Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guri Moen Lajord, Rehabiliteringskonferansen i Nord 2015 Hvordan kan samhandlingsreformen gi et bedre og mer brukerstyrt rehabiliteringstilbud i kommunene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guri Moen Lajord, Rehabiliteringskonferansen i Nord 2015 Hvordan kan samhandlingsreformen gi et bedre og mer brukerstyrt rehabiliteringstilbud i kommunene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Guri Moen Lajord, Rehabiliteringskonferansen i Nord 2015 Hvordan kan samhandlingsreformen gi et bedre og mer brukerstyrt rehabiliteringstilbud i kommunene?

2 Noen erfaringer etter 3 år med samhandlingsreform Rehabilitering fortsatt ikke godt nok integrert i pasientforløp Individuell plan er ikke tatt nok i bruk Tar tid å bygge kompetanse Fysioterapeuter lite «med» i samhandlingsreformen Behov for å ruste opp psykologtjenesten – krever midler Rehabilitering flyttes ut av institusjonene? Mange kommuner har etablert ambulante team En del kommuner har etablert lærings- og mestringssenter Perspektivskifte fra passiv mottaker til aktiv deltaker

3 Kilde: Helsedirektoratet

4 Rehabilitering Hverdags- rehabilitering Hverdags- mestring Fra tradisjonell tenkning til mestringstenkning

5 Kjernejournal En innbygger – en journal E-helse Velferdsteknologi Akuttforskrift Oppgavemeldinga Primærhelsemelding Nasjonal helse og sykehusplan Folkehelsemelding Den nye helsereformen Mye nytt på gang og ikke minst kommunereform…

6 Målsettingene i kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

7 Stortinget må klargjøre nye oppgaver/nytt ansvar Barnevern Utdanning NAV Kultur Rus/psykiatri Natur-, ressurs- og miljøforvaltning Rehabilitering Rehabilitering Klima og energi Velferdsforsking Beredskap Oppgavene blir løst bedre for innbyggerne Innbyggerne kan påvirke enklere

8 Pasientens helsetjeneste Informasjon Kontroll Valgmulighet Beslutning Koordinerte og effektive pasientforløp!

9 Vi må spørre: Hva er viktig for deg?


Laste ned ppt "Guri Moen Lajord, Rehabiliteringskonferansen i Nord 2015 Hvordan kan samhandlingsreformen gi et bedre og mer brukerstyrt rehabiliteringstilbud i kommunene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google