Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOBBING OG RASISME Vg2 H3 Eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOBBING OG RASISME Vg2 H3 Eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOBBING OG RASISME Vg2 H3 Eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak.

2 Å kunne forklare= Å fortelle med egne ord hva mobbing og rasisme er
Å kunne forklare= Å fortelle med egne ord hva mobbing og rasisme er. Eleven skal da kunne vise at de forstår ordene med å kunne koble de opp mot praktiske eksempler. Mobbing= Når en person gjentatte ganger, og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Rasisme= Negativ forskjellsbehandling knyttet til rase tilhørighet, hudfarge, kjønn eller seksuell legning.

3 Drøfte= Å diskutere Forebygge= Hindre. Forebyggende er grep som tas for å hindre en mulig konsekvens/resultat. Tiltak= Er selve handlingen som settes i verk for å oppnå et resultat.

4 SOM BUA SKAL DU: Kunne gjenkjenne mobbing
Vise hvordan du kan møte mobbing Kunne stoppe mobbing Jobbe med barn og unges sosiale handlingskompetanse (for å forebygge) Være bevisst dine egne holdninger og verdier, og vite hvordan den voksnes kommentarer og handlinger kan virke inn på arbeidet om å forebygge mobbing.

5 4 ULIKE TYPER MOBBING: 1. VERBAL MOBBING
Er ord som er ment for å såre, krenke eller skape frykt hos den andre. Mobbing kan skje gjennom språket vårt, ordene kan beskrive utseende, ferdighetene eller familiebakgrunnen vår. Verbal mobbing består av ord som kjennes krenkende, og som stjeler trygghet og selvfølelse fra den som rammes. Verbal mobbing skjer også via mobiltelefon og sosiale medier. Dette kan være vanskelig å oppdage, vi bør derfor oppfordre barn og unge til å melde ifra om de oppdager dette hos andre eller en selv. Offeret kan få store psykiske ettervirkninger knyttet til redsel og angst i hverdagen.

6 2. PSYKISK MOBBING Er blikk, hånlige smil, grimaser, enkelte bevegelser, utestenging og det å overse den andre. Å bli møtt som om man ikke eksisterer er kanskje noe av det vanligste vi mennesker kan oppleve. Psykisk mobbing kan være vanskelig å oppdage. Det er ofte flere som står sammen om dette. Typisk eksempel på dette er utestenging fra bursdager og fester. « Å bli utestengt fra et fellesskap gir en følelse av avmakt, usikkerhet og mindreverd»

7 3. DIGITAL MOBBING Skjer ofte via mobiltelefon eller sosiale medier (facebook).Det kan se ut som det er lettere å si sårende ord til et annet menneske via et medium, enn å si det samme ansikt til ansikt. Gjennom sosiale medier spres budskapet fort, og skaden kan i verste fall være uopprettelig.

8 4. FYSISK MOBBING Er voldshandlinger som slag, spark og dytting. Dette kan oppleves svært nedverdigende og lett påføre den som mobbes, store psykiske skader. For en elev som opplever fysisk mobbing, kan skoletimene gå med til å følge med på mobberens dagsform og humør. Det er viktig å vite om skoleveien hjem blir nok en dag med slag, smerte og psykisk ydmykelse.  Angst mister ro og energi til å lære mister selvfølelse og respekt.

9 Redd for å ikke bli trodd
Redd for at mobbingen blir verre ved at de sladrer til noen voksne Usikkerhet, er skolen i stand til å takle prosessen som må foregå i etterkant av at mobbingen er blitt kjent Tiden fra mobbingen er blitt kjent og til prosesser settes i verk, er en skremmende og vanskelig periode for offeret. (Derfor er det viktig å ha handlingsplaner, eksempel på dette er bakerst i kapittelet) Aggresjonen som ligger bak voldshandlingene, er også svært skremmende for den som opplever dette, og vil i hverdagen kanskje være like plagsom som selve slaget eller sparket.


Laste ned ppt "MOBBING OG RASISME Vg2 H3 Eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google