Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning i helseforetakene i 2020 Dobbeltkompetanseprosjektets nettverksseminar 15. november 2007 Maiken Engelstad, MPH, DPhil Underdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning i helseforetakene i 2020 Dobbeltkompetanseprosjektets nettverksseminar 15. november 2007 Maiken Engelstad, MPH, DPhil Underdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning i helseforetakene i 2020 Dobbeltkompetanseprosjektets nettverksseminar 15. november 2007 Maiken Engelstad, MPH, DPhil Underdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen me@hod.dep.no

2 2 STATUS UTFORDRINGER MÅL

3 3 2020 Økt velferd og bedre helse

4 4 Utfordringene

5 5 Dårligst på medisinsk forskning i Norden ( 2007 -05-09) Produserer minst I 2005 ble det avlagt 48 doktorgrader i medisin pr. million innbygger i Norge, mens det i Sverige ble avlagt 102. Bruker nest mest Budsjettmessig er medisinsk og helsefaglig forskning nå det største fagområdet ved norske universitet og høgskoler. Medisinske fag sto i 2005 for 21 prosent av driftsmidlene ….

6 6 Norges andel av artikler øker (ca 20% av kliniske fag) Økende antall doktorgrader Publiserer mer enn gj.snitt i noen kliniske fag hjerte-kar, kreft, folkehelse, psykiatri og revmatisme Andel artikler innenfor kliniske fag i Norge, Danmark og Sverige 2000–2005. N=49 334. Land 20002001 2002200320042005 Totalt Norge 16,8 %17,2 % 16,8 %17,2 %18,3 %18,7 % 17,5 % Danmark 26,0 %25,5 % 25,9 %27,4 %27,7 %26,9 % 26,6 % Sverige 57,3 %57,3 % 57,3 %55,4 %54,0 %54,5 % 55,9 % Totalt 100 %100 % 100 %100 %100 %100 % 100 %

7 7 Publiseringspoeng siste tre år HFene viktige aktører i norsk forskning ¼ av ”norske” publikasjoner

8 8

9 9 RESSURSBRUK 2005 1,2 mrd kroner (ca 1,7% av budsjett) 1 281 årsverk (4% av totalt) 12,5% psyk., 0,9% rus 86% univ. sykehusene

10 10 –Ledelsesforankring  kombinerte utdanningsløp og stillinger –Forskningssamarbeid og forskernettverk –Utnytte nasjonale fortrinn –Behovsdrevet forskning –Internasjonalisering –Forskning for verdiskapning Forskning for bedre helse (2007-2010)

11 11 Kvalitet og arbeidsdeling RHF/UH NFR Noria Nordic research and innovation area EUs rammeprogram (Health) – 9% (2007-2013)

12 12 Programplan – 3 hovedområder Midler deles ut til større prosjekter –krav om samarbeid mellom minst tre deltakerland –samarbeid mellom forskningsmiljøer og SMBs Health Translational Biotech Public Health

13 13 EU-støtte fordelt på programområder

14 14 Behovsdrevet forskning

15

16 16 Nye forskningsområder Mer tverrfaglig forskning Økt fokus på kost-nytte Mer translasjon og pasientrettet forskning Mer styring av forskningen? Nye incentivsystemer? Frem mot 2020

17 17 Kunnskapstriangelet Utdanning Økt helse og velferd Forskning Innovasjon

18 18 Innovasjon i HFene Stort potensiale Offentlig og privat verdiskapning Felles 5-årig satsing på behovsdrevet innovasjon (2007-2011) oIKT oMedisinsk teknisk utstyr Innovasjonsmeldingen – offentlig sektor

19 19 Best på medisinsk forskning i Norden ( 2020 -05-09) Produserer mest I 2020 ble det avlagt 250 doktorgrader i medisin pr. million innbygger i Norge, mens det i Sverige ble avlagt 102. Bruker minst Norge bruker nå minst av de nordiske landene på medisinsk forskning Attraktiv samarbeidspartner Norge scorer høyt i EUs 8 rammeprogram og får 25% mer igjen for innsatsen innenfor medisinsk og helsefaglig forskning.

20 20 TAKK – OG LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Forskning i helseforetakene i 2020 Dobbeltkompetanseprosjektets nettverksseminar 15. november 2007 Maiken Engelstad, MPH, DPhil Underdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google