Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maiken Engelstad, MPH, DPhil

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maiken Engelstad, MPH, DPhil"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning i helseforetakene i 2020 Dobbeltkompetanseprosjektets nettverksseminar 15. november 2007
Maiken Engelstad, MPH, DPhil Underdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen

2 STATUS UTFORDRINGER MÅL

3 2020 Økt velferd og bedre helse

4 Utfordringene

5 Dårligst på medisinsk forskning i Norden (2007-05-09)
Produserer minst I 2005 ble det avlagt 48 doktorgrader i medisin pr. million innbygger i Norge, mens det i Sverige ble avlagt 102. Bruker nest mest Budsjettmessig er medisinsk og helsefaglig forskning nå det største fagområdet ved norske universitet og høgskoler. Medisinske fag sto i 2005 for 21 prosent av driftsmidlene … .

6 Norges andel av artikler øker (ca 20% av kliniske fag)
Andel artikler innenfor kliniske fag i Norge, Danmark og Sverige 2000– N= Land Totalt Norge 16,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 % 18,3 % 18,7 % 17,5 % Danmark 26,0 % 25,5 % 25,9 % 27,4 % 27,7 % 26,9 % 26,6 % Sverige 57,3 % 57,3 % 57,3 % 55,4 % 54,0 % 54,5 % 55,9 % Totalt % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Norges andel av artikler øker (ca 20% av kliniske fag) Økende antall doktorgrader Publiserer mer enn gj.snitt i noen kliniske fag hjerte-kar, kreft, folkehelse, psykiatri og revmatisme

7 Publiseringspoeng siste tre år
HFene viktige aktører i norsk forskning ¼ av ”norske” publikasjoner Publiseringspoeng siste tre år

8

9 RESSURSBRUK 2005 1,2 mrd kroner (ca 1,7% av budsjett)
1 281 årsverk (4% av totalt) 12,5% psyk., 0,9% rus 86% univ. sykehusene

10 Forskning for bedre helse (2007-2010)
Ledelsesforankring kombinerte utdanningsløp og stillinger Forskningssamarbeid og forskernettverk Utnytte nasjonale fortrinn Behovsdrevet forskning Internasjonalisering Forskning for verdiskapning

11 Kvalitet og arbeidsdeling
RHF/UH NFR Noria Nordic research and innovation area EUs rammeprogram (Health) – 9% ( )

12 Programplan – 3 hovedområder
Health Translational Biotech Public Health Midler deles ut til større prosjekter krav om samarbeid mellom minst tre deltakerland samarbeid mellom forskningsmiljøer og SMBs

13 EU-støtte fordelt på programområder
Omvendt profil på deltakelsen; stor deltakelse der programmene er små og lav deltakelse der programmene er store. Deltakelsen er mindre god sett i forhold til andel av samlet norsk deltakelse og i økonomiske termer innenfor områder der det er satset betydelig nasjonalt. Dette mønsteret har vært stabilt over de to siste rammeprogrammene. Må ha økt oppmerksomhet om dette i tiden fremover. KD og HOD drøfter nærmere analyse av Helse p.t. Kan kanskje snakke om et internasjonaliseringsgap for enkelte sektorer, men må ses i forhold til den samlede internasjonaliseringsaktiviteten. Synes uansett riktig å snakke om at det er et uutnyttet potensial i RP, ikke minst fordi de tre største områdene i 6RP også er blant de fire største i 7RP. Transport har fått en økning i 7RP, etter at området gikk ned fra 6RP til 5RP. Tilta for forskerutdanning og forskermobilitet i 6RP har blandet utnyttelse; forskerutdanningsnettverk aktivt utnyttet, men individuelle ordninger for forskermobilitet har vært benyttet mer av utenlandske forskere som vil til Norge enn motsatt. Stipendene for lave og/eller norske søknader når ikke opp. Toppfinansiering aktuelt. Næringslivet nærmest fraværende i bruk av MC-aksjoner. Infrastruktur: Betydelig økning fra 5RP til 6RP. Norske installasjoner fikk 10 mill. euro fra EU, burde fått nærmere 30 mill. euro mer sett i forhold til økningen i budsjettet.

14 Behovsdrevet forskning

15

16 Frem mot 2020 Nye forskningsområder Mer tverrfaglig forskning
Økt fokus på kost-nytte Mer translasjon og pasientrettet forskning Mer styring av forskningen? Nye incentivsystemer?

17 Kunnskapstriangelet Forskning Utdanning Innovasjon
Økt helse og velferd

18 Innovasjon i HFene Stort potensiale
Offentlig og privat verdiskapning Felles 5-årig satsing på behovsdrevet innovasjon ( ) IKT Medisinsk teknisk utstyr Innovasjonsmeldingen – offentlig sektor

19 Best på medisinsk forskning i Norden (2020-05-09)
Produserer mest I 2020 ble det avlagt 250 doktorgrader i medisin pr. million innbygger i Norge, mens det i Sverige ble avlagt 102. Bruker minst Norge bruker nå minst av de nordiske landene på medisinsk forskning Attraktiv samarbeidspartner Norge scorer høyt i EUs 8 rammeprogram og får 25% mer igjen for innsatsen innenfor medisinsk og helsefaglig forskning .

20 TAKK – OG LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Maiken Engelstad, MPH, DPhil"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google