Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10

2 19.08.2014Universitetsbiblioteket Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB 2010-2015 http://www.ub.uib.no/felles/dok/strategi/Strategisk-plan-UB- 2010-2015.pdf

3 Virksomhetside Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen, og bistå i å videreutvikle det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen i samarbeid med fagmiljøene og øvrige avdelinger ved UiB. Universitetsbiblioteket skal bidra til at Universitetet i Bergen når sine akademiske mål ved å samle og gjøre tilgjengelig faglig relevant informasjon, og ved å medvirke til at studenter og ansatte har den kompetanse og de ferdigheter som trengs for å finne, vurdere og bruke denne informasjonen. Bibliotekets primære målgrupper er studenter og ansatte ved UiB. UB vil også gi tjenester til andre samarbeidende institusjoner etter egne avtaler. Biblioteket skal videre bidra til folkeopplysning, en demokratisk samfunnsutvikling og videre- og etterutdanning ved å stille mest mulig av sine ressurser til disposisjon for allmennheten. Universitetsbiblioteket har et kulturbevaringsansvar for de historiske samlingene biblioteket forvalter.

4 Behov for informasjon i kunnskapssamfunnet Forskeren Studenten Bedriftslederen i Odda Saksbehandleren i Forskningsrådet Saksbehandleren i Bergen kommune

5 Betydningen av ulike kanaler for kunnskapsoverføring

6

7

8 Ikke alle har tilgang

9

10 Den digitale kunnskapsbasen GRIND.no – Kunnskapsportal for veibøkene på nett Direkte lenker inn til det digitale biblioteket –BORA (Bergen Open Research Archive) –Billedsamlingen –Diplom og manuskriptsamlinger

11

12

13

14

15 Hva med forskeren? Får de det de trenger?

16 Fag- og forskningslitteratur - en helt nødvendig infrastruktur på linje med vitenskapelig utstyr Kvalitet på forskning Forskningsbasert utdanning Tverrfaglig forskning Samarbeid på tvers av institusjoner Desentralisert – mange små institusjoner Lite antall forskere innenfor hver fagdisiplin Faglitteraturen mer og mer tilgjengelig via PC Forretningsmodellene for e-ressurser er ikke optimale (et globalt problem)

17 19.08.2014Universitetsbiblioteket

18 Stadig større utfordring med tilgang til litteratur Stadig mer av tidsskriftene er bundet opp i pakker De store UH-institusjonene bruker opp sine litteraturmidler på store tverrfaglige tidsskriftpakker fra de store forlagene. Bokanskaffelser og tidsskrifter innen viktige nisjeområder som går utenom de store pakkene må ofte vike. De små UH-institusjonene og mindre forskningsinstitusjoner må gi avkall på store og viktige tverrfaglige pakker pga høy pris. Leverandørene av elektroniske tidsskrifter og bøker setter store restriksjoner på levering av elektroniske ressurser mellom de ulike institusjonene som samarbeider om forskning.

19 I dag ABM-utvikling forhandler mange av avtalene for UH- institusjonene – opt-in licenses Norge har 7 universitet, 32 offentlige finansierte høg høgskoler samt 25 andre institusjoner innenfor høyere utdanning (delvis off finansiert) 61 offentlig finansierte forskningsinstitutter Sykehus ++

20 Hva hadde vi oppnådd hadde vi tenkt større (mer nasjonalt) Tilgang til den mest relevante fag og forskningslitteraturen for mange flere institusjoner Bedre avaler med forlagene Open Choice/Open Access muligheter inkludert i avtalene Mindre byråkratiske og tidkrevende avtaler på tvers av institusjonene Muligheter for egne alumniavtaler ? Open Access løser ikke alt – iallefall ikke på mange år Nasjonale lisenser – “mye for lite”

21 Dette gjør de andre steder Canada Tyskland Forskningsfinansering

22

23 Hva gjør vi? –Forhandler mer aktivt (i.e. Springer) Open Choice –UH-Nett Vest – en regional pilot –Elsevier – en nasjonal pilot (UHR, ABM) –UHR arbeider mot KD – Rektormøtet

24 19.08.2014Universitetsbiblioteket Visjon for Universitetsbibliotekets virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB 2010-2015 http://www.ub.uib.no/felles/dok/strategi/Strategisk-plan-UB- 2010-2015.pdf

25 Virksomhetside Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen, og bistå i å videreutvikle det totale faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet i Bergen i samarbeid med fagmiljøene og øvrige avdelinger ved UiB. Universitetsbiblioteket skal bidra til at Universitetet i Bergen når sine akademiske mål ved å samle og gjøre tilgjengelig faglig relevant informasjon, og ved å medvirke til at studenter og ansatte har den kompetanse og de ferdigheter som trengs for å finne, vurdere og bruke denne informasjonen. Bibliotekets primære målgrupper er studenter og ansatte ved UiB. UB vil også gi tjenester til andre samarbeidende institusjoner etter egne avtaler. Biblioteket skal videre bidra til folkeopplysning, en demokratisk samfunnsutvikling og videre- og etterutdanning ved å stille mest mulig av sine ressurser til disposisjon for allmennheten. Universitetsbiblioteket har et kulturbevaringsansvar for de historiske samlingene biblioteket forvalter.

26 Behov for informasjon i kunnskapssamfunnet Forskeren Studenten Bedriftslederen i Odda Saksbehandleren i Forskningsrådet Saksbehandleren i Bergen kommune

27 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google