Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgkampen RØDGRØNT 2009 Blå byer blir røde Oslo 31. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgkampen RØDGRØNT 2009 Blå byer blir røde Oslo 31. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgkampen RØDGRØNT 2009 Blå byer blir røde Oslo 31. mars 2009

2 Partienes utvikling på meningsmålingene Kilde: Et gjennomsnitt av alle meningsmålinger

3 Arbeiderpartiets velgerpotensial Kilde: Synovate

4 Utfordringer 1.Vært borgerlig flertall på meningsmålinger i 3 år. 2.Høye forventninger 3.Ledigheten vil stige 4.For lav tillit på viktige saksområder 5.Håndteringssaker

5 Våre styrker 1.Samfunnsutviklingen går i riktig retning 2.Vårt budskap mottas bedre enn høyresidens 3.Best egnet til krisehåndtering. 4.Tillit i viktige velferdssaker: Helse, eldre og klima 5.Den mest populære statsministerkandidaten 6.Det sterkeste regjeringsalternativet

6 Valgkampen 2009 skal bygge på følgende hovedpunkter: Mål: 1.Fortsatt rødgrønt flertall på Stortinget. 2.Arbeiderpartiet skal få størst mulig oppslutning og flest mulig stortingsrepresentanter. Målgruppe: –Velgere som ønsker en sosialdemokratisk samfunnsutvikling Motstandere: –Høyrepartiene – Høyre og Fremskrittspartiet Hovedtema: –Valgkampen skal handle om hva som er forskjellen i samfunnsretning mellom vårt regjeringsalternativ og en regjering fra høyresiden. Budskap: –Verdiorientert, ideologisk og samfunnskritisk

7 Oppgavene: Regjeringen leverer Nye mål Forskjellene på høyre og venstre Trygghet og lederskap

8 Saksområder Arbeid til alle er jobb nr. 1 Helse - skole – eldre – klima - samferdsel ------ Saker som får fram forskjellene til høyresiden

9 Det er godt å bo i Norge. Vår måte å skape, dele og leve på gjør at de fleste av oss har det bra. Men vi står foran mange store oppgaver. Den internasjonale økonomiske krisen gjør at flere blir permittert eller mister jobben. Sykehusene og eldreomsorgen må bli bedre. Elevene må få mer kunnskap i skolen. Problemene som verdensøkonomien påfører oss har oppstått på grunn av spekulasjon og mangel på politisk styring. Men de må løses ved å satse på fellesskap og fordeling. Ikke ved privatisering, skattelette til de som har nok fra før, ved å svekke arbeidsfolks rettigheter eller ved å sette økonomien for folk flest over styr. Vi skal ikke eksperimentere med tryggheten vår. Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere krisen. Vi vil fornye og forbedre den norske samfunnsmodellen også i årene framover. I fire år har vi arbeidet for å gjøre Norge bedre. Vi har gjort mye. Men mye gjenstår. Vi vil kjempe mot arbeidsledigheten. Vi vil være aktive for å hjelpe næringslivet, og vi vil ruste opp skoler og veier. De som blir ledige må rustes og gis mulighet til å komme tilbake i arbeid. Vi vil bygge ut fellesløsningene. Vi vil ha mer kunnskap i skolen. Blir du syk, skal du vite at du får best mulig behandling raskt. Vi trenger flere sykehjemsplasser. Og vi må ta et krafttak for klimaet. Skal vi få til dette, trenger vi en sterk og tydelig ledelse i Norge. Og vi trenger mer fellesskap - ikke mindre. Da trenger vi dem som vil satse på fellesskapet med på laget for å gjøre Norge enda bedre. Den store historien

10 Elementer i historien: 1Ledigheten er vår viktigste utfordring 2Problemene er påført utenfra ”Problemene som verdensøkonomien påfører oss har oppstått på grunn av spekulasjon og mangel på politisk styring.” ”Den internasjonale økonomiske krisen” 3Den norske samfunnsmodellen ”..vår måte å skape, dele og leve på… ” Vi vil fornye og forbedre den norske samfunnsmodellen ”Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. ” 4Kontrasten til høyresidens løsninger ”Men de må løses ved å satse på fellesskap og fordeling. Ikke ved privatisering, skattelette til de som har nok fra før, ved å svekke arbeidsfolks rettigheter eller ved å sette økonomien for folk flest over styr. ” 5Vi står for trygg ledelse ”Vi skal ikke eksperimentere med tryggheten vår.” ”Skal vi få til dette, trenger vi en sterk og tydelig ledelse i Norge.” 6Samfunnskritikk: Vi er ikke fornøyde ”Men vi står foran mange store oppgaver. Den internasjonale økonomiske krisen gjør at flere blir permittert eller mister jobben. Sykehusene og eldreomsorgen må bli bedre. Elevene må få mer kunnskap i skolen.” ”I fire år har vi arbeidet for å gjøre Norge bedre. Vi har gjort mye. Men mye gjenstår. ” 7Konkrete oppgaver framover: Arbeid og velferd ”Vi vil kjempe mot arbeidsledigheten. Vi vil være aktive for å hjelpe næringslivet, og vi vil ruste opp skoler og veier. De som blir ledige må rustes og gis mulighet til å komme tilbake i arbeid.” ”Vi vil bygge ut fellesløsningene. Vi vil ha mer kunnskap i skolen. Blir du syk, skal du vite at du får best mulig behandling raskt. Vi trenger flere sykehjemsplasser. Og vi må ta et krafttak for klimaet” 8Inviterer de som er enige i samfunnsretning ”Og vi trenger mer fellesskap - ikke mindre. ” ”Da trenger vi dem som vil satse på fellesskapet med på laget for å gjøre Norge enda bedre.”

11 Oslo 2005: –97.246 stemmer –6 mandater: 1. 4. 8. 10. 13. og 16. mandat (av 16) –8 rødgrønne mandater –Høyre var 754 stemmer fra vårt siste mandat 2009: –Vi må beholde 8 rødgrønne mandater –Nærmeste konkurrent til vårt 6. mandat er Høyre –FrP og SV må øke med ca 2% ifht 2005 for å kunne true 6. mandatet –KrF eller RV kan ta mandat ved ca 4 % (12.000 velgere) –Skal Ap ha 7 mandater, må vi få rundt 40%. 2005: A:31,5% SV:13,4% RV:3% Sp:1,1% H:19,8% FrP:17,3% KrF:3,6% V:9,3%

12 Buskerud 2005: –50.688 stemmer –4 mandater: 1., 3., 6. og 8. (av 8) –5 rødgrønne mandater pluss utjevningsmandat –Ap har siste faste mandat. SV har nest siste –H var 618 stemmer fra å ta vårt siste mandat. 2009: –Bør beholde fem rødgrønne mandater. Da bør Ap fortsatt klare 4. –Om H øker med 1% eller FrP øker med 2%, vil de ta vårt siste mandat. –Om Sp øker 0,8% kan også de ta vårt siste mandat. Da vil utjevningsmandatet kunne gå til venstre. 2005: A:36,2% SV:7,3% RV:0,6% Sp:6,4% H:15,1% FrP:24,1% KrF:4,5% V:5,1%

13 Rogaland 2005: –53.736 stemmer –3 mandater: 2., 6. og 10. (av 12) –5 rødgrønne mandater –De rødgrønne holdt de 3 siste mandatene i fylket (AP: 10., Sp: 11., SV: 12.) 2009: –Rogaland må beholde 5 rødgrønne –Ap må nærme seg 30% for å få 4 fra Rogaland –Største trusler er KrFs 2. mandat og FrPs 4. mandat 2005: A:24,6% SV:6,3% RV:0,5% Sp:6,3% H:15,3% FrP:26,1% KrF:12,2% V:7,0%

14 Hordaland 2005: –72.986 stemmer –4 mandater: 1., 4., 7. og 12. (av 14) –6 rødgrønne mandater –Høyre har siste mandat i fylket. Sp nest siste. 2009: –Hordaland må beholde 6 rødgrønne, og Ap må ha minst 4. Sps mandat er utsatt. –Med 30% kan Ap ta 5. mandatet. –Mange kan konkurrere om de to siste mandatene: »Sps 1. mandat (kan nås ved 4,6%) »Hs 3. mandat (kan nås ved 16,4%) »Aps 5. mandat (kan nås ved 30%) »KrFs 2. mandat (kan nås ved 10%) »FrPs 4. mandat (kan nås ved 24 %) 2005: A:27,9% SV:7,5% RV:3,4% Sp:5,0% H:16,4% FrP:22,2% KrF:8,8% V:7,0%

15 Østfold 2005: –52.984 stemmer –Ap 3 mandater: 1., 3. og 6. Manglet 622 stemmer på 4. mandatet –FrP har 3 faste mandater. SV og H ett hver. KrF har utjevningsmandat –SV har siste faste mandat. FrP nest siste. 2009: –Fullt mulig å få 4 mandater. Med over 36% er sannsynligheten stor –Inne med 4 ut fra gj.snitt av målinger i februar. –Om SV mister sitt mandat, er sjansen stor for at de da får utjevningsmandatet. –(5 Ap-mandater om Ap får 45%, FrP 25% og SV 6%.) 2005: A:35,7% SV:7,2% RV:0.6% Sp:4,9% H:11,9% FrP:26,9% KrF:6,9% V:4,0%

16 Hedmark: 2005: –50.484 stemmer –Ap 4 mandater: 1., 2., 4. og og 6. mandatet –6 rødgrønne mandater – av 7 totalt –SV har siste faste mandat. Ap nest siste. Sp nr. 3 2009: –Vi trenger fortsatt 6 rødgrønne mandater. Ap må sikre 4 –Vi kniver med FrPs 2. mandat og Hs første. –Avhengig både av H og FrPs størrelse –Med 50.000 stemmer har vi gode sjanser til 4 mandater, uavhengig av andre partiers oppslutning 2005: A:45,9% SV:8,8% RV:0,5% Sp:10,3% H:8% FrP:17,0% KrF:3,2% V:3,6%

17 Vest-Agder 2005: –21.590 stemmer –34,6 % stemte rødgrønt –1. mandat. 20 stemmer fra 2. mandatet -FrP: 2 (24%), KrF 1 (18.9%) og H 1(14.7%) -FrP har siste mandatet. H det nest siste 2009: –Ap kan klare to mandater –Ingen andre muligheter til rødgrønne mandater i fylket. –I Vest-Agder handler 2. mandatet om å bli størst – konkurranse med Frp: –En annen mulighet: Ap 26%, KrF eller H under 12% 2005: A:23,9% SV:6,5% RV:0.5% Sp:4,2% H:14,7% FrP:24% KrF:18,9% V:5,4%


Laste ned ppt "Valgkampen RØDGRØNT 2009 Blå byer blir røde Oslo 31. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google