Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk utdannings- og forskningssamarbeid i endring Internasjonal direktør Kari Kveseth Norges forskningsråd Om å utbygge Norden til en internasjonalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk utdannings- og forskningssamarbeid i endring Internasjonal direktør Kari Kveseth Norges forskningsråd Om å utbygge Norden til en internasjonalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk utdannings- og forskningssamarbeid i endring Internasjonal direktør Kari Kveseth Norges forskningsråd Om å utbygge Norden til en internasjonalt ledende region for kunnskap, forskning og innovasjon

2 Norden utvides og endres Langsiktige samarbeidstradisjoner:  Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island  Felles kultur, språk og verdigrunnlag Selvstyreområdene:  Færøyene, Grønland, Åland Nærområdene:  Estland, Latvia, Litauen, Norvest-Russland

3 Innovasjon og FoU i Norden % FoU av BNP: Sverige4,3 Finland3,4 Island3,1 Danmark2,4 Norge1,6 Norden3,0 EU1,9 OECD2,3 % innovative bedrifter i Norden: Danmark42 Finland41 Sverige40 Norge32

4 Norden- en mangfoldig FoU region Vi er en sterk FoU-region Sverige og Finland viktige lokomotiver Danmark og Island følger etter Norge stagnerer Danmark får mest innovasjon igjen for FoU pengene. Norge scorer lavt både på FoU og innovasjon

5 Forskjeller i Norden Island og Norge: Sterke råvarenasjoner  Utfordring: FoU for å makte krevende omstillinger i næringslivet Finland, Sverige og Danmark: Sterke innovasjonsmiljøer  Utfordring: FoU nødvendig for å være i front innenfor viktige næringer

6 Norge i Norden - Avtalebasert samarbeid i UoH - sektoren Europeisering av norsk forskning. Norden og Øst-Europa øker mest. USAs posisjon svekkes

7

8 Norwegian students in research training by country, 1994/95-2002/03

9 Norwegian students in higher education abroad, 1980/81-2002/03

10 Felles arbeidsmarked i Norden? I 1998: 30 693 flyttet til et annet nordisk land Om lag samme flytting mellom nordiske land som ”langdistanse flytting” i landene Nivået på flytting varierer med arbeidsledighet, og mest unge som flytter Vi vet ikke hvor mange som har høyere utdanning – her burde vi ha mer kunnskap

11 Hva hindrer mobilitet? Finansiering - ikke lengre vesentlig, men USA begunstiget Språkbarrierer Andre land mer attraktive – språk Manlende kvalitet og attraktivitet på internasjonalt nivå - prestisje Strekere krav til normert gjennomføringstid Familiesituasjonen Kjønnsforskjeller – ikke tydelige

12 Utfordringer for Norden EUs mål: Den mest innovative regionen globalt innen 2010 og 3 % av Europas BNP til forskning Felles europeisk forskningspolitikk (ERA) Felles europeisk utdanningspolitikk Innebærer: Press på rekruttering Konkurranse om kompetanse Sterkere krav til innovasjonsevne Norden kan velge å samarbeide om å møte utfordringene

13 Hva er ambisjonsnivået? Norden som en ledende region for kunnskap, forskning og innovasjon Samordne det politiske og det strategiske – eller tydeliggjøre skillet Se utdanning, forskning og innovasjon samlet – eller som tre stolper Skape en alternativ finansieringskanal til de nasjonale – eller bedre samordning

14 Utnytte felles ressurser Bedre utnyttelse av den samlede utdanningskapasiteten Øke mobiliteten Bedre utnyttelse av vitenskapelig utstyr Enklere tilgang til nasjonale databaser Utvikle fagmiljøer over kritisk masse Trans-nasjonale program?  Gi forskerne i Norden flere muligheter  Større og mer mangfoldig arena for forskningsfinansiering Felles nordisk utdannings- og forskningsstragi.. ……som ikke kommer istedenfor eller i tillegg til nasjonale strategier, men som understøtter disse

15 Organisatoriske grep Forenkling Bygge opp om ambisjonene Tydeliggjøre den politiske, den strategiske og den finansielle funksjonen Finansielle fullmakter Nye virkemidler

16 Virkemidler Nettverk - mellom de fremste miljøene Samordne investeringer i kostbare installasjoner og databaser Nordiske forskningsskoler Tematisk programmer – komparative fortrinn Integrerte programmer- forskning og innovasjon - forskerskoler Mobilitetstiltak  Nordpluss-familien  mobilitetssentre med felles portal IT-læring Toppfinansiering fra NMR og finansiering av samarbeid Trans- nasjonale programmer – skrittvis og på utvalgte områder

17 Viktige endringsarenar i 2004 Nordpluss-programmene  styrket mobilitet og nettverksamarbeid innen utdanning Overføring av de nordiske institusjonene til landene  Sterkere nasjonalt ansvar for den nordiske dimensjonen innenfor nasjonale prioriteringer Opprettelsen av et Nordisk forsknings- og innovasjonsråd Hvitbokarbeide for Innovasjon i Norden


Laste ned ppt "Nordisk utdannings- og forskningssamarbeid i endring Internasjonal direktør Kari Kveseth Norges forskningsråd Om å utbygge Norden til en internasjonalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google