Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Valgkamp Tema: Hva handler valget om? En kort introduksjon til de viktigste sakene for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Valgkamp Tema: Hva handler valget om? En kort introduksjon til de viktigste sakene for."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Valgkamp Tema: Hva handler valget om? En kort introduksjon til de viktigste sakene for Fagforbundet og hva de rødgrønne partiene og Frp mener om dem

2 2 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP En kompromissløs kamp mot ledigheten  Rødgrønn politikk: Arbeid til alle er jobb nummer 1. Den rødgrønne regjeringa har delt ut krisepakker for å bekjempe ledigheten og opprettet flere tiltaksplasser for å gi arbeidsledige mulighetene til å få ny kompetanse og komme tilbake i jobb.  Frps politikk: Det er den enkeltes oppgave å skaffe seg arbeid. Lavere skatter og avgifter er, sammen med et mer fleksibelt arbeidsliv, de beste virkemidlene for å få et effektivt og vel- fungerende arbeidsmarked.

3 3 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP Velferd framfor skattelette  Rødgrønn politikk De store pengene skal brukes på de store velferdsoppgavene som eldreomsorg, skoler og barnehager. Ønsker å beholde dagens skattenivå, og går mot skattelette for de som har mest fra før. Har redusert skattene for de med lavest inntekt, og økt dem for de med store formuer.  Frps politikk Frp vil ha lavere skatter. De vil ikke si klart hvor mye, men antyder rundt 50 milliarder. Partiet er for å fjerne formueskatten og arveavgiften, som vil gi store skatteletter for de som har mest fra før.

4 4 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP Ta vare på de ansattes rettigheter  Rødgrønn politikk Arbeidsmiljøloven er det beste vernet for arbeids- takerne. Arbeidsmiljøloven innført av de rødgrønne gir arbeidstakere vern mot midlertidige ansettelser, og gir fagbevegelsen bedre mulighet til å jobbe for heltid. Loven skal beholdes og styrkes.  Frps politikk Frp stemte for å svekke arbeidstakernes rettigheter ved å innføre 13 timers normalarbeidsdag og åpning for 60 timers uke. Frp vil også åpne adgangen til å ansette midlertidig i langt større grad. De sier nei til å lovfeste retten til heltidsjobb.

5 5 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP Høy kvalitet på den offentlige velferden  Rødgrønn politikk Ønsker å satse på den offentlige velferden gjennom bedre kommuneøkonomi. Partiene går mot privat- isering og konkurranse- utsetting av eldreomsorg, barnehager og skoler. De vil satse på å utvikle kvaliteten gjennom samarbeid med de ansatte.  Frps politikk Frp ønsker full konkurranse- utsetting av alle velferds- tjenester. Frp ønsker å overlate flere av velferds- tjenestene til private og frivillige. Partiet ønsker å øke bevilgningene til kommunene.

6 6 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP Kollektivtrafikk  Rødgrønn politikk Alle de rødgrønne partiene støtter Fagforbundets forslag om å bruke miljøvennlig biogass på bussene. De rødgrønne har økt støtten til kollektivtrafikk i de store byene, og brukt mer midler på opprustning av jernbanen. Partiene går inn for å utrede høyhastighetstog i Norge.  Frps politikk Frp mener det er for tidlig å si om klimaproblemene er menneskeskapte, og vil vente og se hva som skjer før de kommer med tiltak. Partiet sier ingenting om biogass, og vil ikke ha høyhastighetstog. Frp sier de vil satse på kollektivtrafikk.

7 7 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP Bolig til alle  Rødgrønn politikk De rødgrønne har utvidet bostøtteordningen så flere har råd til egen bolig. Låneramma til Husbanken er økt og startlån har førsteprioritet. Det bygges nå over 1000 studentboliger i året. Regjeringens mål er at flest mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig.  Frps politikk Frps program inneholder ingenting om boligpolitikk. Markedet bestemmer.


Laste ned ppt "1 Kaffekurs om politiske veivalg VALGKAMP FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Valgkamp Tema: Hva handler valget om? En kort introduksjon til de viktigste sakene for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google