Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 / Bufdirkonferansen 2011. Side 2 / Generelle erfaringer med brukerundersøkelser •Utgangspunktet var de fleste av oss skeptiske •Skeptiske til at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 / Bufdirkonferansen 2011. Side 2 / Generelle erfaringer med brukerundersøkelser •Utgangspunktet var de fleste av oss skeptiske •Skeptiske til at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 / Bufdirkonferansen 2011

2 Side 2 / Generelle erfaringer med brukerundersøkelser •Utgangspunktet var de fleste av oss skeptiske •Skeptiske til at resultatet ville gi et riktig bilde •Mente at både problematikk, paragraf og dagsform ville påvirke resultatet •Skulle vise seg at vi tok fullstendig feil •De aller fleste tar dette meget alvorlig •Ungdommer er meget nyanserte i sine vurderinger •Flere kommenterer i tillegg til skåringen •Finnes selvfølgelig noen unntak

3 Side 3 / Utfordringer •Målet har vært å gjøre dette 2 gang i året. •Noen av ungdommene ønsket 4 ganger. •Har gått i bølgedaler (noen år har vi ikke fått det til) –Spørreskjema en ting - bare halve jobben –Veien videre,- oppfølgingen som er vel så viktig •Sette av tid/ noen må være ansvarlig –Tidsaspekt i seg selv en utfordring –Tungt hvis det ikke er flere som tar ansvar –Utfordring å få alle til se nytten, Krever forankring i ledelsen

4 Side 4 / Oppfølging av resultater •Ungdommer •Ansatte •Bør også være med foresatte •Uansett resultater gir det signaler på hvordan man bør arbeide videre –Gode resultater betyr at noe virker – mer av det –Mindre gode resultater – grunnlag for forbedrings områder

5 Side 5 / Årets undersøkelse •Utgangspunkt i den nasjonale •Egen intern undersøkelse ungdom/foresatte •Svarprosent varierte fra 100% på en avdeling til 50% på en annen. •Årsakene til dette kan være forskjellige –målgruppe –Tidspunktet –Forankring i ledelse/ansatte –Oppfølging/tilrettelegging for ungdommene

6 Side 6 / Innsatsområder (ut fra den nasjonale undersøkelsen) 1.Trygghet og omsorg 2. Deltakelse i hverdagen 3. Innsyn i sin egen sak 4. Forholdet til de voksne 5. Skole

7 Side 7 / Møte med ungdommene •Møte på husmøter (bevisst valg at ledelsen møter ungdommen) •Primært ikke ansatte til stede – kun seksjonssjef •Gi ungdommen mulighet til å være fri i sine uttalelser •Meget stor forskjell på ungdomsgruppene •Spørsmålene bare en veileder i hva man kan snakke om •Umulig å følge slavisk •Følge ungdommene der de er.

8 Side 8 / Funn/svar •Avdelingsvis store forskjeller •Kan komme av ledelse/kultur og ungdomsgruppa •Svar som var overraskende – både positivt og negativt •Overraskende trygge, også på avdelinger hvor det har vært store utfordringer •Forskjell på svarene også innad på avdelingen.

9 Side 9 / Trygghet •Hvilke umiddelbare tanker har du i forhold til trygghet? •Hva skal til for at du skal føle deg trygg her? •Hva er det som eventuelt gjør deg utrygg? •Er det forskjell på dager/tidspunkt på døgnet? •Er det forskjell på hvem som er på jobb av de voksne? •I tilfelle hvorfor? •Hva kan de voksne gjøre for at dette skal bli bedre? •Kan dere ungdommer gjøre noe? •Er det andre som kan bidra til at du skal føle deg tryggere? Saksbehandler/ familie/venner osv.

10 Side 10 / Omsorg •Hva legger du i begrepet god omsorg? •Hva mangler i forhold til omsorg på avdelingen her? •Hva kan vi voksne gjøre i forhold til det? •Er det noen som er flinkere på å gi omsorg enn andre? •Hva består den forskjellen i ? •Er det andre som kan bidra til at du skal føle at du får god nok omsorg på avdelingen?

11 Side 11 / Forholdet mellom de voksne og deg? •Hvordan er ditt forhold til de voksne som jobber her? •Hva er de viktigste oppgavene de voksne har her, synes du? •Hvis du tar utgangspunkt i de du liker best, hvorfor liker du de best? •Hva mener du de voksne skal hjelpe deg med? –Familie/venner/barneverntjenesten/fritidsaktiviteter/skole/ og lignende. •Synes du de voksne samarbeider for å hjelpe deg på best mulig måte? •Hva skal til for at du føler at du kan stole på en voksen?

12 Side 12 / Svar: Trygghet og omsorg Forholdet mellom deg og de voksne •Generelt – følte seg trygge •Likevel tydelig på hvem av de ansatte de følte seg trygge på og ikke •Navngir personer – ingen store overraskelser •Sammenheng mellom de som er trygge og de som gir omsorg •Ønsker voksne som bryr seg •Voksne som spør hvordan vi har det •Voksne som noen ganger gir en klem •Voksne som er til stede •Noen sitter for det meste på kontoret •Viktig å ha det koselig på huset •Liker at voksne har forskjellige roller; mor, far, tante osv.

13 Side 13 / Svar: Forholdet til de voksne •La meg være i fred når jeg vil •Respekter at rommet er mitt. •Veldig forskjell hvem som er på jobb •De voksne må ha samme regler •De voksne må samarbeide mer •De voksne holder ikke hva de lover •Avtaler følges ikke opp •Tør ikke ta avgjørelser, må ringe ledende miljøterapeut eller seksjonssjef hele tiden.

14 Side 14 / Deltakelse i hverdagen •Hvordan kan du være med på å bestemme hvordan det skal være her på avdelingen? (regler/mat/aktiviteter osv) •Finnes det faste møter eller samtaler hvor du kan ta opp ting som du synes er viktig? •Er du med på å bestemme hvordan dagen/uken din skal se ut? Hvis nei – hvorfor ikke? •Har du noen forslag til hvordan det kan gjøres annerledes slik at du kan påvirke mer? •Vet du hva dine rettigheter er på institusjon? •Har du truffet fylkesmannens representanter når de har vært her? •Vet du hvorfor de kommer?

15 Side 15 / Svar :Deltakelse i hverdagen •Har husmøter •Har hovedkontakt •Vi får lov til å bestemme noe, middag, aktiviteter •Ønsker mer lommepenger og lengre utetider •Ønsker mer aktiviteter •Vi vil ha ukeplaner – •Når vi ikke har noe å gjøre så kjeder vi oss, da finner vi på tull. •Forholdet til rettigheter/tilsyn osv varierte veldig. •Noen var meget bevisste på dette området

16 Side 16 / Innsyn i egen sak •Vet du hva slags vedtak/paragraf du er plassert på? •Vet du hvordan din tiltaksplan ser ut? - og vet du hvorfor den er skrevet? •Har du sett din handlingsplan? – er du enig i den? – hvis ikke – hvordan kan du være med på å forandre den? •Vet du hvilke rapporter som skrives om deg jevnlig? •Har du lest de? – ønsker du å lese de? – ønsker du å kommentere de selv? •Hvordan tenker du i tilfelle det kunne gjøres? •Hva tenker du om ansvarsgruppemøter? •Har du forslag til hvordan de kan gjøres annerledes?

17 Side 17 / Svar: Innsyn i egen sak •Meget varierende svar •Forholdsvis bra på kunnskap om plasseringsparagrafer •Noen hadde overraskende innsikt. •En del vet ikke i utgangspunktet hva som menes med vedtak, tiltaksplaner og handlingsplaner, skjønner det når vi forklarer det. •Vekslende om de ønsker å lese døgnrapporter •Mange negative til ansvarsgruppemøter

18 Side 18 / Skole/dagtilbud •Hvor viktig er det at du har et skole/dagtilbud? •Trives du der? •Hva skulle eventuelt vært annerledes? •Er det noe de voksne kan gjøre for at skole/dagtilbudet blir bedre/enklere?

19 Side 19 / Svar: Skole •Ikke mange hadde synspunkter •De voksne skal være i foreldrerollen •Hjelp til lekser •Viktig med riktig skoletilbud – skjønner ingen ting

20 Side 20 / Forbedringspunkter ( sammen med ungdommen) •De voksne skal holde/følge opp avtaler •Det skal lages ukeplaner •De voksne skal være til stede i miljøet •De voksne skal være samstemte

21 Side 21 / Drøfting/Konsekvenser •Spesielt møte på en avdeling var urovekkende •Hadde vært signaler på at en del ikke fungerte, men mente vi arbeidet med det. Svarene ble drøftet med ledelsen på avdelingen. •Svarene var ikke overraskende •Neste skritt var å vurdere årsaker til at ungdommene opplevde det på denne måten – og hva som kunne gjøres for å forbedre det. •Valgte å møte personalgruppen og legge frem svarene •En utfordring å formidle negativt budskap •Er vanskelig å ikke gå i forsvar ; Det er mye å gjøre, mye å skrive osv

22 Side 22 / Ut fra forbedringspunktene: •Har valgt å ha fokus på rutiner: –Daglige rutiner –Overlappingsrutiner ( ikke avlegging, men informasjon) –Tydelig ansvarsfordeling /også på hver vakt/av hver enkelt ansatt •Gjennomgang av stillingsinstrukser –Prioritering av ukentlige samtaler med ungdommen/ukeplaner –Miljøterapeutiske rutiner –

23 Side 23 / Felles for enheten: •Fokus på ansvarsgruppemøter. •I samarbeid med kommunene ha fokus tiltaksplaner

24 Side 24 / Ser resultater •Ungdommer har gitt signaler på at det er bedre •Antall protokoller har blitt redusert •Antall utageringer er redusert •Færre utrykninger på natten •Ungdommene er i skole/dagtilbud •Ukeplaner og sikkerhetsplaner er for det meste på plass

25 Side 25 / Brukerundersøkelse og ledelse •Brukerundersøkelser spennende og til tider skremmende •Gir en leder tilbakemeldinger som ikke en ikke får på andre måter •Gir andre tilbakemeldinger enn fra samarbeidspartnere og foresatte •Et viktig og nødvendig supplement for å lage gode mål for enheten –Satsningsområder for året/semesteret –Valg av ekstern veiledning –Innhold i fagdager –Internkontroll – ledermøter - personalmøter •Prosessen i seg selv sier noe om hvor ledelse og ansatte er •Er en bevisstgjøring i alle ledd, - ungdom, ansatte og ledelse •Det er hyggelige med gode resultater, men da kan det ofte bare gå en veg - nedover


Laste ned ppt "Side 1 / Bufdirkonferansen 2011. Side 2 / Generelle erfaringer med brukerundersøkelser •Utgangspunktet var de fleste av oss skeptiske •Skeptiske til at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google