Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Losby Golfklubb & Losby Golfpark Virksomhetsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Losby Golfklubb & Losby Golfpark Virksomhetsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Losby Golfklubb & Losby Golfpark Virksomhetsplan

2 Program: Hvem er vi? –Losby Golfklubb –Losby Golfpark AS Felles begrepsapparat Hvordan har prosessene vært –Prosessen med å utvikle 2010 - idag –Prosessen med å revidere –Virksomhetsplan i det daglige Tanker videre Virksomhetsplan

3 Hvem er vi? –Losby Golfklubb Idrettsklubb med 1500 medlemmer – hovedparten av medlemsmassen er over 40 år. Ble tidlig en toneangivende idrettsklubb i Golf-norge. Mange NM titler - har i dag Norges beste mannlige golfspiller (Espen Kofstad) –Losby Golfpark AS Driftsselskap eid av 1650 aksjonærer – hovedsakelig medlemmer 18 hulls golfbane 9 hulls golfbane Treningsanlegg På grensen til Østmarka – mange turmuligheter, rikt dyreliv –Tett samarbeid med Lørenskog kommune Skiløyper Turveier –Tett samarbeid med ”Fotballgolf” Tilrettelegger i 2013 for fotballgolf på våt 9 hulls golfbane. Virksomhetsplan

4 Felles virksomhetsplan for Losby Golfklubb og Losby Golfpark AS Visjon: Solheim Cup til Losby. Verdigrunnlag: På Losby skal vi være banebrytende, gjestfrie og inkluderende. Hovedmål for planperioden: Losby etablert som golfdestinasjon med tydelig internasjonal anerkjennelse. Suksesskriterier: Klubbmiljø – et klubbmiljø med et konstant fokus på rekruttering, trivsel og utvikling. Kvalitet - forutsigbar og høy standard på golfanlegget og servicetilbudet. Mål, delmål og virkemidler beskrives i forhold til disse suksesskriterier. Handlingsplaner utarbeides årlig. Virksomhetsplan

5 Felles begrepsapparat (gjerne med særforbundet) Visjon En visjon er et barrierebrytende mentalt bilde av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som om vi er der. Verdigrunnlag Verdi kommer av det greske ordet valér, som oversatt til norsk blir ”å ha betydning for”. Verdiene skal virke som organisasjonens rettesnor, de skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi i fremtiden vil fremstå i handling. Hovedmål Hovedmål er det vi ønsker at virksomheten skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden, og noe dristig og krevende som kan være synlig som en ledestjerne for alle Virksomhetsplan

6 Felles begrepsapparat Suksesskriterier/fokusområder Suksesskriterier er de avgjørende dimensjoner som må påvirkes for å oppnå suksess. Definerte områder som må settes i fokus for å nå Hovedmålet. Mål Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand eller resultat. Et mål er et fremtidig resultat som planlegges i dag. Det er noe vi skal oppnå, enten en tilstand eller et konkret resultat. Målet er ikke kommet til oss ennå, så vi må tenke oss målet i dag. Delmål Delmål er som navnet tilsier steg på veien til å nå hovedmålet. Delmålene endrer seg i takt med organisasjonen og i takt med organisasjonens utvikling. Delmål bør så langt det er mulig være SMARTE mål. Det vil si spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Virkemiddel Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer – som brukes for å oppnå mål. Virksomhetsplan

7 Felles begrepsapparat Klubbmiljø (Losby Golfklubb) og kvalitet (Losby Golfpark AS) er de viktigste suksesskriterier på Losby! med rekruttering (enter) menes rekruttering av nye medlemmer. Dette omfatter hele fasen fra første kontakt med Losby Golfklubb til en er innrullert som medlem i golfklubben. Verdiene gjestfrie og inkluderende er særs viktige i denne fasen. med trivsel (enjoy) menes trivsel (miljø, mestringsutvikling, identitet, stolthet) for hele medlemsmassen der overgangsfasen fra rekruttering til ”varig” klubbmedlem er spesielt viktig. Verdiene gjestfrie og inkluderende er særs viktige i denne fasen. med utvikling (excel) menes en videreutvikling av klubben og medlemsmassen (mestringutvikling). Sammen med verdiene gjestfri og inkluderende kommer verdien banebrytende inn for fullt her. Virksomhetsplan

8 Hvordan har prosessene vært –Prosessen med å utvikle 2010 – 2013 Utgangspunkt i tidligere strategiprosesser Sammenfallende tidsperiode med NGF Utarbeidet av egen arbeidsgruppe På høring i komiteer / styret Godkjent av styret Godkjent av Årsmøtet Virksomhetsplan

9 Hvordan har prosessene vært –Prosessen med å revidere Spørreundersøkelse høst Hva er gjennomført Hva er status Mål – revideres? Virkemidler – revideres? Utarbeides av egen arbeidsgruppe På høring i komiteer / styret Godkjennnes av styret Virksomhetsplan

10 Hvordan har prosessene vært –Virksomhetsplan i det daglige Godkjennes i styret Sak på alle 6 styremøter gjennom året i Losby Golfklubb og Losby Golfpark AS Forankres i komiteer Sak på komitemøter Målinger ukentlig i administrasjonen – tavlemøter Spørreundersøkelser årlig Virksomhetsplan

11 Losby Golfklubb REKRUTTERING ”ENTER”

12 Gjennomført Rekruttering 2012 –Veien til Golf kurs –Golf i skolen (ca.1500 barn, lærere og ansatte i SFO). –”Therapy for Golf” 5 grupper. –Golfcamp for barn. –Stand på Metro og Triaden –Golfens dag –Brosjyre for (nye) medlemmer og nybegynnere. –Vervekampanje. –Avtale med Lillestrøm GK. Virksomhetsplan Gjennomført og status Rekruttering 2012

13 Status Rekruttering 2012 –Stabil medlemsmasse voksne. –Økning i antall Ungdomsmedlemskap = +13stk. –12stk. Prøvemedlemskap 2012. –God respons på Golf i skolen -> langsiktig –Nedgang i antall juniormedlemmer –> bare pga alder. –Nedgang i antall deltakere på golfcamp. –Økende interesse fra Lillestrøm GK. Virksomhetsplan Gjennomført og utvikling Rekruttering 2012

14 Delmål Rekruttering 2013 –Flere medlemmer (junior, ungdom, uten aksje) –Utvikle Golf i Skolen (Gjensidigestiftelsen) –Oppfølging etter VTG (Trening + turnering) –Videreføre Pay & Play på Vestmork –Introdusere Footgolf på Vestmork Virksomhetsplan Delmål og virkemidler Rekruttering 2013

15 Virkemidler Rekruttering 2013 –Kommunikasjon (web, facebook, instagram, nyhetsbrev) –Synliggjøre at vi ønsker nye medlemmer –Oppfølging etter Veien til Golf kurs forbedres. –Samarbeid med andre idrettslag (fotball, hockey, håndball, etc) –Golf i skolen. –Mer sosial profil på junior aktivitetene i klubben –Informasjonstavle rettet mot turgåere ved hull 1 Virksomhetsplan Delmål og virkemidler Rekruttering 2013

16 Tanker videre –Administrasjonen må være sentral i prosessene –Ha ikke for store ambisjoner i oppstarten –Bruk et kjent begrepsapparat – definer det før oppstart –Bestem raskt hvordan virksomhetsplanen skal benyttes –Vær tydelig –Involvering komiteer/styre etc – se skjema Virksomhetsplan

17 Klubbmiljø 2013 (verdier: banebrytende, gjestfrie og inkluderende) Komité: __________________ _ Delmål (spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare) Virkemidler (praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer) Rekruttering (Enter) Trivsel (Enjoy) Utvikling (Excel)


Laste ned ppt "Losby Golfklubb & Losby Golfpark Virksomhetsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google