Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Sett inn bilde skolerapporten Det bør være en person på hver enkelt institusjon som har ansvar for skole på systemnivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Sett inn bilde skolerapporten Det bør være en person på hver enkelt institusjon som har ansvar for skole på systemnivå."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3  Sett inn bilde skolerapporten Det bør være en person på hver enkelt institusjon som har ansvar for skole på systemnivå

4 Personen skal:  Sikre at rutiner på institusjonen vedrørende skole følges og revideres.  Sikre at ungdommene får skoletilbud innen rimelig tid.  Sikre at alle ungdommer får hjelp til lekser.  Sikre at de får ivaretatt sine rettigheter når det gjelder opplæring.  Sikre godt samarbeid med skolene som ungdommene på institusjonen benytter.

5  Bruke allerede eksisterende rutiner.  Prøve ut, teste og evaluere.  Ha god nok tid.  Hvordan har deltakelse i prosjektet påvirket hvordan rollen som skoleansvarlig ser ut nå.

6  Sentral rolle i forhold til samarbeidsmodellen og utarbeiding av underveis skjema  Kontakte skole og Fylkeskommunen  Ta initiativ til overføringsmøte og innhenting av informasjon  Ansvar for sammen med ungdom og skolen planlegge oppstart  Kontakt med skolen (mail, tlf, møter)  Samtaler med ungdommene opp mot skole  Ansvar for å følge opp i forhold til vedtak og sakkyndig vurdering  Holde fokus på skole oppe

7  Hovedkontakt har ansvar for å ta kontakt med skolen for oppdatering  Skal gi beskjed til lærer dersom ungdommen ikke kommer eller har avtaler i løpet av skoledagen  Skal følge opp skolehverdagen i forhold til å ha med rett utstyr på skolen, gjøre lekser, forberedelse til prøver ol  Støtte, motivere og hjelpe ungdommene i det daglige i forhold til skole

8 Skoleansvarlig som bindeledd Skoleansvarlig som rollemodell  Institusjon som samarbeidsparter  Målgruppen vår i skolesystemet  Hvordan har bruk av underveis skjema på virket samarbeidet  Være en nøytral part som kan belyse saken fra begge sider  Som miljøterapeut skal en være en rollemodell for ungdommene. Som skoleansvarlig skal en være en rollemodell for resten av ansatte gruppen

9

10 Skoleansvarlig som bindeledd Skoleansvarlig som rollemodell  Institusjon som samarbeidsparter  Målgruppen vår i skolesystemet  Hvordan har bruk av underveis skjema på virket samarbeidet  Være en nøytral part som kan belyse saken fra begge sider  Som miljøterapeut skal en være en rollemodell for ungdommene. Som skoleansvarlig skal en være en rollemodell for resten av ansatte gruppen

11  Hvordan skal hver institusjonen fylle oppgaven  Hvor stor plass skal rollen ha  Hvem bør ha skoleansvarligrollen  Dette er noe hver institusjon må bestemme utfra rammene som er gitt


Laste ned ppt " Sett inn bilde skolerapporten Det bør være en person på hver enkelt institusjon som har ansvar for skole på systemnivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google