Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema Mobbing i barnehage -Vennskap Mobbing angår alle! Du kan være den ene som gjør en forskjell ”Tett på foreldre” Program for en styrket foreldrerolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema Mobbing i barnehage -Vennskap Mobbing angår alle! Du kan være den ene som gjør en forskjell ”Tett på foreldre” Program for en styrket foreldrerolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema Mobbing i barnehage -Vennskap Mobbing angår alle! Du kan være den ene som gjør en forskjell ”Tett på foreldre” Program for en styrket foreldrerolle Film Vennskap mot mobbing el. Gutten med pinnen.Gutten med pinnen. Film Unicef

2 Å være fire år og bli utestengt fra leken over tid kan oppleves tøft og brutalt. Som når Jan roper: «Alle som har blå joggebukse, kan bli med på klosserommet» og Knut, som har på oransje bukse, ikke får være med denne gangen heller. Er det mobbing i barnehagene? Sum 2-3 stk.

3 JA – det forekommer mobbing i barnehagene. Forskning viser at det starter her. den årlige elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viser at åtte prosent av norske elever blir mobbet en eller flere ganger hver måned. det handler om å ansvarliggjøre hele samfunnet. Mobbing er ikke bare noe som foregår i skolegården og i barnehagen. Det mobbes på arbeidsplasser, privat og på nett. Det å være en del av fellesskapet er det viktigste. inkludering og vennskap er de viktigste stikkord, og da snakker vi både om barnehager og skoler

4 Ser vi andres barn- tørr vi å engasjere oss, tørr vi å blande oss inn? Sum 2-3 stk. ”Det jeg irriterer meg mest over, er de voksnes fravær. Jeg sa i fra. Jeg gjorde virkelig det. Men ingen tenkte at det var deres ansvar å ordne opp. I perioder var mobbingen så ille at jeg måtte fotfølge voksne for å føle meg trygg. Hva feiler det voksne som lar barn gjennomgå mobbing, som vet at barn blir mobbet, uten å tenke over at det er deres ansvar å stoppe det?” Gutt 17 år. ( Fra programmet «Den ene – Unicef)

5 Barn som er blitt mobbet forteller Mange tror at de er blitt mobbet fordi de fortjente det og dette tror de i lang tid etterpå. Mobbingen startet i barnehagen Voksne som så, hørte og visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. De ble ikke trodd når de fortalte. Dette oppleves som et enormt svik

6 Når vi snakker om mobbing, er det vanlig å skille mellom to hovedformer for mobbing: DIREKTE MOBBING skjer når angrepet er åpent. Direkte mobbing kan være fysisk mobbing med slag, spark eller verbal mobbing med skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. INDIREKTE MOBBING er sosial mobbing gjennom for eksempel utestengning, ryktespredning eller lignende. Å bli frosset ut, å ikke få være med i venneflokken og å bli baksnakket, er også indirekte mobbing og går ofte under begrepet ”skjult mobbing” (Hentet fra www.ung.no)www.ung.no

7 Indirekte mobbing Utfrysning: Ignorere/ikke å regne med eller invitere, prat som stilner og avvisende kroppsspråk Falske venner: Relasjoner bygget for å komme i en spesiell posisjon, oppnå goder som å komme nærmere noen man liker og ønsker å ha for seg selv. Ender ofte med, for den mobbeutsatte, uforståelig opphør av kontakten Baksnakking: Foregår innenfor sirkelen mellom barn/unge som kjenner hverandre. Påvirker deres holdning til andre. Resulterer ofte i andre typer mobbing som utfrysning og ironi/spøk Ironi/spøk: Latterliggjøring i plenum, falsk latter, hemmelig fnising Ryktespredning: Offentlig informasjon/fakta blandet med private antagelser og/eller ”juicy” detaljer som gjør historien ekstra god, får folk til å lytte, gir fortelleren følelsen av å bli beundret og gjør den lett å dele med andre SMS og nettmobbing: Personlig informasjon legges ut på nettet, bilder tas ut av kontekst og spres mot deres ønske og viten. Latterliggjøring og uthengning i kommentarfelt og blogginnlegg.

8 Varselsignaler – hva ser vi etter Gjentatte utsagn om at noen er slemme, og at barnet aldri får være med på leken eller alltid blir valgt til sist Virker redd for, eller har sterk motvilje mot å gå i barnehagen, på skolen, trening etc. Mister interesse for aktiviteter det tidligere har likt godt Ikke lenger vil være med andre hjem, slutter å invitere, eller aldri blir invitert med andre Dårlig appetitt, hodepine og magevondt Urolig nattesøvn, mareritt, gråter i søvne NB. Flere av disse signalene kan være tegn på andre forhold i livet som er vanskelig og til bekymring for barn. Men varselklokkene skal ringe hos voksne, og vi skal aldri utelukke at mobbing kan være selve årsaken eller medvirkende.

9 Summeoppgave 2 og 2 Hva gjør vi som foreldre når vi opplever at barn opplever noen av varselsignalene? Kan vi ringe til hverandre som foreldre?

10 Vennskap Vennskap forebygger mobbing og vi voksne kan spille en avgjørende rolle som brobygger og vennskaper mellom barn, hvis vi bare er litt oppmerksomme og inkluderende. Hvis man blir utestengt fra lek, vil dette sette varige spor Det å lure på om man har en venn eller ikke, kan være enda mer sårt for et barn enn en voksen Hvis barnet i tillegg føler at det ikke hjelper å si fra, har de voksne sviktet (Øvelse) Alle får utdelt et ark. Krøll det så hardt som du kan sammen. Rett ut igjen arket så godt som du kan. Er det mulig?

11 Vi kan alle være den ene! Hva betyr det å være Den ene?

12 Lytt til barnet La barnet styre samtalen Ikke døm hva barnet sier Ta barnet på alvor Vær ærlig Ingen temaer er forbudt å snakke om Hva betyr det å være Den ene?

13 Er jeg en god rollemodell? Snakk positivt om andre Ha åpne dører for andres barn - ikke bare de naturlige vennene

14 Mål hos oss må være: Å skape et godt klima og samhold der vi bryr oss om alle barna. ”Hvis foreldregruppa lykkes med å skape et godt klima og samhold, bryr seg om hverandres barn, vil dette smitte over på barna og deres forhold til hverandre”. (May Britt Drugli, forsker ved RBUP)

15 Askøy kommunes Handlingsplan mot mobbing i barnehagen Med bl.a.: Mål for barnehagens arbeid mot mobbing Hva vi ønsker for barna i våre barnehager Forebyggende arbeid – det aller, aller viktigste Avdekkende Tiltak når mobbing oppstår Tiltaksplan når mobbing skjer Referat fra møte vedrørende mobbing i barnehagen Sjekkliste 1 - Barnehagens oppvekstmiljø- Voksnes forhold til barna Sjekkliste 2 – Barnehagens oppvekstmiljø Miljøet i barnehagen

16 Tiltak når mobbing oppstår Når mobbing avdekkes iverksettes tiltaksplanen: Dersom mobbing er oppdaget skal pedagogisk leder informeres Samtaler med barna Foreldrene til den som mobbes og den som mobber informeres umiddelbart og kalles inn til samtale Møte med foreldre hver for seg eller sammen (kommer an på saken), bli enige om tiltak som skal gjøres for å stoppe mobbingen De ansatte informeres og blir oppfordret til å observere de involverte barna, utarbeide felles strategi blant de ansatte ved gjentakelse av mobbingen Vurdere å informere hele barnegruppen Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt den som mobbes Vurdere å ta saken opp i ressursteam/tverrfaglige team Evaluering etter 1-2 uker. Ev videre tiltak Oppfølgingssamtaler med de involverte barna Oppfølgingssamtaler med foreldrene Evaluering videre en gang pr måned inntil saken er løst

17 Gruppearbeid el. Gallerirunde Hva kan vi foreldre i vår barnehage gjøre for å styrke vennskap? Hva kan vi foreldre i vår barnehage gjøre når vi opplever at enkeltbarn blir mobbet. Tar vi kontakt med hverandre? Hvordan kan jeg som forelder bidra til at alle blir inkludert?

18 Filmer som også kan brukes Film «Voksne skaper vennskap» https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY Film Vennskap mot mobbing https://www.youtube.com/watch?v=GyDlvroM114 Filmen «Magisk hjerteplaster» som kan brukes med de eldste barna i barnehagen – https://www.youtube.com/watch?v=sKJRn7twcC8 https://www.youtube.com/watch?v=sKJRn7twcC8


Laste ned ppt "Tema Mobbing i barnehage -Vennskap Mobbing angår alle! Du kan være den ene som gjør en forskjell ”Tett på foreldre” Program for en styrket foreldrerolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google