Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte 2.trinn Onsdag 30. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte 2.trinn Onsdag 30. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte 2.trinn Onsdag 30. september 2015

2 Saksliste Voksne på trinnet Forventninger Fag og lekser VFL Klassemiljø Informasjon fra foreldrekontaktene

3 Forventninger til læreren Det viktigste for oss er -at ALLE elevene skal kjenne seg trygge. -at ALLE elevene skal trives. -at ALLE elevene skal ha et godt læringsmiljø rundt seg. For å få dette til vil vi ….

4 Forventninger til læreren. Vi vil alltid ha elevens beste i fokus! Vi vil være godt forberedt til undervisningen. Vi vil tilrettelegge for læring og utvikling for den enkelte. Vi vil holde hjemmet oppdatert og informert. Vi vil svare på henvendelser fra hjemmet. Vi vil gjennomføre 2 foreldremøter og 2 utviklingssamtaler pr elev i løpet av skoleåret. Vi vil jobbe aktivt for å forebygge mobbing.

5 Forventninger til hjemmet Vi ønsker -at eleven kommer uthvilt og mett til skolen. -at eleven har klær etter vær. -at eleven har med sunn niste. -at dere snakker pent om skolen. -at dere daglig stiller eleven spørsmål om skoledagen. -at dere hører eleven i leksene og viser interesse for elevens skolearbeid.

6 Forventninger til hjemmet -at dere leser informasjonen skolen sender ut. -at eleven ikke tas ut av skolen untatt ved helt spesielle anledninger. -at dere gir informasjon til skolen når noe oppstår som kan påvirke elevenes skoledag. -at dere tidlig tar kontakt med oss om det er noe dere lurer på eller reagerer på.

7 Forventninger til eleven Vi forventer at elevene følger skolens ordensreglement og klassereglene. Vi forventer at elevene møter presis til timene. Vi forventer at elevene viser respekt for medelever og voksne. Vi forventer at elevene deltar i undervisningen. Vi forventer at elevene gjør sitt beste.

8 Presentasjon av fag: Matematikk Norsk Engelsk

9 Matematikk Undervisningen: 1.Veldig spennende, imponerende og grundig gjennomtenkt læreverk. 2.I timene diskuter barna matematikk, bruker matematiske begreper og strategier, og finner løsninger sammen. 3.Regnetrening og individuelt arbeid 4.Automatisering av tiervenner og addisjonstabellen. 5.Begrepsforklaringer er sendt hjem og ligger på hjemmesiden, samt Matematikk grunnbok 2a sendt hjem. Forklaringer også under kunnskapsmål på ukeplanen.

10 Lekser: 1.Ark og Oppgavehefter 2.Skolens oppgave å undervise, men viktig med god støtte og matematiske diskusjoner rundt leksene hjemme. 3.Elevene har jobbet med oppgavene, eller liknende oppgaver på skolen. 4. Foreldrenes viktigste jobb: - Lesehjelp og støttespiller - Ha tro på barna - Oppmuntre og motivere til innsats - Lytte når barnet vil fortelle om noe nytt de har lært 5. Klasse 2A og 2B sine grunntanker: - Vanskelig er positivt, vanskelig er bra! Vi lærer av å strekke oss. - Det er verdifullt å gjøre feil (skatter)! Positivt fokus på feil. Viktig med feil for å kunne lære noe grundig.

11 Resultater: 1.Flesteparten av elevene lå på øverste skåre 2.Ingen under kritisk grense. Skolebesøk: 1.Ryktet går om spennende matematikkopplegg 2.Gran Kommune kommer med to lærere, to rektorer og en skoleleder i uke 42 3.- I fjor var vi syv skoler som startet opp med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med UiS. - I år er det totalt syv skoler 2.trinn og 14 skoler på 1.trinn. - Neste skoleår ønsker Sandnes kommune at samtlige 36 barneskoler starter opp.

12 Norsk Høyfrekvente ord Stasjoner Skrivetimer / tur Fremføring med respons Lånebok etter høstferien. Orden i bøkene Lekser Stavskrift etter jul

13 VFL Mål for uka Læringsvenn Skriftlig vurdering

14 Klassemiljø


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte 2.trinn Onsdag 30. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google