Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Resultatkontroll foryngelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Resultatkontroll foryngelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Resultatkontroll foryngelse

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Noen korte kommentarer 5 – link til kart og automatisk innlegging av koordinater 20 – subjektiv vurdering av landskapstilpasning. Burde vært en oppfølging, jfr eiendomsgrenser og skogreisningsfelt 28 – burde vært flere alternativ m.a. lerk eventuelt annet treslag Savner en mulighet til å si noe om kvaliteten på ulike skjøtselstiltak. For eksempel kan et felt være markberedt, men utført på en slik måte at markberedt areal ikke kan påregnes å gi en tilfredsstillende foryngelse. Bra at kontrolltidspunktet er endret Det tekniske rundt skjemaet fungerer i all hovedsak bra. Men hva med bakgrunnen for kontrollen, og hensikten, …? Burde resultatkontrollen vært en integrert del av et større kontrollsystem?

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Bruk av data Trekk av 50 flater – ca 35-40 av disse er flater i ordinært skogbruk God nok statistikk på fylkesnivå? Valg av kriterier og kjøring av statistikk burde vært en del av ”Resultatkontrollpakka” på SLF.no Burde det vært en rutine å oppsøke feltene igjen etter 10 år? (Automatisk opphenting av felt som ble kontrollert da) Hvor mye kan vi forvente/forlange at kommunene skal kontrollere – Sammenstilling av flere kontrolloppgaver, tilskuddskontroll, kontroll for utbetaling av skogfond med mer – Når er et felt forynget? jfr. bærekraftforskrifta

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

5 Oppfølging av foryngelsesplikt §8: Dersom kommunen finn at forynginga ikkje er tilfredsstillande må kommunen vurdere om det er nødvendig å påleggje tiltak for å få til tilfredsstillande forynging. Kommunen kan berre gi pålegg om å forynge med treslag som naturleg høyrer heime i området

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Skogbilde i Møre og Romsdal Bjørk eller ….Gran Hva er naturlig og hva kan vi pålegge skogeier å plante?

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Eksempel: Hogst av 60 år gammelt granbestand på bonitet G20 i et område som har stor grad av treslagsskiftet skog Netto inntekt pr daa 10.000,- Skogeier ønsker ikke å plante gran, men ønsker å få opp naturlig bjørk, dvs dunbjørk. Argumentene kan være: har nok gran på eiendommen, liker ikke gran, ønsker større vedressurser osv. Har skogeier oppfylt foryngelsesplikten med det? Får kommunen støtte fra SLF/LMD dersom det blir kjørt sak mot skogeier? Hvilke muligheter har vi for å reagere dersom det blir avdekt avvik i forhold til skogpolitikken, enten dette er gjennom resultatkontroll, virkemiddelkontroll eller annen kontroll?


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Resultatkontroll foryngelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google