Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøseminar akvakultur Florø, 10-11 februar 2016 Egil H. Ytrøy, finansieringsrådgjevar IN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøseminar akvakultur Florø, 10-11 februar 2016 Egil H. Ytrøy, finansieringsrådgjevar IN."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innovasjonnorge.no Miljøseminar akvakultur Florø, 10-11 februar 2016 Egil H. Ytrøy, finansieringsrådgjevar IN.

2 Foto: Jo Michael Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings- og fiskeridepartementet: 51% Fylkeskommunene: 49% Opprettet ved egen lov, har eget styre Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør fra september 2014 Om oss

3 Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer

4 www.innovasjonnorge.no Vi er tett på bedriftene der de er …

5 www.innovasjonnorge.no … og vi er tett på kundenes markeder

6 Hva er innovasjon? Entreprenørskap Produkt/ tjenester Verdi Mennesker Tekno- logi Penger Idé Muligheter

7 Offentlige virkemidler i samarbeid:

8 Profilering (3) Kompetanse (3) Finansiering (8) Rådgivning (7) Nettverk (3) Våre tjenester

9 Finansiering (8) Våre tjenester IDÉAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJONVEKST Risikolån og tilskudd Lavrisikolån Etablerertilskudd IFU/OFU Miljøteknologiordningen

10 Finansiering De mest aktuelle virkemidlene Etablerertilskudd Industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter IFU/OFU Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Regionale utviklingsmidler Bygdeutviklingsmidler Lån

11 www.innovasjonnorge.no Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi

12 Miljøteknologiordningen skal fremme norsk miljøteknologi og styrke norsk næringslivs konkurranseevne Foto: photos.com

13 Ordningen omfatter kunnskap eller fysiske innretninger som forbedrer miljøet eller som er mer miljøvennlig enn teknologien som brukes i dag Foto: photos.com

14 Gjelder bedrifter i alle størrelser, over hele landet, som utvikler ny miljøteknologi

15 Skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder. Prosjektene skal ha et betydelig verdiskapingspotensial i Norge.

16 skal utprøves i pilot- eller demonstrasjons- anlegg Kan skaleres og tas ut i markedet har internasjonal konkurransekraft er bedre for miljøet enn dagens teknologi Vi søker løsninger som kan begrunne og tallfeste hvorfor løsningen er bedre for miljøet Toms93/iStock/Thinkstock

17 Hva støttes? opprinnelig modell av maskin eller instrument som brukes som modell for videre utvikling Prototype storskala infrastruktur som legger til rette for simulering, testing og verifisering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter Test- og verifiseringsanlegg ny fungerende løsning for uttesting i mindre skala Pilotanlegg videreutvikling av en fungerende løsning for uttesting i stor skala Demonstrasjonsanlegg

18 Utviklingsfase Ordningen støtter prosjekter som nærmer seg kommersialisering, og som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold. 18 Foto: Flumill

19 Tilskudd fordelt på bransje og år:

20 To prosjektkategorier – begge pilot- og demonstrasjonsanlegg: Miljøteknologi- ordningen FoU-kostnader til å planlegge, investere i og teste pilot- og demonstrasjonsanlegg. Bedrifter som utvikler teknologi. Bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg som overgår EU-standard. Bedrifter som tar i bruk teknologi 2 1

21 1 Bedriftens størrelse Tilskudd Store Mellomstore Små 100% 0 50% Inntil 45 % Inntil 35 % Inntil 25 % FoU-kostnader pilot- og demoanlegg – FoU-regelverket

22 Prosjektsamarbeid mellom flere bedrifter og institusjoner kan utløse høyere tilskuddsandel Ill.: presentermedia

23 Pilot- og demonstrasjonsanlegg FoU-kostnader til planlegging, investeringer og testing Bedriftens størrelse Tilskudd Store Mellomstore Små 100% 0 50% Inntil 45 % Inntil 35 % Inntil 25 % 1 Samarbeidsbonus + inntil 15 %

24 Investering i pilot- og demoanlegg som overgår EUs miljøkrav – støtte til merkostnader ved investering (miljøregelverket) Bedriftens størrelse Tilskudd Store Mellomstore Små 0 Inntil 60 % Inntil 50 % Inntil 40 % 2

25 Søk på innovasjonnorge.no Søknader behandles fortløpende Vurderes av eksternt ekspertpanel Miljøteknologi- ordningen Søknadsbehandling

26 Døme miljøteknologiprosjekt: Alsaker Fjordbruk

27 Lån www.innovasjonnorge.no

28 Lån Lavrisikolån Lån til investeringer (bygg, maskiner, fiskebåter, etc) Lån gis på gode, konkurransedyktige betingelser (2,5 % - ?) Det kreves tilfredsstillende sikkerhet og gjeldsbetjeningsevne Vi deler gjerne lånet med sideordnet sikkerhet Store lån blir knyttet opp mot finansielle covenents Risikolån - Innovasjonslån Toppfinansiering Investeringer og utvikling Moderate krav til sikkerhet Gode betingelser, hensyn tatt til profil (4,9 %) Kan gis som betinget lån, dvs med delvis ettergivelsesmulighet

29 Kva kriterier legg IN til grunn i vår vurdering av nye prosjekt? www.innovasjonnorge.no

30 Husk: Verdiskaping i Norge Miljøeffekt Markedspotensial Nyhetsgrad og innovasjonshøyde Gjennomføringsevne Utløsende for prosjektet

31 Kva er flaskehalsane i innovasjonsarbeidet?

32 Innovasjon og risiko Forholdet mellom innovasjon og grad av usikkerhet( McDermott og O’Connor, 2002) Lav usikkerhetHøy usikkerhet Lav usikkerhet Høy usikkerhet Inkreme ntell innovasj on Gjennombr udds innovasjon Marked s risiko Teknologisk risiko

33 Bedriftsnettverk «Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter»

34 Innovasjonssamarbeid Løyse felles problem meir effektivt Lære meir frå kvarandre Utvikle felles strategi på innovasjonssamarbeidet Bidra til at moglegheiter for ny verdiskaping vert realisert.

35 Forstudie (feb-mars 2016) Intvervju med bedriftsleiarar i verdikjeda til havbruksnæringa i Sogn og Fjordane Kva er dei viktigaste faktorane for utviklinga av deira bedrift, og kva er flaksehalsane i innovasjonsarbeidet? Konkretisere felles idear om nettverk Lage ein møteplass mellom bedriftene og Innovasjon Norge er med. Interessert? Paul Jacob Helgesen Segel Tlf: 48 99 83 83 paul.jacob@segel.no

36 Takk for meg!!! Kontakt oss: www.innovasjonnorge.nowww.innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Miljøseminar akvakultur Florø, 10-11 februar 2016 Egil H. Ytrøy, finansieringsrådgjevar IN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google