Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMEN TIL FORELDREMØTE. STYRINGSDOKUMENT Lov om barnehagar Rammeplan for barnehagar Årsplan Månadsplan / vekeplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMEN TIL FORELDREMØTE. STYRINGSDOKUMENT Lov om barnehagar Rammeplan for barnehagar Årsplan Månadsplan / vekeplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMEN TIL FORELDREMØTE

2 STYRINGSDOKUMENT Lov om barnehagar Rammeplan for barnehagar Årsplan Månadsplan / vekeplan

3 FOKUSOMRÅDE «VÆRE SAMMEN» o Kompetanseheving av dei vaksne i barnehagen «NATURMATERIALE» o Prosjektoverskrift gjennom året

4 §20.Taushetsplikt For virksomheter etter denne lov (lov om barnehagar) gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

5 § 21.Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

6 § 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

7 Overgangsplan barnehage / skule Administrativt vedteken plan Seier noko om kva som skal vere gjort fram mot skulestart frå barnehagen si side og skulen si side o Ulike samarbeidsmøter for å dele metodar og erfaringar o Samtalar med barn og foreldre o Overføringssamtale mlm. Barnehage og skule o Samtale mellom barnehage, skule foreldre og eventuelle andre aktuelle aktørar for barn med særskilde behov Planen ligg tilgjengeleg på Stord kommune si heimeside, barnehagar

8 Rehabilitering av Skogatufto barnehage 7,5 millionar Politisk vedteke 25.august 2015 Oppstart ikkje heilt klart Midlertidig plassering av barn og personale Prosess

9 Endringar i struktur og organisering Spennande oppstart Positiv for nokre, tyngre for nokre Me ser positiv effekt Og me er at me må jobbe med justeringar

10 Endring frå mandag 31.august 2-åringane et frukost på eige grupperom mellom klokka 8-9. 3-5 åringane et felles frukost på Bikuben mellom klokka 8-9.

11 Dagsrytme Marihøno og Revahiet (1 OG 2 ÅRINGANE) Bikuben, Bjørnahålo og Kråkerereiret O6.45 Barnehagen opnar 06.45 – 08.00 Roleg aktivitet 08.00 – 09.00 Frukost på gruppa 09.00 – 09.30 Stell og klargjering til utetid 09.30 – 10.30 Skjerma utetid for dei minste 10.30 – 11.00 Frukt / mat, stell og klargjering til kviletid 11.00 – 13.30 Kviletid med påfylgjande lunsj 11.00 – 14.00 Kjernetid for gruppa 14.00 – 15.00 Frileik ute/inne 15.00 – 16.15 Stell og klargjering til utetid 16.15 Barnehagen stenger O6.45 Barnehagen opnar 06.45 – 08.00 Roleg aktivitet i gang og på Bjørnahålo 08.00 – 09.00 Fleksifrukost på Bikuben 09.00 – 09.20 Samlingsstund / morgonmøte på gruppene 09.30 – 10.15 Frileik 10.30 – 11.30 Utetid 11.00 – 14.00 Kjernetid for gruppa 11.30 Lunsj på eiga gruppe 14.00 – 15.00 Frukt / Frileik ute/inne 15.00 – 16.15 Felles utetid 16.15 Barnehagen stenger


Laste ned ppt "VELKOMEN TIL FORELDREMØTE. STYRINGSDOKUMENT Lov om barnehagar Rammeplan for barnehagar Årsplan Månadsplan / vekeplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google