Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte m/universitetsdirektøren 15. februar 2016: Årsrapport for USIT for 2015 IT-direktør Lars Oftedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte m/universitetsdirektøren 15. februar 2016: Årsrapport for USIT for 2015 IT-direktør Lars Oftedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte m/universitetsdirektøren 15. februar 2016: Årsrapport for USIT for 2015 IT-direktør Lars Oftedal

2 Årsrapport for USIT for 2015  Høydepunkter Ledelsesvurdering for 3. tertial 2015  Mål og tiltak i USITs årsplan for 2015-17 https://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2015/usit-i-2015/ 15. februar 2016Side 2

3 Generelt om virksomheten i 2015  2015 var et nytt år med høy grad av stabilitet og tilgjengelighet i infrastruktur og IT-tjenestetilbud Ingen tjenesteavbrudd som rammet brukere over et vesentlig tidsrom Ingen sikkerhetshendelser som rammet et stort antall brukere, brudd på behandling av personopplysninger håndtert på en god måte Kanskje viktigste tiltak for å redusere tidstyvers innvirkning og sikre en produktiv arbeidshverdag for ansatte og studenter 15. februar 2016Side 3

4 USIT i Årsplan for UiO for 2015-17  Tiltak 4: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur Ny nasjonal eInfrastruktur TSD – Tjenester for sensitive data  Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring Vurdere variasjon i undervisnings- og læringsformer, inkludert bruken av digitale ressurser  Tiltak 8: Grønt UiO Grønn IT  Tiltak 11: Administrativ omstilling Endringer av infrastruktur og tjenester som konsekvens av teknologisk utvikling innenfor IT-området 15. februar 2016Side 4

5 Tiltak 4: Videreutvikle forskningsinfrastruktur  Ny nasjonal eInfrastruktur Etablert avtaler om leveranser til Sigma 2 Bistått i organisering, etablering og styring av den nye eInfrastrukturen og fulgt opp universitetets forskeres tilgang til denne Tilrettelagt tilgang for universitetets forskere til nordisk og europeiske eInfrastruktur: —NeIC – Nordic eInfrastructure Colalboration —Beregningstjenester (PRACE – Partnership for advanced Computing in Europe) og lagring, deling etc av forskningsdata (EUDAT) —Forskningsressurser innen språkvitenskapene (Clarin) og livsvitenskapene (Elixir), samt data fra CERN 15. februar 2016Side 5

6 Tiltak 4: Videreutvikle forskningsinfrastruktur  TSD – Tjenester for sensitive data 130+ forskningsprosjekter, 450+ brukere TSD 2.0 i ordinær drift i regi av egen tjenestegruppe —Ny forenklet løsning for innlogging i og tilgang til TSD Videreutvikling organisert i eget prosjekt Etablert nye tjenester og funksjoner: —Lagring, behandling og analyse av video og audio —Journalløsning for Psykologisk institutt —Innsamling av sensitive data med Nettskjema —Forskningsomgivelse for helseforskning (eColab) —Enkel tilgang til forskningsverktøy og –ressurser i livsvitenskapene med Lifeportal i TSD 15. februar 2016Side 6

7 Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring (1)  Digital eksamen og digitale vurderinger Digital skoleeksamen etter JUS-modellen: 9500 eksamener høsten 2015 Inspera-pilot: 2500 eksamener høsten 2015 Arkitektur og tekniske retningslinjer for digital eksamen, digitale vurderinger og innleveringer FlexEx (tidligere ‘Pådrivermodellen’) Godt samarbeid med Avdeling for fagstøtte  Nye, fleksible læringsformer FutureLearn- og Canvas-avtalene FlexPhil og Music Moves Studentresponssystem EdTech-samlinger 15. februar 2016Side 7

8 Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring (2)  Audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) i universitetets lokaler Etablert kjøpsavtaler Utviklet og satt i drift felles, standardisert brukergrensesnitt og system for overvåking, administrasjon og drift av utstyret Podcast, Techsmith Relay og Mediasite, – spesifisert løsning for automatisering av opptak, lagring, behandling og publisering av forelesninger og andre hendelser i undervisningen Tilrettelagt god løsning for publisering av video, lyd og bilder på universitetets nettsted Godt samarbeid med fakultetene gjennom AV-faglig nettverk 15. februar 2016Side 8

9 Tiltak 6: Nyskaping i undervisning og læring (3)  IT-tjenester for studentene Utbygging av trådløsnettet —Skiftet ut 400 gamle aksesspunkter —Gjennomført anbud på utstyr til oppgradering av trådløsnettet Mine studier Office 365 15. februar 2016Side 9

10 Tiltak 8: Grønt UiO  Grønn IT Fortsatt utskifting av fysiske maskiner med virtuelle, sparer strøm og forenkler oppsett, drift og vedlikehold Vedlikehold og videreutvikling av virtualiseringsinfrastrukturen Etablert tjeneste for desktop videokonferanse Nye utskriftstjenester som reduserer utskriftsvolum betydelig 15. februar 2016Side 10

11 Tiltak 11: Administrativ omstilling  Strategisk retning og prioriteringer 1.Forskning og utdanning har førsteprioritet 2.Skytjenester (“Cloud Computing”) og forenklet tilgang til tjenester på brukernes eget utstyr (“BYOD – Bring Your Own Device”) er modellen Plattformen) 3.Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet er kriteriene  Samordning av prosesser og beslutninger innen IT i forskning og utdanning Vedtak i rektoratet 8. oktober 2015  IT for et fremragende universitet  IT-ledernettverket, IT-konferansen og samarbeidet i universitetets IT-organisasjon 15. februar 2016Side 11


Laste ned ppt "Møte m/universitetsdirektøren 15. februar 2016: Årsrapport for USIT for 2015 IT-direktør Lars Oftedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google