Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 19.august 2016 UTBYGGING OG ORGANISERING Skuleåret 2016-2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 19.august 2016 UTBYGGING OG ORGANISERING Skuleåret 2016-2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 19.august 2016 UTBYGGING OG ORGANISERING Skuleåret 2016-2017

2 Søk informasjon på heimesida www.minskole.no/grasdal Utvikling og framdrift i utbyggingsarbeidet Reglar og tiltak for elevar og tilsette Info på vekeplanar og ved kortare frist sms

3 Parkering Vi har avtale om å bruke parkeringsplassen på Betel. Ver venleg å sette elevane av ved busstoppet. Berre foreldre til 1.klasse kan kjøre ned til skulen om nødvendig, og helst bruke snuplassen ved fortauet ned til skulen. Det er planlagt ny parkeringsplass

4 Samarbeid med FAU og SU Kvar klasse vel to klassekontaktar og ein vara. Begge to samarbeider om viktige saker mellom foreldre og lærar og saker til FAU og rektor. Medansvar på foreldremøter FAU-kontakt: representant i FAU Sosialkontakt: samarbeide med lærar for eit godt klassemiljø, inkludere alle, og særleg nye, ta initiativ til aktivitetar og tema To representantar frå FAU i SU og m.a. Medverknad i byggeplanar Referat på heimesida

5 Ny skule august 2017

6 1.etasje: Nybygg (gul) : nye klasserom,4 nye spesialrom, bibliotek, kommunikasjonsareal, toalett Ombygging: klasserom, grupperom, garderobe, oppbevaringskap

7 2. Etasje Personalavdeling Helsesøsterrom, kontor, møterom, garderobe

8 Utomhusplan

9 Modulbygg: Mulig 2 etasjer, 4 klasserom : 4. – 7. klasse 4 grupperom: lærararbeidsrom, helsesøsterrom, 2 grupperom

10 Framdriftsplan Modulbygg ferdig til innflytting i slutten av september 23.08.16 fekk vi godkjenning frå Arbeidstilsynet og det er klart for oppstart av bygningsarbeidet To byggetrinn: 1. Nybygg og 2.etasje ferdig 2. Ombygging (flytte over i nybygg) Ferdigstille til skulestart 2017 - då er Grasdal skule 30 år

11 Organisering Friminutt: avgrensa skuleområde, forvente endring i tilgjengeleg areal. Tiltak: Trivselsleikar oftare, bruke gymsal og mediatek, mulig ta med klassar til ballbingen etter tur i storefri. Vurdere ulike tider for friminutt Uteområde i nærmiljøet i samarbeid med FAU Behov for dugnadsinnsats Øve på evakuering i samarbeid med arbeidarane. Oppmøtestad er no på grusplassen i nord. Gymsalen kan truleg vera i bruk det meste av tida. Ikkje mulig å dele meir før modulbygg er klart.

12 Skuleskyss Det er nye bussruter frå Litlebergen og Håtuft/Odland. Etter kommunalt vedtak har alle elevane frå Fosse/Litlebergen rett på skyss gjennom heile året. Det ser ut til at skyss har satt inn maxitaxi på nokre av rutene. Skulen må sette inn bussvakt frå kl. 08.00 Det er bussvakt etter skuletid for 1.– 3. klasse.

13 Klasseforeldremøte Ny informasjon på klasseforeldremøte i september. Kom gjerne med forslag og innspel Ta gjerne ein tur rundt skulen og sjå deg om. TAKK


Laste ned ppt "Foreldremøte 19.august 2016 UTBYGGING OG ORGANISERING Skuleåret 2016-2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google