Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-ledernettverket 18. februar 2015 : Årsrapport for USIT for 2014: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-ledernettverket 18. februar 2015 : Årsrapport for USIT for 2014: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-ledernettverket 18. februar 2015 : Årsrapport for USIT for 2014: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal

2 USIT i 2014  Sterk innsats og svært mye levert. Takk for det!  Og en del utfordringer  Beretningen om dette ligger her:  http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/usit-i-2014/  Tekstlig beretning  Rapport fra virksomhetsområdene i USITs årsplan for 2014  Oppsummering av rapportering fra prosjekter, tjenestegrupper, underavdelinger, seksjoner og grupper 26. februar 2015

3 Rammer og føringer  Organisering og standardisering av universitetets IT- virksomhet  IT i nærhetsmodellen  Universitetets årsplan for 2014-16  Tiltak 5: Videreutvikling av forskningsinfrastruktur  Tiltak 7: Nyskapning i undervisning og læring  Tiltak 11: Grønt UiO og Grønn IT  Tiltak 15: Internt handlingsrom - administrativ utvikling  Tiltak 16: Infrastruktur - Areal og IT 26. februar 2015

4 Oversikt over årsplanen 1.Forskningskvalitet  Tjenester og ressurser for forskningen 2.Studiekvalitet  Tjenester og ressurser for undervisning, læring og studier 3.Administrativ IT  Tjenester og systemer for administrativ virksomhet 4.Fellestjenester  Tjenester alle bruker 5.Infrastruktur  Grunnlaget alt hviler på 6.Strategi, styring, organisering 26. februar 2015

5 1: Forskningskvalitet  Estimert bruk av fellestjenester og infrastruktur: ~40%  Tjenester for sensitive data  Iverksatt versjon 2.0 med planlagt sett av tjenester —Sikker innsamling av data med Nettskjema —Programvare og verktøy —Regneressursen Colossus —Analyse av videomateriale —Med mer  Enkel tilgang til forskningsressurser via portaler  Utbygging av LifePortal for livsvitenskapene  Andre aktuelle fagområder  Tilpassinger av Galaxy (avregning, rapportering, autentisering) 26. februar 2015

6 Forskningskvalitet (forts)  Lagringstjenester  Arkivtjeneste for forskningsdata i NorStore  1 Tb til forskerne  Utredning om lagring og deling av forskningsdata startet  Abel  Utvidet lagringskapasitet  Nettskjema og annen datainnsamling  Sikker innsamling av spørreskjemadata  Flervalgsprøver, quiz og annen utvikling  Innhenting (‘skraping’) av data i sosiale medier, nettdugnader etc 26. februar 2015

7 Forskningskvalitet (forts)  Metodestøtte med mer  Statistiske og kvalitative metoder  Utredning av LIMS-systemer  Semestervise kursuker  Arbeidsgruppe for IT-støtte til forskning 26. februar 2015

8 2: Studiekvalitet  Estimert bruk av fellestjenester og infrastruktur: ~30%  Utvikling, forvaltning og publisering av innhold  Mediearkiv  Publisering i Vortex  Digital eksamen og digitale vurderingsformer  Digital skoleeksamen etter JUS-modellen —JUS, UV  Medisin  UiO Digital eksamen  Etablering av ‘Min side’ for studentene  Nettverket ‘EdTech-UiO’ 26. februar 2015

9 Studiekvalitet (forts)  Nye undervisnings- og læringsformer  MOOC-løsning for universitetet: Futurelearn  NOU 2014:5 “MOOC i Norge”  Flexphil med flere  Avvikling av egen Fronter-instans for universitetet  Prosjekter:  Veikart for UiOs digitale undervisning (VUDU)  Studentresponssystem 26. februar 2015

10 3: Administrativ IT  Ny alumniløsning  Mangler et par avklaringer før overlevering  Bilagslønn  Utarbeidet forslag til innloggingsløsning  Universitetets administrative systemer  SAPUIO, HR-portal  Oppgradering til Oracle eBusiness Suite til versjon R12  Ny versjon av Basware  Høy oppetid, nesten ikke uplanlagt nedetid 26. februar 2015

11 4: Fellestjenester  Vortex og universitetets nettsted  Universell utforming  Responsivt design for mobile enheter  Standardisert malsett og driftsopplegg for nettstedene  Web Service-integrasjon  Sanntids-/AV-/multimedietjenester  SIP-infrastruktur  Kjøpsavtale for anbefalt AV-utstyr  Opptak av forelesninger  AV-nettverk 26. februar 2015

12 Fellestjenester (forts)  Ny utskriftstjeneste for universitetet  Utrulling av Safecom  Selvbetjeningsportal  Portal for utskrift fra mobile enheter med mer  NIKE – Ny integrert kalender- og e-posttjeneste  Infrastruktur for Outlook/Exchange  Gradvis utrulling til brukergruppene  Lotus Notes/Domino avviklet  Mobile tjenester  Anskaffet rammeverk og startet pilotering av plattform og tjenester 26. februar 2015

13 Fellestjenester (forts)  Lagringstjenester  Flyttet hjemme- og fellesområder til ny lagringsløsning  Startet arbeid med retningslinjer for backup og anskaffelse av ny backup-programvare 26. februar 2015

14 5: Infrastruktur 26. februar 2015  Tjenestedrift og –vedlikehold  Startet arbeid med 10 Gbps-infrastruktur på maskinrommet  Utviklet ny løsning for innsamling av konfigurasjonsdata med mer (Nivlheim) og overvåking av tjenester og systemer (Zabbix)  Windows-tjenester overvåket av SCOM 2012  Skille server- og klientnett  Trådløsnettet  Plan for oppgradering av trådløsnettet lansert, finansiering sikret  Gjestenett og ny løsning for førstegangs innlogging  Nytt driftssenter  Prosjekt godt i gang

15 Infrastruktur (forts)  Windows klient- og serverdrift  Veikart for Windows 8.1, Internet Explorer 11, Office 2013  SCCM-basert drift av Windows-servere  Tivoli, F-Secure, Windows XT faset ut  AD – Active Directory  Domenekontrollere oppgradert  Startet rydding av OU-er og GPO-er  Migrasjon til eget klient-AD  Utvikling av UHAD for UH-sektoren  Ny infrastruktur for Web-hotellet 26. februar 2015

16 6: Strategi, styring, organisering  Organisering og standardisering, nærhetsmodellen  IT-ledernettverket, fellesmøte m/lokal IT, IT-konferansen  Møte m/ledelsen ved fakulteter og andre enheter  IT i nærhetsmodellen, sluttføring av iverksettning av styrevedtaket om “Organisering og standardisering av universitetets IT- virksomhet”  Organisasjonsutvikling av USIT  Gruppe for sanntidstjenester  Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging  Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning  Samarbeidstiltaket Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) 26. februar 2015

17 Strategi, styring, organisering (forts)  IT-juridisk arbeid  Behandlingsansvarlig for personopplysninger  Høringer og utredninger —“Digital vurdering og eksamen, en juridisk vurdering”  Nytt IT-reglement for Universitetet i Oslo  IT-sikkerhetsarbeid  Risiko- og sårbarhetsvurderinger, samt sikkerhetstesting av systemer og applikasjoner  CERT  Revisjon av IT-sikkerhetshåndbok for Universitetet i Oslo  Adminstrativ IT  Sekretariat for SKAIT, revisjon av forvaltningsrammeverk 26. februar 2015

18 Sluttord  Om alt som ikke står i årsplan … 26. februar 2015


Laste ned ppt "IT-ledernettverket 18. februar 2015 : Årsrapport for USIT for 2014: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google