Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavemeldingen Kommunal- og forvaltningskomitéen 14. april 2015 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Tore O. Sandvik, leder fylkesordførerkollegiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavemeldingen Kommunal- og forvaltningskomitéen 14. april 2015 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Tore O. Sandvik, leder fylkesordførerkollegiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavemeldingen Kommunal- og forvaltningskomitéen 14. april 2015 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Tore O. Sandvik, leder fylkesordførerkollegiet

2 Oppgaver fra staten til kommunesektoren

3 Meldingen svarer et stykke på vei – men langt fra nok Barnevern Spesialpedagogikk NAV/ arbeidsmarked NAV/ arbeidsmarked Kultur Rus psykisk helse Natur-, ressurs- og miljøforvaltning Rehabilitering FoU helse/omsorg Klima og energi Beredskap

4 Psykisk helse og rus – forsterket forsøksordning DPS: Drift og fullstendig «sørge-for»-ansvar Inkludere BUP Forsøk med bestilleransvar for pasienter med alvorlige lidelser

5 NAV Eierskapet og arbeidsgiveransvar NAV-kontor Arbeidsmarkedstiltak

6 Natur-, ressurs- og miljøforvaltning

7 Forsterket regionalt folkestyre Ingrampublishing.com ©

8 Regionalt folkevalgt nivå som samfunnsutvikler Innovasjon og tilskudd Tjenesteproduksjon Veiledning og kompetansestøtte Regional samordning

9 Forvaltning- og utviklingsoppgaver VeiledningsoppgaverTilskuddsoppgaverSamordningsoppgaver Fra Fylkesmannen Regionalt planansvar for jord- og skogbruksplaner. Bidra til bærekraftig areal- og transportutvikling. Prosjektskjønnsmidler. Veiledning og oppfølging av kommunene i miljø- og klimaarbeid Forvaltning av tilskudd på rusfeltet. Forvalte tilskuddsordninger i landbruket (BU- midler). Samordne det regionale arbeidet med samfunns- sikkerhet og beredskap. Fra DirektorateneUtviklingsoppgavene i Husbanken Konsesjonstildeling fra NVE. Råd og veiledning om videreutvikling og kvalitet i det psykiske helsearbeidet. Råd og veileiding om samhandlingsreformen til regionale og kommunale aktører. Tilskuddsforvaltning av virkemidler for regionale tiltak for ungdom, fattigdom, likestilling etc. Kulturrådet forvaltningsansvar knyttet til regionale kulturformål Utvikle boligsosiale utviklingsprogram. Fra departementene Tildelninger til regionale kulturformål. Regional skjønnsutøvelse må legges til et folkevalgt nivå Samfunnsutviklingsoppgaver og utviklingsoppgaver på regionalt nivå legges til regionalt folkestyre og ikke til fylkesmannsembetet/regional stat. Veiledning knyttet til kommunale sektoroppgaver som skal la seg påvirke av lokale og regionale forhold bør som hovedregel legges til regionalt folkestyre. Tilskuddsordninger som skal bidra til utvikling på oppgaveområder som skal la seg påvirke av lokale og regionale forhold bør legges til kommunesektoren. Samordning på regionalt nivå i form av avveiing mellom ulike sektorinteresser bør legges til regionalt folkestyre. Samfunnsutviklingsoppgaver og utviklingsoppgaver på regionalt nivå legges til regionalt folkestyre og ikke til fylkesmannsembetet/regional stat. Veiledning knyttet til kommunale sektoroppgaver som skal la seg påvirke av lokale og regionale forhold bør som hovedregel legges til regionalt folkestyre. Tilskuddsordninger som skal bidra til utvikling på oppgaveområder som skal la seg påvirke av lokale og regionale forhold bør legges til kommunesektoren. Samordning på regionalt nivå i form av avveiing mellom ulike sektorinteresser bør legges til regionalt folkestyre.

10 Ressursene i Statens vegvesen til sams vegadministrasjon overføres til fylkeskommunene. Fylkeskommunen som tydelig vegeier

11 Forpliktende tiltak for redusert statlig styring

12 Rammestyring i prinsipp og praksis ifm nye oppgaver

13 Ikke ny generell gjennomgang – gjøre veivalg nå Mer samordnet og forenklet regelverk for internkontroll Iverksette tiltakene for et mer koordinert og effektivt tilsyn Sikre kommunal medvirkning i utvikling av veiledere

14

15 Oppgavemeldingen Kommunal- og forvaltningskomitéen 14. april 2015 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Tore O. Sandvik, leder fylkesordførerkollegiet Takk for oppmerksomheten – og for gode spørsmål og kommentarer!


Laste ned ppt "Oppgavemeldingen Kommunal- og forvaltningskomitéen 14. april 2015 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Tore O. Sandvik, leder fylkesordførerkollegiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google