Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Delphi Consulting, 12. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Delphi Consulting, 12. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vinmonopolet.no TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Delphi Consulting, 12. oktober 2011

2 www.vinmonopolet.no 2 hypoteser for tilfredse medarbeidere og gode resultater Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål Dyktige mellomledere og systematisk lederskap TEMA

3 www.vinmonopolet.no Medarbeidere som blir møtt med klare krav, tydelige mål, avklarte forventninger, som får lov til å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til dette OG som får beskjed om hvordan de ligger an i forhold til målene, er fornøyde. Også med lederen! Da får vi også fornøyde kunder! Bedriftens medarbeidere må finne mening med bedriftens mål, ambisjoner og strategi. 2 HYPOTESER FOR FORNØYDE MEDARBEIDERE

4 www.vinmonopolet.no Stille før stormen …

5 www.vinmonopolet.no MOT ALLE ODDS … ÅRETS SERVICEBEDRIFT 2007 Juryen har vurdert kandidater ut fra følgende kriterier: Samfunnsansvar opptatt av løsninger som tjener samfunnet som helhet Kunnskap høy faglig kompetanse som utnyttes på en god og positiv måte Verdiskaping fokus på oppgaver og arbeidsform som fremmer verdiskaping og velferd

6 www.vinmonopolet.no Fra norsk ordbok: polkø …

7 www.vinmonopolet.no Til Norges beste omdømme 2011 RepTrak 2011 Skåret høyt på ledelse, ytelse, innovasjon, produkter, CSR og etikk. Den høyeste skår av alle selskaper og institusjoner på "Autentisitet" og "Troverdighet”.

8 www.vinmonopolet.no Jamen, Vinmonopolet har en så lett oppgave…

9 www.vinmonopolet.no Vinmonopolets filosofi for å skape oppslutning om monopolordning Ansattes tilfredshet InnsatsLojalitet Kundetilfredshet Sterkere oppslutning hos folket om Vinmonopolet

10 www.vinmonopolet.no Hvor tilfredse er så våre medarbeidere? Max score: 7

11 www.vinmonopolet.no Tilfredse medarbeidere har høyest produktivitet og lavest sykefravær

12 www.vinmonopolet.no Tilfredse medarbeidere har de mest fornøyde kundene Mål: 90,0

13 www.vinmonopolet.no Hva betyr mest for fornøydhet med jobben? Disse påstandene påvirker ”Alle forhold tatt i betraktning er jeg godt tilfreds med jobben min ” mest: Variert arbeidsdag (jobbrotasjon) Inkluderende nærmeste leder Arbeidspress går ikke ut over livskvalitet Lett tilgang på info Stolt av å jobbe i Vinmonopolet Gleder meg til å g å p å jobb

14 www.vinmonopolet.no Fysiske behov Selvrealisering Anerkjennelse Sosiale behov Sikkerhetsbehov Fysiske behov Hvorfor er medarbeiderne i Vinmonopolet tilfredse? Gode betingelser Stor variasjon i arbeidet Trygg og sikker arbeidsplass Gir status å jobbe i Vinmonopolet Stolt av bedriften og samfunnsoppdraget Krav til kompetanse Krevende, men realistiske krav Inkluderende – stor grad av medbestemmelse ”Gleder meg til å gå på jobb” Gode ledere som gir positive og konstruktive tilbakemeldinger

15 www.vinmonopolet.no Hvor på Maslows pyramide befinner disse seg..?

16 www.vinmonopolet.no 2 hypoteser for tilfredse medarbeidere og gode resultater Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål Dyktige mellomledere og et systematisk lederskap TEMA Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål

17 www.vinmonopolet.no Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker TydeligEngasjertInkluderende Samfunnsoppdrag Visjon Hovedmål Hoved- strategier Verdi- grunnlag Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Norges ledende faghandelskjede Velfungerende vinmonopolordning God sosial kontroll Det beste kundemøte Resultat- orientert, kompetent og samhandlende organisasjon Tydelig samfunns- aktør Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produkt- utvalget Aktiv bruk av ramme- betingelsene Vinmonopolets styringspyramide

18 www.vinmonopolet.no Strategi og mål er lett – det vanskeligste er gjennomføring … Selskaps- strategi Servicestandard Emnespesifikke strategier * Vinmonopolets virksomhetsplan Avdelingsvise handlingsplaner Individuelle handlingsplaner Balansert Målstyring Risikoanalyse Internkontroll Oppfølging av BM og MTI * Ex. kommunikasjonsstrategi, sortimentsstrategi, vareforsyningsstrategi etc.

19 www.vinmonopolet.no De viktigste møtene i Vinmonopolet er kundemøtene vi gjennomfører hver dag i alle våre butikker. Det er ikke bare noe vi sier i festtaler – det er noe vi oppriktig mener! Da må det også gjenspeile kulturen i bedriften …

20 www.vinmonopolet.no De ansatte må ha kunnskap nok til å hjelpe kundene 1.Sikre god varefaglig kompetanse  Obligatorisk varefaglig kompetansestige  Vareprøvinger i alle butikker  Nyhetssmakinger  Mat- og vinrunde i alle butikkene  Støtte til videre varefaglig utdanning 2.Trening på det beste kundemøtet 3.Praktisk trening i prestasjonsledelse for alle ledere 4.Obligatorisk introduksjonskurs gjennom e-læring

21 www.vinmonopolet.no *

22 2 hypoteser for tilfredse medarbeidere og gode resultater Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål Dyktige mellomledere og systematisk lederskap TEMA

23 www.vinmonopolet.no Krevende, men realistiske krav Intern konkurranse og målinger erstatter ekstern konkurranse og benchmarking BALANSERT MÅLSTYRING SERVICESTANDARDER PRODUKTIVITETSMÅL ÅRETS BUTIKK MYSTERY SHOPPING

24 www.vinmonopolet.no En anekdotisk påstand →70 % av alle ledere vil stikke av gårde fra en systematisk prestasjonsledelse! →Toppleders innsats og motivasjon HELT avgjørende for suksess. →Du må orke å stå i prosessen år etter år... →Ellers inntreffer BOHICA- effekten umiddelbart

25 www.vinmonopolet.no Utøvelse av ditt lederskap Oppfølgingsmaler Klare prestasjonskrav Årshjulet Strukturell ledelse Prestasjonsledelse Personlig ledelse

26 www.vinmonopolet.no Kultur og verdier i praksis Vinmonopolets lederprinsipper 1. Prestasjonsledelse: Jeg setter mål som bidrar til oppnåelse av VP’s overordnende mål Jeg tar ansvar for at teamet mitt når fastlagte mål Vi gjør hverandre gode Leder går foran som et godt eksempel 2. Målavklaring Alle i VP har resultat- og utviklingsmål med tilhørende planer 3. Tilstedeværelse For å hjelpe, veilede og trene er jeg tilstede blant mine medarbeidere Jeg lytter aktivt og ser mine medarbeidere 4. Tilbakemelding Jeg gir tydelige tilbakemeldinger Jeg følger mine medarbeidere opp på en forutsigbar måte 5. Raus Jeg synliggjør mine medarbeideres gode prestasjoner Jeg respekterer mine kolleger Jeg stimulerer til gode beslutninger og aksepterer at det kan gjøres feil Jeg byr på meg selv

27 www.vinmonopolet.no Mumle – mumle … Vi MÅ være direkte og tydelige I tråd med kjerneverdiene Ros MED begrunnelse til dem som leverer Gi beskjed til dem som ikke yter nok, viser ”dårlige” holdninger eller negativ adferd Ledelse er IKKE en popularitetskonkurranse Ta noen sjanser, du må risikere at din tilbakemelding føles ubehagelig for noen Vår største utfordring som ledere – hva er det?

28 www.vinmonopolet.no Det handler om å skape stolthet!!

29 www.vinmonopolet.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Delphi Consulting, 12. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google