Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om Stavanger eiendom. Oktober -15. STAVANGER KOMMUNE Bestiller – utfører – kunder. STAVANGER EIENDOM BYGGDRIFT / NATUR OG IDRETT VIRKSOMHET Driftsavtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om Stavanger eiendom. Oktober -15. STAVANGER KOMMUNE Bestiller – utfører – kunder. STAVANGER EIENDOM BYGGDRIFT / NATUR OG IDRETT VIRKSOMHET Driftsavtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om Stavanger eiendom. Oktober -15

2 STAVANGER KOMMUNE Bestiller – utfører – kunder. STAVANGER EIENDOM BYGGDRIFT / NATUR OG IDRETT VIRKSOMHET Driftsavtale Bestilling Leieavtale Nybygg, rehabiliteringer og ombygginger Utfører driftsavtale Brukertjenester

3 STAVANGER KOMMUNE

4 Fordeling av oppgaver i Stavanger eiendom: Adm.stab Utvikling og oppfølging av styrings-systemer, oppfølging av leiekontrakter ift. interne og eksterne leietakere, rapportering, brannsikkerhet. Forus Administrasjon, forvaltning og drift av sentralanlegget Foru s.

5 STAVANGER KOMMUNE Prosjekt vv Prosjektledere står for oppfølging og styring av utforming, materialvalg, økonomi og framdrift av de kommunale byggeprosjektene. For en del byggeprosjekter utføres også arkitektfunksjoner. For å ivareta prosjektering og bygging engasjeres eksterne arkitekter, rådgivere og byggeledere.

6 STAVANGER KOMMUNE Forvaltning Forvaltning Stavanger eiendom er eier av alle kommunale bygg, og bebygde eiendommer. Dette innebærer at alle virksomheter, avdelinger og private leietakere leier sine bygg/boliger av Stavanger eiendom. Ansvar for kontakt med- og oppfølging av leietakere, samt planlegging og innkjøp av vedlikehold og renholdstjenester. Opptrer som bestiller ift. Stavanger byggdrift KF, og Natur og idrettsservice KF. (utførere)

7 STAVANGER KOMMUNE Drift- og energiseksjon,opprettet i 2010 ■ Seksjonen har ansvar for energi- området og skal bygge opp nødvendig kunnskap og erfaring vedr. tekniske installasjoner og byggautomasjon ■ Hovedutfordring: god styring av alt teknisk utstyr og bidra til energireduksjon i kommunens bygg. ■ Alle kommunens SD-anlegg skal kobles opp til- og styres fra en driftssentral som er tillagt seksjonen.

8 STAVANGER KOMMUNE Stavanger eiendom Investeringsbudsjett 2013 mill. kr Skoler 169 Sykehjem og bofellesskap 168 Idrettsbygg 151 Barnehager 54 Div.bygg, inkl. kjøp av boliger 74 Bygg i Stavanger Forum 131 Sum 747

9 STAVANGER KOMMUNE Bygg som forvaltes av Stavanger eiendom. antallkvm Skoler 55246 000 Helsebygg 53 73 000 Boliger2 546170 000 Idrettsbygg 43 53 000 Kultur- og fritidsbygg 37 52 000 Barnehager 81 47 000 Kontor- og forretningsbygg 20 64 000 Beredskapsbygg 21 25 000 Andre bygg og eiendommer 121 10 000 Sum 2 977740 000

10 STAVANGER KOMMUNE Stavanger eiendom Drift/vedlikehold mill. kr Skoler83 Barnehager38 Sykehjem 14 Idrettsbygg24 Bydelshus 4 Kontor/forr.bygg, kulturhus m.v.12 Boliger/omsorgsbol. 117 Overordn./fellestj., adm.lokaler levekår 5 Andre bygg26 Administrasjonsbygg 18 Sum 341

11 STAVANGER KOMMUNE Nå-situasjonen ■ De siste årene har vært preget av stor reduksjon i vedlikeholdsmidlene. 2015 er spesielt utfordrende, mens det fra 2016 ligger inne en svak økning av vedlikeholdsmidler, da i hovedsak pga. volumøkning. ■ Det planlegges å igangsette en prosess hvor flere sider av drift og organisering gjennomgås, med tanke på effektivisering og fokus på kjernevirksomhet. Organiseringen med bestiller/utfører vil bli utredet med tanke på effektivitet/lønnsomhet. ■ Det bør også vurderes om alle de bygg vi i dag bruker vedlikeholdsmidler på, er en del av den kjernevirksomheten kommunen bør prioritere. Salg av bygg som brukes til formål som faller utenfor denne kategorien, vil bedre egenkapitalen, samtidig som vedlikeholdsmidlene blir brukt på færre bygg. Eksempel på bygg som kan være aktuelle for salg er: Nedre Strandgate, Norges bank-bygget, det skjeve tårn i Hinnavågen.

12 STAVANGER KOMMUNE De kalde fakta ■ Beregnet vedlikeholdsbehov: 510 million/pr år. ■ Sum bevilget til vedlikehold: 250 million/pr år. ■ Budsjettert forfall: 260 million/pr år.

13 STAVANGER KOMMUNE De kalde fakta, forts ■ Vedlikeholdshverdagen er vanskelig ■ Vi må ta utfordringen, men det kreves samarbeid med brukere og politikere ■ Fokuset på verdibevarende vedlikehold må økes

14 STAVANGER KOMMUNE Utfordringer ■ Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Det skjer stadig oftere at tilsynsmyndigheter ikke godtar gammel dokumentasjon på tekniske anlegg, eller at denne nå etterspørres og ikke gjenfinnes. Dette medfører ofte kostnadskrevende konsulentarbeid i etterkant ■ Forskriftskrav Nye lover og forskriftskrav medfører ofte kostnader som ikke fullfinansieres med økte bevilgninger. Dette vil da komme foran øvrig vedlikehold. Nylige eksempler kan være energimerking,radonmåling og brannkonsept. ■ Universell utforming UU er også et lov og forskriftskrav, men vil kreve mye ressurser kommende 10 år. Alle offentlige bygg skal være universet utformet i 2025. Det som gjennomføres innenfor dagens budsjett er kun mindre og enklere generelle tiltak, men selvfølgelig handicaptilpassing ved alle individuelle behov. ■ Økte standardkrav Både virksomhetene og brukerne har behov for at byggene «følger med i tiden». Det er imidlertid vanskelig å finne rom for påkostninger selv om det er åpenbart at de vil være både lønnsomme og gi økt nytte.


Laste ned ppt "Litt om Stavanger eiendom. Oktober -15. STAVANGER KOMMUNE Bestiller – utfører – kunder. STAVANGER EIENDOM BYGGDRIFT / NATUR OG IDRETT VIRKSOMHET Driftsavtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google