Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VÅRE NYE BARN EN NY SAMARBEIDSMODELL FOR MOBILISERING AV RESSURSER I LOKALSAMFUNNET FOR BARNAS OG NORGES BESTE OSLO, NOVEMBER 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VÅRE NYE BARN EN NY SAMARBEIDSMODELL FOR MOBILISERING AV RESSURSER I LOKALSAMFUNNET FOR BARNAS OG NORGES BESTE OSLO, NOVEMBER 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VÅRE NYE BARN EN NY SAMARBEIDSMODELL FOR MOBILISERING AV RESSURSER I LOKALSAMFUNNET FOR BARNAS OG NORGES BESTE OSLO, NOVEMBER 2015

2 Våre nye barn er et innovasjonsprosjekt som skal utvikles på tvers av ideell, offentlig og privat sektor. Prosjektet er initiert av SOS-barnebyer Norge i samarbeid med SoCentral. KONTAKTPERSONER SOS-barnebyer v/Sissel Aarak, leder nasjonale program e. Sissel.Aarak@sos-barnebyer.no m. 958 79 636 SoCentral v/Thomas Berman, daglig leder e. Thomas.Berman@socentral.no m. 907 87 982

3 SITUASJONEN ANTALL BARN UTEN OMSORGSPERSONER SOM FORVENTES Å SØKE ASYL I NORGE I 2015 OG 2016 Kilde: UDI

4 SITUASJONEN 1.000 10.000 ANTALL BARN UTEN OMSORGSPERSONER SOM FORVENTES Å SØKE ASYL I NORGE I 2015 OG 2016

5 NØKKELTALL ERITR EA SYRIA AFGHANIST AN 54,9% FRA AFGHANISTAN 34,0% FRA ERITREA 9,4% FRA SYRIA OPPRINNELSESL AND Gjelder for perioden 1.1.15-30.9.15 Kilde: UDIs statistikk om innvandring

6 NØKKELTALL EN BARNDOM PÅ VENT 3 Antall måneder fra vedtak om opphold til barnet skal være bosatt i en kommune 9 (18) Antall måneder fra vedtak om opphold til barnet forventes å være bosatt i en kommune Kilde: NRK

7 NØKKELTALL ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ KORT SIKT 2 000 000 Årlig kostnad ved å ha et barn i et omsorgssenter 1 400 000 Årlig kostnad ved å ha et barn i fosterhjem Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sa-mye-vil-det-koste-a- ta-imot-barneflyktninger-8223500.html

8 DAGENS TILBUD ULIKE BOSETTINGSORDNINGER I KOMMUNENE FOSTERHJE M Bor sammen med fosterforeldre eller utvidet familie INSTITUSJO N For barn med særskilte behov BOFELLESK AP Bo sammen med 2-4 andre unge m/bemanning BOLIG M/OPPFØLGING Bo i kollektiv / hybel med oppfølging etter behov

9 NY MODELL HELE LOKALSAMFUNNET IVARETAR BARNA Idrettslag Skole Kulturtilbu d Foreninger Lokalt næringsliv Nabolag Pensjonist er Sosiale entreprenører Kommunale tjenester

10 NY MODELL DAGENS SITUASJON MULIGGJØR OG KREVER AT VI TENKER NYTT KAN EN NYE MODELL VISE AT GOD OMSORG SKAPER RESSURSER I SAMFUNNET PÅ SIKT?

11 PROSJEKTET HVA ØNSKER VI AT EN NY MODELL SKAL BIDRA TIL? 1.Flere kommuner vil ønske og evne å ta imot, bosette og integrere flere barn og unge 2.Kvaliteten på omsorgen forbedres 3.Direktebosetting muliggjøres 4.Et bedre samfunnsøkonomisk regnestykke

12 PROSJEKTET HVILKE PREMISSER LEGGES TIL GRUNN FOR PROSJEKTARBEIDET? UTVIKLES OG PRØVES UT SAMMEN MED 30 BARN MODELLEN DESIGNES FOR AT DEN SKAL DELES OG KOPIERES AV ANDRE ÅPENHET OM POTENSIAL FOR VERDISKAPING, SAMT ESTIMERTE KOSTNADER

13 PROSJEKTET VEIEN INN I SAMFUNNET BLIR TEGNET OPP PÅ NYTT VISUELL BESKRIVELSE Inkl. kvalitetsstandarder på omsorgen som gis, kostnadsestimat for drift, prosesskvalitet og forutsetninger som ligger til grunn for at modellen skal fungere ETABLERINGSGUIDE Inkl. eksempler på kommunikasjon, samarbeidsavtaler med frivillige, sosiale entreprenører og aktiviteter for å mobilisere lokalsamfunnet forslag til hvordan arbeidet kan organiseres ØKONOMISK BEREGNING som viser pengestrømmer og indikerer samfunnsøkonomisk resultat

14 FLYKTNING PROP. PROSJEKTET OMTALES I REGJERINGENS ARBEID MED ASYL OG FLYKTNINGEPOLITIKKEN. ASKER KOMMUNE ANMODES OM Å DELTA SOM VERTSKOMMUNE FOR DET NASJONALE PROSJEKTET.


Laste ned ppt "VÅRE NYE BARN EN NY SAMARBEIDSMODELL FOR MOBILISERING AV RESSURSER I LOKALSAMFUNNET FOR BARNAS OG NORGES BESTE OSLO, NOVEMBER 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google