Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7. mars 2016 Prosjekter i EA knyttet til arbeids- og læringsmiljøet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7. mars 2016 Prosjekter i EA knyttet til arbeids- og læringsmiljøet."— Utskrift av presentasjonen:

1 7. mars 2016 Prosjekter i EA knyttet til arbeids- og læringsmiljøet

2 Bygningsmassen må gjøre det mulig å innfri UiOs ambisjoner om å være et internasjonalt ledende universitet med moderne læringsmiljø, fremragende forskningsmiljø og omfattende utadrettet formidling.

3 Moderne læringsmiljø

4 Et fremragende universitet gir rom for  selvstudium  læring gjennom eksperimenter (laboratorier)  kollektiv læring og diskusjoner  kunnskapsoverføring fra forskere gjennom samhandling  undervisning og formidling  åpne førsteetasjer  Tilrettelegging for fremragende forskningssentre  Bygninger som er godt tilpasset virksomheten  Interaktivitet  «Edutainment»  Fleksible bygninger Utadrettet formidlingFremragende forskning Moderne læring

5 Prosjekter Strategi 2020 «et nos petimus astra» Strategi 2020 «et nos petimus astra» Arbeids- og læringsmiljø, studentvelferd Fremragende forskning FormidlingTverrfaglighet Samarbeid eksterne MÅL 2 Lærings- universitetet MÅL 2 Lærings- universitetet MÅL 3 Samfunnsengasjert universitet MÅL 4 Handlekraftig universitet MÅL 5 Det gode universitet MÅL 5 Det gode universitet MÅL 1 Grensesprengende universitet Administrativ forbedring Utnytte bredden Profilere UiO Øke interessen Kunnskapsoverføring Innovasjon, løse samfunnsoppg. Forskningsbasert undervisning SFI/SFF, satsninger På tvers av faggrenser Ivareta studenter, forskere og ansatte Eiendomsprosjektene skal være med å trekke UiO i ønsket utviklingsretning Brukerbehov inndeles i forhold til Strategi 2020

6 Aktuelle/større prosjekter knyttet til arbeids- og læringsmiljøet Sophus Bugges hus Georg Sverdrups hus Niels Treschows hus Samlokalisering av JUS i sentrum/ nybygg Tullinløkka Livsvitenskapsbygget Teologisk fakultet - Læringssenter i biblioteksareal Auditorium ZEB - renovering/oppgradering Auditorium Ø 157, fysikkbygningen renovering/oppgradering Omgjøring av tidligere ZEB-kantine til læringsmiljøsenter Utredning av ny bruk for Nedre Blindern

7 Rehabilitering og oppgradering pågår - ferdigstilles ila. høsten 2016. Dårlig inneklima skal forbedres, undervisningsrom oppgraderes og første etasje får ny planløsning bedre tilpasset studentenes behov for gruppearbeid, kollokvier og studieplasser. Sophus Bugges hus

8 Georg Sverdrups hus

9 Niels Treschows hus Rehabilitering av gjenstående etasjer for å møte dagens krav til arbeidsmiljø og inneklima Oppstart av byggearbeider planlegges juni 2016 og ferdigstilling i juli 2017

10 Livsvitenskap Forprosjekt pågår og ferdigstilles juni 2016 Ekstern kvalitetssikring høsten 2016 Oppstart av detaljprosjekt tidligst høst 2017 Tidligste ferdigstilling ved utgangen av 2022

11 Nytt bygg for JUS - Revidert og endelig planforslag oversendt PBE 13.11.2015 - Entra-kontrakt oversendt KD for godkjenning 11.01.2016 - Mai 2016 – forventet politisk vedtak regulering - Juni 2016 – oppstart rivning - Januar 2017 – oppstart bygging - Sommer 2019 – overtakelse

12 Auditorium Ø 157/Fysikkbygningen Lille auditorium i Fysikkbygningen oppgraderes for å møte moderne krav til komfort og inneklima Utredet i 2015 Gjennomføres i 2016

13 Auditorium ZEB Rehabilitering av eksisterende auditorium inkludert bedret ventilasjon, inneklima og komfort Utredning er gjennomført i 2015 Gjennomføres i 2016

14 Theologisk fakultet - læringssenter i biblioteksareal Det planlegges et læringssenter i biblioteksarealene Arealøkning ved utvidelse av mesanindekket Etablerer lukkede grupperom på deler av den nye mesaninen, og læringssenteret blir tilrettelagt for å kunne benyttes til ulike faglige og sosiale aktiviteter. Utredet i 2015 Detaljprosjektering 2016

15 Norm for arealbruk – rundskriv fra KMD kontorarbeidsplasser


Laste ned ppt "7. mars 2016 Prosjekter i EA knyttet til arbeids- og læringsmiljøet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google