Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmøtet på USIT 17. februar 2011. Agenda SUIT 2010 - Oppsummering av funnene i brukerundersøkelsen UiO-IT - Saker og aktiviteter knyttet til strategi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmøtet på USIT 17. februar 2011. Agenda SUIT 2010 - Oppsummering av funnene i brukerundersøkelsen UiO-IT - Saker og aktiviteter knyttet til strategi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmøtet på USIT 17. februar 2011

2 Agenda SUIT 2010 - Oppsummering av funnene i brukerundersøkelsen UiO-IT - Saker og aktiviteter knyttet til strategi, styring og organisering av universitetets IT-virksomhet Lokalene i Kristen Nygaards hus Presentasjon av VAFFEL-prosjektet Bruk av HR-portalen Orienteringer og eventuelt

3 Spennende tider Kristen Nygaards hus UiO-IT IHR, internt handlingsrom Studiekvalitet Vitenskapelig databehandling

4 UiO-IT Generell oppsummering, hvor er vi Strategi for universitetets IT-virksomhet –Årsplan for USIT for 2011-13 USIT 2.0 Lokal/sentral IT, IT-lederforum, SAMIT

5 Status Oppdragsvirksomheten –Økonomi, separat, rapportering, priser (timer, kost/bruker, kost/tjeneste) –Oppdragsdirektør Overordnet styring –Halvårlige møter med universitetsledelsen IT er strategisk viktig Universitetsledelsen må stille krav til IT-organisasjonen Skal ha en strategi for IT ved UiO –Rullerende årsplaner for implementering IT-ledernettverk

6 Strategisk styring av IT ved UiO Universitetsdirektøren sluttet seg til arbeidsgruppas anbefaling om behov for en overordnet strategisk styring av IT-området. Styringen skal være forankret i universitetets toppledelse, – rektor og universitetsdirektør samlet. Styringsdialogen skal foregå i halvårlige møter mellom IT-direktøren, universitetsdirektøren og rektoratet. Universitetsdirektøren kaller inn til møtene. IT- direktøren har ansvaret for å forberede saker i tråd med notatet ”Strategisk styring av IT-virksomheten”.

7 USITs oppdragsvirksomhet Oppdragsvirksomheten videreføres, med åpning for en balansert økning av denne delen av USITs virksomhet. Det etableres et tydelig skille økonomisk og styringsmessig mellom oppdragsvirksomheten og USITs universitetsrettete virksomhet. IT-direktøren rapporterer virksomheten årlig til universitetsdirektøren. USIT tilsetter en underdirektør med ansvar for oppdragsvirksomheten. Underdirektøren rapporterer til IT-direktøren.

8 Underdirektør for oppdragsvirksomheten Oppgaver: –Administrative og andre oppgaver (kontrakter, regnskapsføring, fakturering, kundeoppfølging, rapportering etc) –Organisering, roller, ansvar i oppdragsvirksomheten (tjenestegruppa, oppdragsdirektør, seksjons- og gruppeledere, oppdragseier etc) –Videreutvikling (strategi, nye tjenesteområder, kundegrupper et) –Ledelse av SUAF-utvikling –Oppfølging av daglig ledelse og sekretariat for §1.4.4-tiltak og andre samarbeidstiltak Rekruttering –Bruke rekrutteringshjelp, Compass valgt –Foreningene representert i innstillingsråd https://www.usit.uio.no/it-dir/nye-saker/oppdragsdirektor.html

9 Universitets- direktøren IT- direktøren Cristin styret Oppdrags- direktøren NN styret Cristin sekretariat Utviklings- gruppe NN sekretariat USIT 2.0

10 Strategi for universitetets IT-virksomhet Dokument –IT-organisasjonens strategi –Bygge på “Strategi 2020” Prosess og forankring –USIT, linje og ansatte –Lokal IT –Universitetets ledergrupper –Fakultetene https://www.usit.uio.no/it-dir/uio-it/strategi/

11 Oppbygging av strategien Visjon og strategisk retning –IT utvikler og endrer universitetet –Hva skal IT være for forskeren, underviseren etc Prinsipper –Hva er våre ledestjerner Kapitlene fra “Strategi 2020” –Et grensesprengende universitet –Læringsuniversitetet –Et samfunnsengasjert universitet –Et handlekraftig universitet –Det gode universitet

12 USIT i 2011-13 Prioritere, synliggjøre og rapportere Universitetsstyrets årsplanvedtak: –Tre-årig rullerende årsplaner –Relateres til “Strategi 2020” –Prioriteringer: Forskningskvalitet i 2011-13 Studiekvalitet i 2011 Internasjonalisering i 2012 Innovasjon i 2013 –Risikovurderinger Ledelse, faglig prioritering, handlingsrom, rekruttering... https://www.usit.uio.no/it-dir/planverk/2011/

13 Årsplan 2011-13 for USIT Overskriftene (ledermøtet 25. januar 2011) –Forskningsinfrastruktur –Læringsinfrastruktur –Grønn IT –Brukertjenester –Organisering, styring Innenfor rammene og prioriteringene gitt av UiOs årsplan


Laste ned ppt "Allmøtet på USIT 17. februar 2011. Agenda SUIT 2010 - Oppsummering av funnene i brukerundersøkelsen UiO-IT - Saker og aktiviteter knyttet til strategi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google