Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referansegruppemøte Lycksele 24.-25. oktober. 23.09.2016 s. 2 Bakgrunn Kontakt mellom tannhelsetjenesten i Västerbotten og Helgeland ble etablert i 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referansegruppemøte Lycksele 24.-25. oktober. 23.09.2016 s. 2 Bakgrunn Kontakt mellom tannhelsetjenesten i Västerbotten og Helgeland ble etablert i 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referansegruppemøte Lycksele 24.-25. oktober

2 23.09.2016 s. 2 Bakgrunn Kontakt mellom tannhelsetjenesten i Västerbotten og Helgeland ble etablert i 2007. – Folktandvården i Lycksele presenterte bl.a teamtannvård og salut De to siste årene har kontakten blitt tatt opp igjen og formalisert på ledernivå. Formålet med kontakten har vært å få mer kunnskap om hverandres organisasjoner og vurdere mulige samarbeidsområder. Dette samarbeidet har resultert i ønske om å systematisere det videre arbeidet da begge parter finner interessante utviklingsområder hos hverandre.

3 EU- prosjekt Søkt om midler for å finansiere et felles utviklingsarbeid gjennom Botnia-Atlantica (EU- finansiering)og interreg (statlige utviklingsmidler) Prosjektet ble antatt og godkjent i mars 2012 4,5 millioner Svenske kroner (halvparten på hvert land) Prosjektperiode fram til april 2014 23.09.2016 s. 3

4 Mål 23.09.2016 s. 4 Med prosjektet ønsker vi å oppnå: – Økt kvalitet i tannhelsetjenesten – Kompetanseutveksling – Mer effektive tjenester i forhold til ressursinnsatsen – Et varig og stabilt samarbeid over grensen til beste for begge parter.

5 Prosjektets hovedidè Gjøre en komparativ studie mellom tannhelsetjenesten i Västerbotten og Nordland – Finne et faktagrunnlag knyttet til drift, ressursinnsats, organisering og resultat – Benytte fakta underlaget til å sammenligne likheter og ulikheter i resultat Identifisere utviklingsområder hvor den ene parten har lykkes bedre enn den andre og der det er størst potensiale for forbedring. Videreutvikle og tilpasse disse områdene til egen organisasjon Implementering (over flere år) 23.09.2016 s. 5

6 Tannhelsetjenesten i Nordland og Folktandvården i Västerbotten har samme formål og samme oppdrag. Mange demografiske fellestrekk Ulike resultat, med ulik ressursinnsats Grunnlag og framtidsvyer Dele kunnskap og øke kompetansen mellom de to landene Etablere varige samarbeidsrelasjoner som skaper synergier for begge parter.

7

8 Analyse av sammenlignbare data. Ikke vitenskapelig Ikke for mange utviklingsområder Implementeringsfasen vil strekke over flere år Omfang og avgrensninger

9 Dette prosjektet krever oppmerksomhet og tid for å lykkes Prosjektet må sees i sammenheng med annen aktivitet som prioriteres i Tannhelsetjenesten Andre aktiviteter som påvirker prosjektet Prosjektet vil representere Tannhelsetjenesten sitt utviklingsarbeid i de kommende år.

10 Prosjektorganisasjon 23.09.2016 s. 10 Styringsgruppe Prosjektleder Norge Arbeidsgrupper Sekretær Referansegruppe Prosjektleder Sverige Arbeidsgrupper Sekretær referansegruppe

11 Forankring og mandat Styringsgruppa er styre for prosjektet. Ansvarlig for strategiske valg, framdrift, innhold og prioritering i begge organisasjoner. Budsjettansvar. Prosjektledere/ prosjektkoordinator rapporterer til Styringsgruppa. Styringsgruppe Prosjektledelsen 40% stilling i prosjektperioden. Prosjektleder har ansvaret for framdrift, budsjett og organisering i eget land Prosjektledere Sekretær ReferansegruppeArbeidsgruppe 23.09.2016 s. 11 Klinikksjefer og tillitsvalgte representerer en viktig forankring og involvering av prosjektet. Referansegruppas mandat er å være rådgiver og være med på viktige strategiske valg underveis i prosessen. Sekretær beregnes 20% stilling, kan ivaretas av prosjektleder eller andre. Arbeidsgrupper etableres for å utvikle, bearbeide og tilpasse idé grunnlaget til egen organisasjon.

12 Møter, aktiviteter og kommunikasjon Fysiske møter og videokonferansemøter Felles referansegruppemøter mellom Norge og Svergie Arbeidsgruppemøter Felles «Kick-off» for hele tannhelsetjenesten på Helgeland sammen med tannhelsetjenesten i Västerbotten varsler starten på implementeringsfasen. Informasjonsstrategier må utvikles i prosjektet – «Riksstemman» november 2012 – Samfunnsodontologisk Forum juni 2013 – Egne nettsider i Norge og Sverige 23.09.2016 s. 12

13 Milepæler og hovedaktiviteter WP 1 Etablering av prosjektorganisasjon WP 2 Kartlegging og analyse WP 3 Utvikling av strategier for forankring og implementering. WP 4 Implementeringsfasen WP 5 Evaluering 23.09.2016 s. 13

14 WP2: Kartlegging og analyse Innhente sammenlignbare og valide data – Tannhelse – Økonomi – Produktivitet/effektivitet – Kvalitet – Ca. 100 ulike parametre Analyse – Finne områder hvor den ene organisasjon har oppnådd betydelige bedre resultater enn den andre. – Finne mulige årsakssammenhenger for resultatoppnåelse 23.09.2016 s. 14 Resultatområde Analyse av årsakssammenhenger Valg av satsningsområder Utviklingsprogram

15 WP2: Analyse Analysere utviklingsområdene – Hva er sannsynlige årsaker til at en organisasjon har lykkes bedre enn den andre på et område? Måter å utføre oppgaver på? Organisering? Aktiviteter? Metoder? Systemer? Innsatsfaktorer? Ingen vitenskapelig analyse, men tydelige sammenhenger avdekkes i materialet Valg av satsningsområder 23.09.2016 s. 15

16 2011- Tannhelse- andel med DMFT =0 23.09.2016 s. 16

17 Andel med DMFT =0 Nordland Vesterbotten 23.09.2016 s. 17

18 Folktandvården Nyckeltal Vårdtid per ansvarsbarn

19 Folktandvården Andel barn- och ungdomar med revisionsintervall på 18 månader eller mer 2011

20 Folktandvården Karies relaterat till tobaksbruk 2007-2011 15-åringar Västerbotten

21

22 WP3: Utvikling av strategier for forankring og implementering Referansegruppe Sammensetning av arbeidsgruppe Interesserte medarbeidere er de beste prosjektmedarbeiderne Kommunikasjonsstrategier Informasjon Prosess 23.09.2016 s. 22

23 WP 4: Implementering Målet er å overføre det beste fra den ene part til den andre og få til varige endringer i organisasjonen. Gjennomføre og holde fast på fastlagte strategier. Må forankres hos nøkkelpersonell. Alt personell involveres. Arbeidet vil gå over flere år. 23.09.2016 s. 23

24 WP 5: Evaluering Delrapport etter hver fase (WP1-2-3-4) som beskriver erfaringer og resultater. Evaluering i to trinn – 1 trinn: Har vi lykkes med implementeringen av de ønskede endringer i drift, rutiner, organisasjon, rutiner som ble besluttet i WP 3. Krever målbare parameter (før og etter) for de endringer vi ønsker å få til. – 2. trinn: Nøkkeltall bør på sikt vise forbedring og en større likhet hos begge organisasjoner dersom prosjektet skal være en suksess. Slike nøkkeltall kan være tannhelse, produktivitet, tilgjengelighet, brukertilfredshet osv. 23.09.2016 s. 24

25 Prosjektplan- framdriftsplan 2012 23.09.2016 s. 25 04.05 30.06 31.08 19.09 24.-25.10 uke 44 15.-17. nov. 31.12 Styringsgruppemøte 1. rapport WP 1 Datainnsamling avsluttes. Analysefase påbegynnes Styringsgruppemøte Referansegruppemøte Oppstart WP 3 Rapportering WP2«Riksstemman»

26 Framdriftsplan 2013 23.09.2016 s. 26 7. mars 17.-18. april 11.-13.juni 31.6 uke 35 18.-19 sept 31.12 Styringsgruppemøte Referansegruppemøte Samfunnsodontologisk Forum Rapportering WP 3 Styringsgruppemøte KICK OFF Rapportering WP4


Laste ned ppt "Referansegruppemøte Lycksele 24.-25. oktober. 23.09.2016 s. 2 Bakgrunn Kontakt mellom tannhelsetjenesten i Västerbotten og Helgeland ble etablert i 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google