Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Serviceeklæring til pårørende i poliklinikken ved Kløveråsen Fjernundervisning i alderspsykiatri 31.januar 2006 Liv Herder spesialsykepleier Kløveråsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Serviceeklæring til pårørende i poliklinikken ved Kløveråsen Fjernundervisning i alderspsykiatri 31.januar 2006 Liv Herder spesialsykepleier Kløveråsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Serviceeklæring til pårørende i poliklinikken ved Kløveråsen Fjernundervisning i alderspsykiatri 31.januar 2006 Liv Herder spesialsykepleier Kløveråsen, Bodø

2 Serviceerklæring til pårørende i alderspsykiatrisk poliklinikk Ble utarbeidet som en del av et prosjektarbeid i regi av NKS Kløverinstitusjoner AS. NKS skal være en pådriver for kvalitet og verdighet. Serviceerklæringen ble tatt i bruk fra september 2003.

3 Mål for prosjektet Institusjonene utarbeider serviceerklæring i løpet av prosjektperioden NKS Kløverinstitusjoner utarbeider en felles overordet serviceerklæring for alle institusjonene. De ansatte får økt fokus på service og brukermedvirkning. Deltakerne får økt bevissthet på egne og institusjonens verdier og hvilke verdier som skal være styrende. Deltakerne får økt innsikt i sin egen yrkesutøvelse og hva som styrer de valg som gjøres. Deltakerne lærer av hverandre både innad i egen institusjon og på tvers av institusjonene

4 Verdigrunnlag Pasienter og andre brukere ved selskapets institusjoner/virksomheter skal erfare at tjenesten er fundert på : Respekt: Re spectare= Se om igjen. Ingen er bare det du ser. Alle mennesker blir møtt med åpenhet og forventning. Forutsigbarhet: Vi kommuniserer alltid endringer. Det er aldri tvil om hva vi mener og hva vi står for. Engasjement: preger oss i møte med mennesker, muligheter og utfordringer.

5 SERVICEERKLÆRING: Skal gi en klar, kortfattet, skriftlig informasjon om hva pasienter og andre brukere kan forvente seg av de ulike tjenester.

6 Bør som minimumskrav inneholde følgende: Noe om virksomhetens oppgaver. Tjenester som ytes. Rettigheter og plikter som knytter seg til tjenesten. Innsyns og klage muligheter. Svar og saksbehandlingsrutiner. Hvordan henvende seg.

7 Som pårørende til pasienter i poliklinikken kan du forvente og få: Tilbud om individuell samtale med sykepleier og lege. En egen kontaktperson. Låne aktuell litteratur fra vårt pårørende bibliotek. Hjelp til å ta kontakt med pårørende foreninger og samtale grupper der det finnes. Tilbud om kurs for pårørende.

8 Tema på kurs for pårørende: Generelt om demens. Å leve nær en person med demens. Kursene går over to kvelder av 3 timers varighet.

9 Har noen forventninger til pårørende: Vi forventer at du som pårørende tar deg tid til å bli med pasienten til konsultasjonen. Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner.

10 Pårørendes behov: Stort informasjons behov. Kan trenge hjelp til økonomiske forhold. Barn( tenåringer) kan trenge spesiell oppfølging.

11 Etterundersøkelse vedr. serviceerklæring Som en del av kvalitets sikringen har flere av Kløverinstitusjonene gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter, pårørende og samarbeidspartnere som grunnlag for å kunne gi et tilbud som samsvarer bedre med brukernes behov og forventninger. Dette arbeidet har ført til endringer i flere institusjoner.

12 Motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet


Laste ned ppt "Serviceeklæring til pårørende i poliklinikken ved Kløveråsen Fjernundervisning i alderspsykiatri 31.januar 2006 Liv Herder spesialsykepleier Kløveråsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google