Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale partnerskap en vei å gå for helhetlig kompetanse Regional kompetanseutvikling 07.-08. desember 2009 Kjell Magne Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale partnerskap en vei å gå for helhetlig kompetanse Regional kompetanseutvikling 07.-08. desember 2009 Kjell Magne Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale partnerskap en vei å gå for helhetlig kompetanse Regional kompetanseutvikling 07.-08. desember 2009 Kjell Magne Johansen

2 Partnerskap Salten Partnerskap Salten skal, sammen med Nordland fylkeskommune og øvrige partnere styrke Salten som en framtidsrettet og dynamisk region i vekst, med bærekraftig bosetting, positiv omdømme, høy kompetanse samt gode kultur- og næringsarenaer Partnerskapets styre består av fire politikere fra AU Salten regionråd, næringslivet, høgskolen og kultur Prosjektleder er Kyrre Didriksen

3 Saltenstrategier 2008-2011 Partnerskap Salten Profil og rekrutteringsprogram nasjonalt og internasjonalt Salten kompetanse Satsing på lærlinger og trainee-ordninger Videreutvikle næringssamarbeidet i regionen Kultursamarbeid Folkehelse Samferdsel Tjenesteproduksjon Miljø/klima

4 Salten kompetanse Felles kompetansesatsing i Salten, forankret i Høgskolen i Bodø/Universitetssatsingen og de øvrige kompetansetilbydere i regionen Samlet system for utdanning og etter-/videreutdanning, tilrettelagt i alle deler av regionen Skape maksimal effekt av Universitetsetableringen i Bodø Samordne lokale tjenester knyttet til kompetanseheving Kompetanseleverandører oppdatert på kompetansebehovet Økonomisk ramme 2,61 mill + min 2,61 mill årlig

5 Kompetanseaktører Fragmentert Videregående skoler og OPUS Den åpne skole, studieverkssted, LOSA Opplæringskontor Fagskoler, Høgskoler, Universitet, KUN RKK, Kunnskapspark, Næringshage Studieforbund, Studiesenter, Kommunal kompetanse Bedriftsintern opplæring, Private opplæringsbedrifter Karrieresenter, Kompetansekartleggere etc

6 Kompetanseaktører Rolleavklaring Veiledning for opplæring Tilrettelegger for opplæring Tilbydere av opplæring Opplæringsmodeller Både og ? Førstelinjetjenesten?

7 Studiesenter Salten Veksthus for læring og utvikling Skape ”etterspørselsmakt” ved etablering av nettverk av kommuner og lokale aktører som trenger utdanning Finne fram til utdanningsbehovet lokalt og i regionen Etablere studiesenter i kommunene Tilby yrkes- og utdanningsveiledning for voksne Etablere en base for innovasjon og nyetablering Utvikle studietilbud

8 Salten kompetanse Prosjektplan Fleksibel læring ved etablering av webaserte læringstilbud Koordinering av veiledning for opplæring og kompetansetilbydere Høgskolen i Bodø i front innen fleksibel læring Pådriver for økt forsknings- og utviklingsarbeid i regionen Støtte konkret kompetanseheving Lett informasjon om studietilbudene Årlige driftsmidler 3,0 mill

9 Salten kompetanse Fokusområder Øke utdanningsaktiviteten i alle kommuner og samordne lokale tjenester knyttet til kompetanseheving Pådriver for FOU-arbeid i regionen Kompetanseleverandører som er oppdatert på kompetansebehovet Skape maksimal effekt av Universitetsetableringen i Bodø

10 Salten kompetanse Organisering og koordinering Videregående skoler i enkelte av kommunene Karrieresenter Kvinneuniversitetet i Steigen Kunnskapssenteret i Gildeskål Høgskole/universitetet i Bodø Fagopplæringskontorer Eventuelle andre relevante partnere

11 Salten kompetanse brukerperspektivet - individnivå Enkeltpersoner – individuelle ønsker. Hvordan fange opp interesse/motivasjon og imøtekomme denne? Samtale, kartlegging, veiledning, informasjon, etc. Dialogmøter NAV Karrieresentra Læringsmiljø Læringsarena Oppfølging – individuelt og kollegabasert

12 Salten kompetanse Brukerperspektivet – organisasjoner og bedrifter Organisasjoner og bedrifter. Hvordan imøtekomme deres behov? Kompetansebehov og kompetansekartlegging – bedriftens eget ansvar? Dialogpartner og tilrettelegger – hvem? Strategisk kompetanseutvikling for flere bedrifter/på tvers av bransjer – erkjennelse, tilrettelegging og bestilling? Nettverk – næringsforeninger, næringshager – kompetansesatsing i fokus Entreprenørskap og innovasjon FOU formidling

13 Salten kompetanse regionale medspillere Videregående skoler –fylkeskommunens lokale aktør for å fremme desentralisert regional utvikling i Salten RKK NAV Karriesenter KUN Høgskolen i Bodø/Universitetet i Bodø FOU-miljø Andre kompetanseformidlere

14 Salten kompetanse Maksimal effekt av Universitetsetableringa Universitetet i Nordland skal være med på å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns- og næringsliv, styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og bidra til en bedre regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for framtida. Nettverk UIN nasjonalt i front innen fleksibel læring – utfordringer for UIN og kostnadsdekning? Universitets og høgskolekurs - Salten kompetanse må bruke det frie marked til ”kjøp/formidling” av ”vekttallskurs” som etterspørres.

15 Salten kompetanse RKK Gjennomføre kompetansekartlegging og prioritere kompetansetiltak Etablere et varig system for videreutdanning og kompetanseheving Avklare ordninger for deltagelse i utdanning både i forhol til det som er nettbasert og samlingsbasert Den enkelte arbeidsplass har tydelige utviklingsmål og en definert kompetansestrategi for å nå disse mål

16 Salten kompetanse - samordning til lokal enhet (eksempel) Bygge på videregående skole/videregående skoletilbud som knutepunkt for fleksible læringsarena og gjennomføring av spesifikke kompetansekurs. Studieverksted med utvidet ansvar og oppgaveportefølje Regionalt nettverk mellom Høgskolen i Bodø og lokale studieverksted Lokale partnerskapsgrupper

17 Salten kompetanse Helhetlig kompetanse gjennom partnerskap Veien til målet er komplekst og sammensatt, og tiltak henger sammen Tre viktige områder: kvalitet, kapasitet og kompetanse Samordning av lokale og regionale ressurser. Regionens viktigste ressurs er humankapitalen som må foredles!


Laste ned ppt "Regionale partnerskap en vei å gå for helhetlig kompetanse Regional kompetanseutvikling 07.-08. desember 2009 Kjell Magne Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google