Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tester i alderspsykiatrien – til nytte eller til søppelbøtta Overlege Geir Selbæk Dps Lillehammer Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tester i alderspsykiatrien – til nytte eller til søppelbøtta Overlege Geir Selbæk Dps Lillehammer Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tester i alderspsykiatrien – til nytte eller til søppelbøtta Overlege Geir Selbæk Dps Lillehammer Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

2 Det var en gang…..

3 MMSE Clinical Guide with Pocket Norms Card Call 1.800.331.8378 or 813.968.3003 to order your MMSE Introductory Kit or MMSE/MSRS Comprehensive Combination Kit today!* MMSE Comprehensive Kit (includes MMSE Clinical Guide, Pocket Norms Card, User's Guide, and 50 Test Forms)$97.00 MMSE Introductory Kit-100 (includes 2 MMSE User's Guides and 100 Test Forms)$80.00 MMSE Clinical Guide with Pocket Norms Card$58.00 MMSE Pocket Norms Card$10.00 MMSE/MSRS Comprehensive Combination Kit – 3.5"disks (includes MMSE Clinical Guide with Pocket Norms Card, MMSE User's Guide, 50 MMSE Test Forms, MSRS Software with On-Screen User's Guide, Unlimited-Use Scoring and Reporting, and MSRS Installation Guide) Kit Value: $377.00 For information on the Mental Status Reporting Software (MSRS) Click here.$345.00Click here

4 Disposisjon Før man begynner å teste Praksis ved alderspsykiatriske institusjoner Alderspsykiatriske tilstander De mest relevante testene og skalaene Anbefaling

5 Spørsmål som må avklares Hva er formålet Hva skal måles Hvem utfører målingen Hvilke ressurser er tilgjengelige Hvilken skala skal vi bruke Burns et al 2002

6 Skalaer og tester i Norge

7 Skalaer i bruk

8 Alderspsykiatriens klinikk De tre store Demens Depresjon BPSD

9 Alderspsykiatriens klinikk Demens Depresjon og angst Tilleggsproblemer ved demens Psykoser Delirium

10 Depresjon Vanligste alderspsykiatriske sykdom Varierende symptombilde Høy sykelighet og dødelighet

11 Depresjon Geriatrisk Depresjon Skala – GDS MADRS Cornell Hamilton Depression Rating Scale

12 GDS – tilblivelse av en skala Depresjonskala for eldre pasienter Eksperter velger ut 100 spørsmål 30 spørsmål som korrelerer best med totalsummen Reliabilitet og validitetsstudie Sammenligning med eksisterende skalaer

13 GDS Screening for depresjon 30, 16 eller 5 spørsmål Selvevaluering / intervju Utelater somatiske symptomer Lite egnet for demente Skår på over 11 indikerer depresjon, og bør følges opp av videre klinisk undersøkelse

14 Cornell Basert på observasjon av pasienten over tid 19 punkter som graderes fra 0-2 Egnet til vurdering av behandlingseffekt Tidsbruk – ca. 30 minutter En skår på 8 eller mer indikerer signifikante depressive symptomer Burns et al 1999

15 Kognitiv svikt - demens Vanligste sykdom i høy alder Overlappende symptomer Høy grad av komorbiditet

16 Kognitiv funksjon Mini-Mental-Status Klokketest Pårørende skjema Cognistat 7 Minute Screen Diverse nevropsyk. tester –Hopkins, Trail-Making, Kendrick

17 Mini-mental-status

18 Mini-Mental-Status Utføres av ass.leger, sykepleier eller ”frivillige” Valid test –Diff. mellom forskjellige diagnostiske grupper –Endring ved bedring av tilstand –Korrelerer med mer omfattende kognitive tester Reliabel –Test/re-test og inter-rater Cut-off 23/24 ”Ingen diagnostisk test” Folstein, Folstein and McHugh 1975

19 Mini-Mental-Status Verdens mest brukte screening-test Feilkilder –Språk –Alder og utdanning Følge endring av tilstand (?) Vurdér også kvalitative aspekter ved svarene

20 Klokketest Screening Rask Visuokonstruksjon, begrepsdanning, eksekutive funksjoner Flere skåringsmaler Påvirkes ikke av depresjon

21 Klokketest - eksempel

22 Klokketest - Eksempel

23 Klokketest - eksempel

24 APSD Uensartet symptomspekter Vanlig ( opptil 90 %) Avgjørende for omsorgsnivå og pårørende belastning

25 APSD NPI Døgnobservasjons- skjema CMAI (Cohen Mansfield Agitation Inventory) Behave-AD Rage –Aggresjon

26 NPI – Neuropsychiatric inventory Intervju med omsorgsperson God validitet, meget god reliabilitet 12 forskjellige atferdstyper Screening, hyppighet, intensitet og belastning. Skåring fra 1 til 144

27 Døgnobservasjonsskjema Ikke validert Brukes mye over hele landet Enkelt å administrere Nyttig behandlingsmessig tiltak Raskt visuelt inntrykk

28 Andre skalaer Psykoser –BPRS Delirium –CAM, Obs-scale ADL – funksjonsvurdering KDV (Klinisk demensvurdering)

29 Forslag til testbatteri

30 Kognitiv svikt / demens MMS Klokketest Supplerende tester –Kendrick OLT –Trail-making –Hopkins verbal learning IQ-code

31 Depresjon GDS MADRS Cornell

32 BPSD NPI Døgnobservasjons- skjema

33 Tester og skalaer 1999

34 Tester og skalaer 2001

35 Tester og skalaer 2003

36 Suksesskomponenter Grundig forarbeide Opplæring Jevnlig evaluering av bruk og nytte Tilbakemelding Standardisering Tilrettelegge for forskning

37 Avsluttende selvfølgelighet Et supplement- ingen erstatning - for den kliniske samtalen


Laste ned ppt "Tester i alderspsykiatrien – til nytte eller til søppelbøtta Overlege Geir Selbæk Dps Lillehammer Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google