Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva styrer - verdier eller penger ? valg og prioriteringer planlegging ledertyper Anestesisykepleier Øystein Kilander.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva styrer - verdier eller penger ? valg og prioriteringer planlegging ledertyper Anestesisykepleier Øystein Kilander."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva styrer - verdier eller penger ? valg og prioriteringer planlegging ledertyper Anestesisykepleier Øystein Kilander

2 Hva ligger til grunn for prioriteringene våre ? Velger noe fremfor annet  Prioriterer Verdivalg - bevisste ? - ubevisste ?

3 Alt kan planlegges ! Elektive oppgaver Øyeblikkelig hjelp oppgaver Andre oppgaver Planlegge driften og klargjøre hvordan oppgavene skal løses med tilgjengelige ressurser

4 Bruke erfaringstall og driftsstatistikk Klargjøre og erkjenne oppgavene Bemanningsnormering – ”fraværserstatning”

5 Ledelsesansvar å planlegge drift ! Verdivalg Rammevilkårene for de ansatte Målsetting for driften

6 Hvem er ledere ? Ikke helsefaglig bakgrunn Helsefaglig bakgrunn Kvinner Menn Ser vi forskjeller ?

7 Hvordan styrer / leder de ulike kategorier ledere ? (ref. doktorgr.stip. D. O. Torjesen) Hva vektlegger de i forhold til Grunnleggende etiske verdier Økonomi Personalforvaltning (”omsorg” / konfliktløsning / kompetanseutvikling) Tydelige forskjeller !

8 Ikke helsefaglig bakgrunn : Effektivitet og produksjonsmål Økonomi – DRG ”Max utnyttelse” av avtaleverk Leger : Resultatorienterte – effektivitet Fokuserer på behandlingskapasitet Sykepleiere : Lojale overfor oppdragsgiver Flinke på pers.forvaltning og konfliktløsning

9 Hvilken ledertype trenger virksomheten ? Hvilken ledertype ønsker vi oss ? Er vi bevisste hvilke verdier vi legger til grunn ved ansettelse av ledere ?


Laste ned ppt "Hva styrer - verdier eller penger ? valg og prioriteringer planlegging ledertyper Anestesisykepleier Øystein Kilander."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google