Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital eksamen på UiA Status. Hva skjer bak kulissene Film 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital eksamen på UiA Status. Hva skjer bak kulissene Film 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital eksamen på UiA Status

2 Hva skjer bak kulissene Film 2

3 Organisering 2011 - 2014 For prosjekt høst 2011(egenutviklet Citrix) Prosjekt 2012 – 2014 (fronter, uniwise, teksteditorer, citrix) Implementeringsprosjekt høst 2014 (utviklingsavtale) 2015 Overlevert til drift og implementering av ny løsning (Inspera) 3

4 Harde fakta Høst 2012 – vår 2014 Høst 2014Utviklingen Skoleeksamen54 emner 4,000 kandidater 130 emner 7,500 kandidater 0 =>35% Innleveringer300 emner 5,000 kandidater 140 + emner 50% =>100% 4

5 Løsninger 2012 – 2014 – 8 løsninger for skoleeksamen uten hjelpemilder testet og 5 pilotert Avtale med UNIwise våren 2013 – høst 2014 Anbudsprosess med UiO/UiB høst 2014 - Inspera 5

6 Risiko og sårbarsanalyse(ROS ) Etablere tiltak – tydeliggjøre ansvaret – informere ledelsen 70 risikoelementer - Eksamenskontoret / IT avdelingen /Infrastruktur/klient utstyr/Teknisk løsning/ Studenter og vit. ansatte + Vi har god kontroll på mye - Høyt arbeidspress / sykemeldinger/ IT ressurser – med mange lokaler/ redusert service på andre tjenester / klagesaker 6

7 Vår største utfordring 7

8 Smartere@uia.no 8 Forenkle - strømlinje Rolle /ansvar avklaring Få bedre kontroll Få på plass rutiner => Tjenesteavtale med IT avdelingen => Eksamen - Ny digex flyt

9 Ordinære periode høst 2014 - resultater Implementert i hele organisasjon Alle eksamener på BYOD Alle eksamener avlagt som planlagt (tre avik) 2 løsninger (WISEflow og EksamensFronter) 9

10 Pilotering av Operasjonssentral 10

11 Oppstart Underveis 11

12 Ressurser Eksamenskontoret Høst 2014 2,5 stillinger ekstra høst 2014 Våren 2015 2 ekstra stillinger  IT avdeling Høst 2014 – Kundesenter med bistand fra øvrige team + bruk av eksterne konsulenter (3600 / 470 timer) Våren 2015 Prosjektleder 100% (2012 – 2014) 12

13 Workshops studenter 13

14 BYOD 5% studenter reserverte en låne maskin i forkant av eksamen 90 reservemaskiner tilgjengelig – 2% av antall studenter som skulle avlegge en digital eksamen  Nødvendig med 2- 3 ekstra maskiner daglig Vi hadde god margin 4% av antall studenter avla sin eksamen på papir Årsak – ikke forberedt til digital eksamen, gamle maskiner, ustabile maskiner uten å ha koble til EDUroam før, kom uten maskin, Søkte på papir i forkant av eksamen  Klare retningslinjer til studenter 14

15 Kurs for de ansatte 15 PULS/ IT avd WS

16 Utfordringer – IT avdelingen Belastende periode siden høst 2012 – har stilt store krav til medarbeiderne ift mye testing på mange løsninger Krav om «digital» kompetanse nå (studenter, eksamensvakt, foreleser Antall parallelle rom med digitale eksamener Endre måten man jobbe på eller stille større krav til leverandører? Ekstremt arbeidskrevende og store utfordringer med BYOD Liten forståelse for den totale endringen i krav til infrastruktur IT må ta en aktiv rolle fordi mange problemstillinger er tekniske 16

17 Videre arbeid Øke 35% omfang av skoleeksamener Se på muligheter for digitalisering av teknologi og realfag eksamener Stimulere fagmiljøene til å bruke mulighetene som finnes til å lage mer avanserte/alternative eksamener i fremtiden – hva kunne være gode digitale vurderingsformer? Digitalisere andre ledd i eksamensarbeidet – for eksempel en digital fremmøte løsning Utviklingsarbeid med Inspera 17

18 Samarbeid i sektoren? UiB og UiA Uninett UiO? Andre? 18


Laste ned ppt "Digital eksamen på UiA Status. Hva skjer bak kulissene Film 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google