Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorrapporten 2012 24-09-2012 Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt Redaktør/spesialrådgiver Espen Solberg Internasjonale trender og Norges posisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorrapporten 2012 24-09-2012 Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt Redaktør/spesialrådgiver Espen Solberg Internasjonale trender og Norges posisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Indikatorrapporten 2012 24-09-2012 Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt Redaktør/spesialrådgiver Espen Solberg Internasjonale trender og Norges posisjon Lanseringsseminar, Litteraturhuset i Oslo, 24. september 2012

3 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 20123

4 2012-redaksjonen Svein Olav Nås, Forskningsrådet Tom Skyrud, Forskningsrådet Lise Dalen Mc Mahon, SSB Kristine Langhoff, SSB Lars Wilhelmsen, SSB Ragnar Lie, Universitets- og høgskolerådet Knut Senneseth, Innovasjon Norge Marte Blystad, NIFU Hebe Gunnes, NIFU Espen Solberg, NIFU Kaja Wendt, NIFU 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 20124

5 Indikatorrapporten 2012 Foreløpig versjon på nett 2. juli Trykket rapport 15. september Datagrunnlag; FoU- og innovasjonsstatistikken, ikke UoH-undersøkelse, men mer innovasjon Kap: Internasjonalt Kap 2: Nasjonalt Kap 3: Resultater, effekter, samarbeid Kap 4: Regionalt Nytt: Fokusbokser fra spesialutsendingene Kina, USA, Frankrike, EU, UNESCO og OECD Nytt: Løft av metodebeskrivelser - integrert i slutten av hvert hovedkapittel 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 20125

6 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 20126

7 Internasjonale hovedtrender… 24-09-20127Lansering av Indikatorrapporten 2012

8 Verdens FoU-utgifter etter region for utført FoU 24-09-20128Lansering av Indikatorrapporten 2012

9 Verdens FoU-utgifter etter vekst siste 10 år 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 20129

10 FoU-utgifter per innbygger og som andel av BNP 2010. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201210

11 FoU-utgifter per innbygger og som andel av BNP 2010. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201211

12 BNP per tusen innbyggere 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201212

13 FoU-utgifter som andel av BNP etter utførende sektor. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201213

14 FoU-utgifter som andel av BNP etter utførende sektor. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201214

15 FoU-utgifter som andel av BNP etter utførende sektor. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201215

16 Foretakssektorens FoU-intensitet justert for næringsstruktur i 2008. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201216

17 Foretakssektorens FoU-intensitet justert for næringsstruktur i 2008. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201217

18 Årlig realvekst i FoU-utgifter i to perioder. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201218

19 Årlig realvekst i FoU-utgifter i to perioder. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201219

20 Årlig realutvikling i offentlig finansierte FoU-utgifter. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201220

21 Årlig realutvikling i offentlig finansierte FoU-utgifter. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201221

22 FoU-utgifter i Euro per innbygger etter region 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201222

23 FoU-utgifter i Euro per innbygger etter region 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201223

24 Resultater og effekter… 24-09-201224Lansering av Indikatorrapporten 2012

25 Det norske paradokset: Resultater > innsats 01-02-0325Endres i topp-/bunntekst

26 Andel av verdensproduksjonen av vitenskapelige artikler i 2011. 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201226

27 Relativ endring i artikkeltallet fra 2006 til 2011 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201227

28 Andel publikasjoner delt på andel FoU-utgifter i fire nordiske land 2002-2010 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201228

29 Grunnforskningsorientering blant norske universitetsforskere vs. 14 andre land 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201229

30 Relativ siteringsindeks i nordiske land 1981-2010 01-02-0330Endres i topp-/bunntekst

31 Samarbeidsartikler per land 2007 – 2011 01-02-0331Endres i topp-/bunntekst

32 Vekst i samarbeidsartikler per land for perioden 1992-96 sammenliknet med 2007-2011 01-02-0332Endres i topp-/bunntekst

33 Doktorgrader per mill. innbyggere i Norden 1990 - 2010 01-02-0333Endres i topp-/bunntekst

34 Spredning av doktorander pr sektor i 2009 01-02-0334Endres i topp-/bunntekst

35 Suksessrate i EUs 7. rammeprogram: 20 land med høyest suksessrate 01-02-0335Endres i topp-/bunntekst

36 Arbeidsproduktivitet (BNP per arbeidstime) i utvalgte land 2010 01-02-0336Endres i topp-/bunntekst

37 Hovedtrender – kort oppsummert Forskyvningen fra etablerte til «nye» forskningsnasjoner fortsetter Få tegn til offentlige forskningskutt som følge av krisen, så langt… Norge er blant få land som øker sin andel av publikasjoner, men beskjeden vekst i siteringer Norsk FoU-innsats flater ut – på høyt nivå for offentlig innsats og på lavt nivå for privat innsats Bør vi se mer på utviklingen og ambisjonene enn på nivået? 24-09-2012Lansering av Indikatorrapporten 201237

38 www.nifu.no


Laste ned ppt "Indikatorrapporten 2012 24-09-2012 Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt Redaktør/spesialrådgiver Espen Solberg Internasjonale trender og Norges posisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google