Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsplan Voksenåsen Badeballklubb Arbeidsrapport for planen. Virksomhetsplanen vedtas på årsmøtet før den er et formelt gjeldene dokument.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsplan Voksenåsen Badeballklubb Arbeidsrapport for planen. Virksomhetsplanen vedtas på årsmøtet før den er et formelt gjeldene dokument."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsplan Voksenåsen Badeballklubb Arbeidsrapport for planen. Virksomhetsplanen vedtas på årsmøtet før den er et formelt gjeldene dokument.

2 Leder Mobil E-post Veileder Mobil E-post Arbeidsgruppe plan … FremdriftHva Avklarende møte GAP-analyse Visjon, verdier, virksomhetside Hovedmål og innsatsområder Delmål og virkemidler Sy sammen planen Årsmøte behandler planen Hvem Medlemmer Prosessen Planen skal vedtas på årsmøtet

3 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten Et bilde av en organisasjons virksomhetsplan. Raketten er også verktøyet idretten benytter for å utvikle virksomhetsplaner.

4 Hva skal avklares i planen ? Virksomhetsplan Visjon – Det vi ønsker å strekke oss etter og skape i framtiden Verdigrunnlag – Det som er viktigst for oss og klargjør hvordan vi skal være Virksomhetsidé – Hva skal vi drive med for hvem? Hovedmål – Det klubben skal oppnå og bli Innsatsområder – Det vi skal konsentrere arbeidet om for å nå hovedmålet Delmål – Konkrete steg mot hovedmålet Virkemidler – De midlene vi skal benytte for å oppnå målene Handlingsplan (samlet for alle områder eller delplaner på hvert område) Definere de konkrete tiltakene som skal gjøres for hvert delmål, hvem som er ansvarlig, når tiltakene skal gjøres og med hvilke ressurser?

5 Innholdet i ferdig plan Innledning Skrives av leder til slutt (etter prosessen) Visjon Lages i prosess Verdigrunnlag Lages i prosess Virksomhetsidé Lages i prosess Hovedmål Lages i prosess Innsatsområder Lages i prosess Delmål og virkemidler Lages i prosess Handlingsplan Lages av avdelinger/utvalg ut fra hovedmål og delmål Historikk og status Kort historikk og status Evt. medlemsutvikling og enkel organisasjonsplan Evaluering Beskriv hvordan evaluering og rapportering skal skje?

6 Vår situasjon i dag Hva fungerer bra ? Hva fungerer mindre bra ?

7 Anlegg Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

8 Aktivitet Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

9 Arrangement Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

10 Ledelse Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

11 Trener Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

12 Organisasjon Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ?

13 ”Drømmen min” Du våkner en morgen og klubben er blitt akkurat slik du ønsker! Beskriv hvordan klubben ser ut da? Hva skriver avisene om? Hva har dere oppnådd? Hva driver dere med? Hvordan opplever folk å være i klubben?

14 Klubb GRUPPE 1 ... Drømmen min

15 Klubb GRUPPE 2 ... Drømmen min

16 Verdier …Virksomhetside` … Visjon …Hovedmål … Grovsortering drømmen

17 Visjon Visjonære utsagn i drømmen:... Gruppearbeid med forslag til visjon 1. 2. 3... Felles forslag visjon

18 Verdier Verdibaserte utsagn i drømmen:... Gruppearbeid med forslag til verdier Gr 1:,,... Gr 2:,,... Gr 3:,,... Felles forslag 3-4 verdier

19 Fyll verdiene Dette gjør vi for å etterleve våre verdier Verdi 1: Jeg/vi vil… Verdi 2: Jeg/vi vil… Verdi 3: Jeg/vi vil…

20 Virksomhetside Utsagn i drømmen knyttet til virksomhetside:... Gruppearbeid med forslag til virksomhetside Gr 1:... Gr 2:... Gr 3:... Felles forslag vrksomhetside

21 Målbilder i drømmen:............

22 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Hovedmålet Dette vil vi at klubben skal oppnå og bli på lang sikt: (skriv inn hovedmålet).

23 Innsatsområder Hvor blir det viktigst å rette innsatsen dersom vi skal nå hovedmålet? Trenere: Ledelse: Organisasjon: Arrangement: Aktivitet: Anlegg: …. inndeling etter hjulet ?

24 Innsatsområder og delmål innen 2018 Innsatsområde 1 (eks. Aktivitet) STATUS Eks: Pr 2014 har klubben 7 treningsgrupper fordelt på 25 treningstimer i uka. Klubben utøver aktivitet i 4 ulike grener. DELMÅL Eks. Klubben skal ha 12 treningsgrupper Klubben har 30 treningstimer pr uke Klubben stiller med utøvere i 8 ulike grener VIRKEMIDLER Eks. - Plan for rekruttering - Aktiv markedsføring - Arbeide for å sikre nok anleggskapasitet

25 Innsatsområder og delmål innen 2017 Innsatsområde 2: (eks. Trenere) STATUS Vi har pr 2014 liten oversikt på trenerkompetansen i klubben. DELMÅL Vi skal ha kvalifiserte trenere i alle grener innen 2016. -Alle trenere på barnepartier skal ha 16 timers aktivitetslederkurs -Alle trenere på konkurransepartier skal ha trener 2 utdanning -Alle trenere skal ha politiattest VIRKEMIDLER - Kartlegge kompetanse - Trenerutdanning - Benytte Klubbadmin til registrering av trenere

26 Handlingsplan (liten klubb) OmrådeMålTiltakAnsvar/fristRessurserStatus Organisasjon Trenere Ledelse Aktiviteter Arrangement Anlegg

27 Handlingsplan (område) MÅL: … … TiltakAnsvarFristRessurserStatus

28 Arbeid med planen Møter hver 3. måned for ledere/ansvarlige for alle områdene – Mål og aksjonslogg (status på handlingsplan) På alle styremøter – Budsjetter, inntekter, kostnader og likviditet (risiko knyttet til inntekter…) – Orientere om status på HP Årsrapport – Årsberetning til årsmøtet med resultatoppnåelse på virksomhetsplanen Evaluering – Hvordan har planen og arbeidet med den fungert?


Laste ned ppt "Virksomhetsplan Voksenåsen Badeballklubb Arbeidsrapport for planen. Virksomhetsplanen vedtas på årsmøtet før den er et formelt gjeldene dokument."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google