Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for USIT for 2015-17: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for USIT for 2015-17: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for USIT for 2015-17: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal

2 Rammer og føringer (I)  Strategi 2020 og SAB: “Build a Ladder to the Stars”  Forskningskvalitet  Utdanningskvalitet  Tverrfaglighet  (Organisering)  Universitetets årsplan 2015-17  Videreutvikling av forskningsinfrastruktur  Nyskaping i undervisning og læring  Grønn IT og grønt universitet 22. Januar 2015Side 2

3 Rammer og føringer (II)  IT i nærhetsmodellen  Endringsprosesser —IT-støtte til forskning og utdanning, arbeidsgruppene —IT-støtte til administrativ virksomhet —Organisering og koordinering i IT-virksomheten —Beslutninger, prioriteringer og styring —Brukerundersøkelser og benchmarking  Utviklingsprosjekter —Digital eksamen og digitale vurderingsformer —Standardisering av infrastruktur og drift av sanntids- og AV-tjenester —Integrasjons- og arkitekturrammeverk, tjenestekatalog  Nettverk —IT-ledernettverket, AV-faglig nettverk 22. Januar 2015Side 3

4 Rammer og føringer (III)  Møte m/fakultetene, IT-ledernettverket etc  Videreføring av arbeidet med organisering, koordinering og samhandling i IT-organisasjonen  Kommunikasjon, informasjon, dokumentasjon og varsling  Oppfølging av arbeidsgruppene for IT-støtte til forskning og IT- støtte til utdanning  Digital eksamen og digitale vurderingsformer  IT for studentene, blant annet kapasitet og dekning i trådløsnettet  Standardisering av infrastruktur og drift av sanntids- og audio- visuelle tjenester  Beslutninger, prioriteringer og styring i IT-virksomheten 22. Januar 2015Side 4

5 Rammer og føringer (IV)  Møte m/fakultetene, IT-ledernettverket etc (forts):  Store datamengder, åpne forskningsdata  Instrumentnett (‘lab-nett’) og Laboratory information management system (LIMS)  Nye lærings- og undervisningsformer (MOOC, LMS etc)  IT for studentene, utbygging av kapasitet og dekning av trådløsnettet, større prosjekt i forbindelse med prioriteringen av lærings- og arbeidsmiljø i universitetets årsplan for 2016-18  Plattformstøtte for Linux, OS X og mobile enheter (Airwatch)  Ny utskriftsløsning for universitetet 22. Januar 2015Side 5

6 Strukturen for årsplanen 1.Rammer og føringer 2.Forskningskvalitet 3.Utdanningskvalitet 4.Administrativ IT 5.Basis IT 6.Infrastruktur 7.Strategi, styring, organisering 22. Januar 2015Side 6

7 2: Forskningskvalitet 1.Oppfølging av arbeidsgruppen for IT-støtte til forskning 2.Videreutvikling av tjenester for sensitive data (TSD) 3.Følge opp utredning om deling og lagring av forskningsdata 4.Utvide tilbudet (portaler) av forskningsverktøy tilgjengelig på Web 5.Kartlegge utfordringer og utvikle løsninger for behandling av store datamengder 6.Følge opp anbefaling av løsning for instrumentnett og LIMS 7.Videreføre arbeid med nasjonal og internasjonal eInfrastruktur 8.Følge opp tjenester og ressurser for Life Science 9.Videreutvikle tilbud på HumSam-området 22. Januar 2015Side 7

8 3: Utdanningskvalitet 1.Oppfølging av arbeidsgruppen for IT-støtte til utdanning 2.IT-tjenester for studentene – Utbygging av trådløsnettet 3.IT-tjenester for studentene – Videreutvikling av Min side og studieinformasjon 4.Digital eksamen og digitale vurderingsformer 5.Nye undervisnings- og læringsformer 6.Forelesninger på nett 22. Januar 2015Side 8

9 4: Administrativ IT 1.Følge opp Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT 2.Bedre forskerstøtte 3.Drift og vedlikehold av universitetets administrative systemer 22. Januar 2015Side 9

10 5: Basis IT 1.Personlig lagring, deling og synkronisering av data og dokumenter 2.Avklare driftsløsning og tjenestetilbud for OS X og Linux 3.Etablere plattform og tjenester for mobilt utstyr 4.Ny utskriftsløsning for universitetet 5.Videreutvikle programvaretjenestene 22. Januar 2015Side 10

11 6: Infrastruktur 1.Utvikle leveranseplattform basert på skyteknologi og skytjenester 2.Standardisering av infrastruktur for og drift av sanntids- og AV- tjenester 3.Utvikling av integrasjons- og arkitekturrammeverk, tjenestekatalog 4.Etablering av nytt driftssenter 5.Bygge ut kvalitet, kapasitet, stabilitet og tilgjengelighet i infrastrukturen 6.Cerebrum-utvikling 22. Januar 2015Side 11

12 7: Strategi, styring, organisering 1.Videreutvikle og forbedre prosesser for beslutninger, prioritering og styring i IT-virksomheten 2.Gjennomføre og følge opp brukerundersøkelser og benchmarking 3.Styrke organisering, koordinering og samhandling i IT- organisasjonen 4.Bedre kommunikasjon, informasjon, varsling og dokumentasjon 5.Organisasjonsutvikling av USIT 6.Sørge for at universitetet etterlever lov- og regelverk på IT- området 7.Videreføring av IT-sikkerhetsarbeidet 8.Bedret risikostyring og beredskap 22. Januar 2015Side 12

13 8: Årsplaner for grupper, seksjoner etc  Planlegging av tiltak skjer der det eies og skal gjennomføres:  I grupper, seksjoner og underavdelinger  I prosjekter og tjenestegrupper  USITs årsplan er et ekstrakt av disse planene 22. Januar 2015Side 13

14 Oppsummering oppgaver SKAIT  Digital eksamen  Utvikling av integrasjons- og arkitekturrammeverk, tjenestekatalog  Rammeverk for risikoanalyser og revisjon av nivå 1&2 administrative systemer  Drift og vedlikehold av de administrative IT-systemene  Oppfølging av SKAIT  Prosjekter og aktiviteter i fagavdelingene  FDVU  Oppgradering ePhorte  MinSide og MineStudier 22. Januar 2015 Side 14


Laste ned ppt "Årsplan for USIT for 2015-17: – Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google