Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE Forprosjekt Kostnadskalkulert til 371,5 mill. kroner Presentasjon 22.04.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE Forprosjekt Kostnadskalkulert til 371,5 mill. kroner Presentasjon 22.04.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE Forprosjekt Kostnadskalkulert til 371,5 mill. kroner Presentasjon 22.04.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder

2 Effektmål Tilrettelegge arealene slik at behov til undervisningsrom, verksteder, grupperom, lærerarbeidsplasser, spesialrom og evt. pålegg og dispensasjoner blir innfridd. Objektmål Gjennomføre nødvendige ombygginger, etablering av tilleggsarealer og nødvendig rehabilitering av eksisterende bygg for å ivareta en helhetlig løsning for skolen som dekker skolens behov. Bakgrunn 2

3 FT sak 6/12: “Plassering av tilbud ved Ringsaker videregående skole” Vedtak: «Ut i fra en helhetlig faglig og pedagogisk vurdering for å kunne gi alle elever ved Ringsaker videregående skole et bredt faglig og sosialt læringsmiljø, samles alle tilbudene i Brumunddal.» Bakgrunn 3

4 Fakta - elevgrunnlag 4 Utdanningsprogram Ant. klasser Ant. elever 2009/2010 Byggfag 6 90 Elektrofag 6 78 Helse og oppvekst 9 135 Salg og service 2 30 Studiespesialisering 16 390 Teknikk industriell produksjon 4 60 Spes. Ped. Tilrettelagt gruppe 1 8 Dimensjonerende elevtall 791

5 Situasjonsplan eksisterende 5 Verkstedbygg Hovedbygg HO bygg Idrettshall Gammelt verksted Kantine

6 Situasjonsplan 6

7 Eleven i sentrum Nybygg med ny hovedinngang rett inn i fellesareal, med kantine, bibliotek, elevtjenester, administrasjon/ledelse Nybygg for håndverk- og industrifag Arbeidsplasser lærere i eksisterende hovedbygg nært tilknytta nytt fellesareal i nybygg Alt samles i en bygningskropp, unntatt idrettsareal Ny løsning skoleanlegget 7

8 Rehabiliteres delvis, med følgende tiltak: Nytt ventilasjonsanlegg Universell utforming ivaretas (Automatiske døråpnere) Brannteknisk oppgradering til TEK10 Automatisk slokkeanlegg/sprinkler Ombygging for utdanningsprogrammet HO Ombygging for tilpasning av undervisningsrom og arbeidsplasser lærere Eksisterende hovedbygg 8

9 Hva gir dette? Komplett skoleanlegg for 791 elever samt ca 160 ansatte Skoleanlegget vil framstå helhetlig med gode rammer for pedagogisk tenkning Samling av alle lærerarbeidsplasser gir grunnlag for godt tverrfaglig samarbeid Bygningskropp uten dispensasjoner, men godkjent etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv." og "Arbeidsmiljøloven'" med forskrifter Delvis rehabilitering av eksisterende hovedbygg Kostnadskalkyle 371,5 mill. kroner 9

10 Inngangsplan 10

11 Plan 1 11

12 Perspektiv 12

13 Perspektiv varelevering 13

14 Perspektiv inngang 14

15 Entreprisemodell 15 Hedmark fylkeskommune har de siste årene gjennomført byggeprosjektene etter totalentreprisemodell med samspill med god erfaring. Dette prosjektet anbefales gjennomført som en modifisert totalentreprise med samspill. Følgende forhold er vektlagt: Prosjektets karakter som et klart definert og beskrevet skoleanlegg i forprosjektet Tidlig sikkerhet for totaløkonomien i prosjektet Sikkerhet for framdriften, gjennomføringsplan og ferdigstillelsen av prosjektet Egne ressurser

16 April 2014: Forprosjekt behandles i Fylkestinget Juni 2014: Konkurranse om anskaffelse av totalentreprenør Høst 2014: Evaluering av tilbud, tildeling totalentreprenør Høst 2014/Vinter 2015: Samspill/Avklaringer Vår 2015: Byggestart Høst 2017: Ferdigstillelse og innflytting Framdrift 16


Laste ned ppt "RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE Forprosjekt Kostnadskalkulert til 371,5 mill. kroner Presentasjon 22.04.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google