Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt barnehageår!. Program for kvelden Velkommen! Presentasjon av ansatte Overordnede føringer for hele barnehagen IST Hypernett Valg av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt barnehageår!. Program for kvelden Velkommen! Presentasjon av ansatte Overordnede føringer for hele barnehagen IST Hypernett Valg av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt barnehageår!

2 Program for kvelden Velkommen! Presentasjon av ansatte Overordnede føringer for hele barnehagen IST Hypernett Valg av SU og FAU Hver gruppe/team har sitt opplegg

3 Velkommen til foreldremøte på Roligheden gård barnehage! Felles informasjon ved oppstart nytt barnehageår ved enhetsleder Satsingsområder: Språk og inkludering (hindre mobbing) – se årsplanen Viktige hendelser i familien er det vesentlig at barnehagen får vite om Hjemmesiden – abonnere! Hypernett – registrere! Miljøfyrtårn-bedrift (kildesortering, miljøvennlige innkjøp, kjøpe kvalitets- leker, energisparing, reparere ødelagte ting, involvering av barna på uteområdet og turområdet: miljødag, bruktmarked FN-kafe´. FN-kafe´ mandag 24. oktober kl 1500-1630 – komme kl 1500. Sunshine. Pedagogikk og ergonomi – egenledelse for barna: Jeg kan selv! FLiK - T1 og T2 og T3 (våren 2017) Informasjon om SU, Foreldreråd og FAU Valg til SU og FAU

4 Årsplan, kalender, informasjonshefte - fint om dere leser

5 FLIK- 3 effektmål Utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte Redusere omfanget av segregerende tiltak for barn som trenger særskilt tilrettelegging Skape læringsfelleskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel -og som reduserer mobbing

6 FLiK på Roligheden gård barnehage Gr.1 And/Gås «De stille barna» Gr.2 Spurv/Svane/Kråke «Forebygge utestengning og mobbing/erting.» Gr.3 og 4 Lille Roligheden «Sikre gode relasjoner for deltakelse i fellesskap og samhandling» Gr 5 og 6 Låven «Sikre at barn er inkludert i fellesskapet på Låven»

7 Satsingsområder på Roligheden gård barnehage Bygge gode relasjoner barn-barn, barn-voksne Språkstimulering

8 Les for barna hjemme Fortell historier: Dikt sammen med barna, lag tøyseord, rim og regler, syng! Fortell fra da du var liten Snakk om hva dere har gjort sammen, hva dere skal gjøre sammen Benevn ting med riktig ord – ikke rett på barnet, men gjenta riktig Snakk om likheter og forskjeller, dialekter Snakk om det som står på dagsreferatet i barnehagen Bruk tid og lytt til barna – barna vil heller være sammen med deg, enn en Ipad/mobil med spill

9 Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd 2016-17 Hjemlet i Lov om barnehager §4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre og ansatte, med lik representasjon fra begge grupper. Hos oss velger vi 2 fra hvert hus med en vara i tillegg. De sitter for hvert år. Ca 2 møter i halvåret. Vi har også FAU, foreldrene arbeidsutvalg, som tar seg av mer sosiale aktiviteter for barn og foreldre utenom barnehagetiden. Det velges 3 fra hvert hus til FAU. Første møte SU og FAU er 19. september – enhetsleder innkaller

10 Valg til SU og FAU SU (samarbeidsutvalget) 6 medlemmer og 3 vara Lille Roligheden: Gul 1 representant, Blå 1 representant, Grønn 1 vara Låven: Svale 1 representant, Terne 1 representant, Måke 1 vara Roligeden: And og Gås 1 representant, Svane/Kråke 1 representant, Spurv 1 vara FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) 9 medlemmer Lille Roligheden: 1 representant fra hver gruppe = 3 Låven: 1 representant fra hver gruppe = 3 Roligheden: And/Gås 1 representant, Spurv 1 representant, Svane/Kråke 1 representant = 3


Laste ned ppt "Velkommen til nytt barnehageår!. Program for kvelden Velkommen! Presentasjon av ansatte Overordnede føringer for hele barnehagen IST Hypernett Valg av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google