad –Skal kunne gjøre alternativsanalyse på enkeltposter –Må kunne lage rapport 13

14 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ www.tidliglcc.difi.no Difis verktøy for overslagsberegning av livssykluskostnader i tidligfase Verktøyet er ment som et beslutningsstøtte-verktøy i tidligfase før prosjektet initieres for de mest vanlige offentlige bygg Modellen viser per i dag hva som er sannsynlig å spare dersom man velger en mer energivennlig løsning Utviklet av Direktoratet for forvaltning og ikt 14

15 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ www.LCCweb.no Et beregningsverktøy som tilbyr LCC-analyser på ulike detaljeringsnivåer Kan benyttes for alle typer prosjekter i alle faser av planlegging og drifting av bygget. Gratis, men tilgangsstyrt Eies av Statsbygg 15

16 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Revisjon av NS 3454 pågår Omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av byggverk og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og - klassifiseringer, samt klargjør forhold og begreper Planlagt utgivelse 1. desember 2012 16

17 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Kostnadsklassifisering NS 3454:2000 17

18 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Kostnadsklassifisering - prNS 3454:2012 18

19 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ LCC og husleie LCC-metodikken kan benyttes til å beregne kostnads- dekkende husleie –Årskostnaden vil da tilsvare årlig husleie Oslo kommunes husleier er kostnadsdekkende, men tar ikke utgangspunkt i LCC Utfordring ved å innføre LCC-basert husleie er: –Rivekostnader som inntrer om 60 år inkluderes –Fremtidige utviklingskostnader inkluderes –Kostnadsdekkende FDVU 19 Max 40 år

20 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Miljø og LCC boka – bruk av boka Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Miljø og livssykluskostnader inneholder Oslo kommunes krav til: –Miljø –Virksomhetskostnader –Livssykluskostnader med der tilhørende leveransekrav –Kravene i denne kravspesifikasjonen gjelder etter krav stilt i Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Overordnede krav, og foran krav stilt i de øvrige kravspesifikasjonene 20

21 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ FKOK – LCC og virksomhetskostnader Kap 4: Prinsippbeskrivelse Kap 6: Beregningstekniske krav Kap 7: Alternativanalyser Kap 8: Krav til dataverktøy 21

22 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Konseptvalgutredning Vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre Stor frihet til valg av løsninger Begrenset med informasjon –Utstrakt bruk av normtall Input –Beskrivelse av prosjektet –Funksjonalitet for drift av bygget/virksomhetsplan –Tilstandsvurdering og taksering ved rehabilitering –Kapitalkostnad P50 –Energivalg 22 Utfordringer ved rehab

23 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Forprosjekt Ett konsept er valgt, mer info tilgjengelig –mer detaljert beregning er mulig Muligheter for alternativanalyser Input –Enkel bygningsdelsliste og tegningssett/BIM –Kapitalkostnad P50 –Normtall FDV fra bygg i drift –Flere FDV-poster 23

24 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oppsummering Virksomhetskostnader Livssykluskostnader NS 3454 LCC- og miljøboka 24

25 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Takk for oppmerksomheten 25


Laste ned ppt "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 LCC- og miljøboka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google