Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg
Rådmannens prinsippforslag Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 5. februar 2013

2 Samarbeid og samordning
Faste kunstverk i offentlige uterom Temporære kunstverk i offentlige uterom Faste kunstverk i kommunale bygg, lokaler med arealer Temporære kunstverk i kommunale bygg, lokaler med arealer Mål / prosjekt: Økt bruk av offentlige uterom Utsmyknings-ordning, utlånsordning

3 Hvorfor? Kunst i kommunale bygg / lokaler?
Ikke lovpålagt oppgave Virkemiddel i byutviklingen Opplevelsesfaktor for borgere, bybrukere, tjenestebrukere og ansatte (jf vedtatte mål) Profilerer kommunen positivt, omdømmebygging Helseeffekt – utfordrer og beriker tanker, følelser og sanser

4 Hva? Utforming av en utsmykningsordning
Felles prinsipper, retningslinjer, rutiner og praksis for avsetning av midler, kobling til budsjett, og kobling til prosjekt Avklart ansvars- og arbeidsdeling To ordninger En for kunst i kommunale bygg / lokaler med tilhørende areal En for kunst i offentlige uterom

5 Avsetning av midler, kobling til investeringsbudsjettet
Fast, prosentvis avsetning med utgangspunkt i investeringsrammen 2 %, men begrenset til 0,5 mill kr ved rehabilitering 2 mill kr ved nybygg Ordningen omfatter Prosjekter under Drammen Eiendom KF Publikumsrettet virksomhet Over 3 mill kr investeringsramme Nybygg, tilbygg, rehabiliteringsprosjekter Avsetningene samles i felles pott og allokeres fleksibelt

6 Økonomiske forutsetninger og konsekvenser
Verdien inkluderes i grunnlaget for internhusleie Avsetningene dekker Anskaffelse Plassering, drift og vedlikehold av kunstverk Administrasjon av ordningen Ordningen disponerer Avsetningene til kunst på investeringsbudsjettet Tilskuddsinntekter fra staten (KORO) Pengegaver til kunst Rutiner innpasses i styringshjulet Netto økonomisk effekt vanskelig å beregne, anslag 0,9 % Gjøres gjeldende for prosjekter som igangsettes etter 2013

7 Hvordan? Ansvars- og arbeidsdeling
Politisk ansvar Ordningen gjelder flere politikkområder – byutvikling, kultur og eiendom Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret Administrativt ansvar Ordningen krever mange typer kompetanse – nødvendig med tverrfaglig organisering Styret / daglig leder for Drammen Eiendom KF + arbeidsgruppe fra basisorganisasjonen, oppnevnt av rådmannen Ordningen ivaretar både anskaffelsesfunksjoner, eierfunksjoner og administrative funksjoner

8 Samlet forvaltning av kunstformuen
Registrering, jf egen sak Verdivurdering Forsikring Drift og vedlikehold Digital formidling Fysisk formidling


Laste ned ppt "Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google